Energieffektivisering

Så klarar företaget den nya energikartläggningen i tid

Publicerad: 2020-10-05 Uppdaterad: 2021-03-11 kl. 10:19

Så klarar företaget den nya energikartläggningen i tid

Alla större företag måste göra en energikartläggning, EKL, och lämna in rapporteringen senast den 31 mars 2021. En energikartläggning är ett utmärkt tillfälle att göra sin energianvändning mer effektiv och hållbar och förutsättningarna är ännu bättre den här perioden. Här berättar en av Akteas energiexperter hur man lyckas.

I år började den andra perioden för den lagstadgade energikartläggningen av stora företag som pågår fram till och med 2023. Det finns förändringar jämfört med den förra perioden som är bra att ha koll på och förutsättningarna för att effektivt minska sina energikostnader är goda. Bland annat kan den detaljerade kartläggningen genomföras på två olika sätt beroende på företagets totala energianvändning. Större företag kan välja att dela upp genomförandet av de detaljerade kartläggningarna i omgångar som rapporteras i första kvartalet varje år fram till 2024. Men det gäller att sätta igång direkt, för den första delen av kartläggningen ska lämnas in senast vid slutet av första kvartalet 2021.

Aktea är en oberoende energispecialist med certifierade energikartläggare som kan hjälpa företag med energikartläggning från ax till limpa. Den obligatoriska kartläggningen EKL måste genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard. Hur det ska gå till vet Kristin Vanky som är ansvarig för Akteas segment Energistrategi.

Vilka måste genomföra energikartläggningen, EKL?

– Lagen omfattar alla företag med minst 250 anställda som har en omsättning på minst 50 miljoner euro eller med en balansomslutning på minst 43 miljoner euro. Så det handlar framför allt om de större företagen, säger Kristin Vanky och fortsätter:

– Det gäller allt från butikskedjor och industrier, till advokatbyråer och IT-bolag. Men en kartläggning av energianvändningen är klokt för alla som vill sänka sina kostnader och bedriva en mer hållbar verksamhet.

Kristin Vanky plazaKristin Vanky, ansvarig för Akteas segment Energistrategi. Foto: Stefan Lindsköld, Aktea

Hur går en EKL till?

– I korthet tar vi först fram en översiktsbild över hela företagets energianvändning. Den omfattar energianvändningen i byggnader, verksamheten och transporter. I byggnader tittar vi på energianvändningen som går till belysning, kyla, uppvärmning, ventilation och så vidare. I verksamheten kan det vara allt från tillverkningsprocesser till kontorsverksamhet, säger Kristin Vanky.

Energikartläggarna försöker att identifiera vilka delar av verksamheten som använder mest energi där det också finns mest potential att spara energi, och kartlägger sedan dessa mer i detalj. Istället för att gräva ner sig i allt, läggs fokus på de områden där energisparande åtgärder kan få störst genomslag. Eftersom de flesta företag redan har gjort en energikartläggning i den första omgången av EKL för några år sedan, så utgår man från den kartläggningen när arbetet i period 2 startar.

– Det är viktigt att ta hänsyn till vad som gjordes sist och analysera hur verksamheten har förändrats. Det finns nästan alltid åtgärder som inte har genomförts av någon anledning, det tittar vi närmare på, säger Kristin Vanky.

Resultatet av kartläggningen blir en konkret lista med förslag på satsningar och investeringar som företaget kan genomföra för att sänka sin energianvändning. Aktea tar sedan fram en handlingsplan som stöd för arbetet. Företagen behöver också rapportera in resultatet till Energimyndigheten. Om det finns önskemål så hjälper Aktea även till med det. Beroende på storleken på företagets energianvändning ställs det lite olika krav på hur energikartläggningen ska genomföras och därmed vad som ska rapporteras in, men för alla gäller att den övergripande delen ska redovisas under det första kvartalet 2021.

Vad är nytt för den här perioden jämfört med den förra?

– Förutom att man redan har en period som utgångspunkt så ligger nu ett tydligare fokus på de åtgärder som är lättare att genomföra. En erfarenhet från första omgången är att det är bättre med färre åtgärdsförslag som kan genomföras omgående än flera som dröjer längre eller är svåra att genomföra. Hur den detaljerade kartläggningen ska gå till bestäms av företagets totala energianvändning där gränserna går vid 0,5 GWh och 10 GWh. Företag som använder under 10 GWh kan med en enklare metod genomföra den detaljerade biten jämfört med föregående kartläggningsperiod.

Hur får man ut så mycket som möjligt av en energikartläggning?

– Allra bäst är om kartläggningen blir en naturlig del av företagets energiarbete. Att organisationen engageras både uppåt och nedåt. Oavsett myndigheternas krav så kan en kartläggning hjälpa företaget att sänka kostnader och göra verksamheten mer hållbar. Det kan också vara en fördel att hålla ihop arbetet med kartläggningen och passa på att avsätta tid till själva utförandet av åtgärder.
Man bör också passa på att ta vara på energiexpertens kompetens under utförandet av kartläggningen, tipsar Kristin Vanky som är van att hjälpa företag som arbetat med att spara energi under flera år, men som vill ha ny input inför kommande års investeringar.

– Vi kan se verksamhetens energianvändning med andra ögon.

Energikartläggarna har stor erfarenhet av energieffektiviseringsarbete i olika typer av fastigheter och verksamheter. Generellt bör man passa på att nyttja det, låta fokus ligga på konkreta åtgärder och prioritera det som går att genomföra omedelbart.

Hjälp med obligatorisk kartläggning

Till år 2030 ska Sverige effektivisera sin energianvändning med 50 procent jämfört med 2005. Den obligatoriska energikartläggningen för stora företag, EKL, är en del av många insatser för att nå det målet.
Aktea är en oberoende specialist på energieffektivitet med målet att hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat. Aktea har flera certifierade energikartläggare och är auktoriserat av Energieffektiviseringsföretagen.

"Allra bäst är om kartläggningen blir en naturlig del av företagets energiarbete. Att organisationen engageras både uppåt och nedåt. Oavsett myndigheternas krav så kan en kartläggning hjälpa företaget att sänka kostnader och göra verksamheten mer hållbar."

Mindre företag som inte måste göra en EKL kan göra en motsvarande kartläggning på frivillig basis för att spara energikostnader.

Vattenfall samarbetar med Aktea kring energieffektiviseringstjänster. Läs mer om effekten av energieffektivisering och hur ett företag kan sänka sina energikostnader här.

Är du redo att sätta igång med energieffektiviseringsarbetet? Ta hjälp av vår kompletta guide så får du koll på vad du behöver tänka på och vad som ska göras från början till slut.

New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!