Energieffektivisering

Så hittar ni energitjuvarna i verksamheten

Publicerad: 2024-05-28 Uppdaterad: 2024-05-29 kl. 06:15

Jens Bergren

Energieffektivisering handlar både om att inte slösa kilowattimmar och att se till att få ut så mycket som möjligt av de kilowattimmar som förbrukas. Klimatcoach Jens Berggren, Vattenfall, förklarar hur ni kan gå igenom er verksamhet för att göra den så effektiv som möjligt.

– Energianvändningen i kärnverksamheten brukar man ofta vara medveten om, så man får titta på det som pågår i bakgrunden: ventilationssystem, uppvärmning, fläktar, belysning och kompressorer för tryckluft, säger Jens Berggren.

Ett bra sätt att hitta energitjuvar är att vara på plats när det inte är någon aktivitet, till exempel på natten. Titta på elmätaren, vad är det som drar ström trots att ni inte gör något? Känns maskiner varma trots att de inte är i gång? Hör ni ventilationen trots att ingen personal är där?

Man kan få ut sin förbrukning per timme från sitt nätbolag och se hur den förändras över tid. Kanske är det något som plötsligt slås på och orsakar en topp i förbrukningen?

– Men man måste ha koll på omgivningen. Om det är kallare en period och värmesystemet därför drar mer energi är ju inte det någon energitjuv, säger Jens Berggren.

Använd spillvärmen

Läckage i en verksamhet handlar inte sällan om spillvärme, exempelvis genererar kompressorer, kylar och frysar en hel del värme. Om man då kan flytta den värmen med hjälp av en fläkt eller koncentrera den med en värmepump och använda för att värma upp någon annan del av lokalerna samtidigt som man får en mer lagom temperatur för maskiner och personal på det första stället har man fått en mer effektiv energianvändning.

– Spill på ett ställe kanske kan bli en resurs på ett annat ställe, rätt energi på rätt plats kan ge en dubbel vinst, kommenterar Jens Berggren.

Ett annat sätt att undvika läckage av värme är att ha smarta dörrar som inte står öppna länge och släpper ut värmen, eller har draperier eller luftridåer.

Slarva inte med underhållet

Vad gäller energiåtgången i verksamhetens maskiner är det viktigt att de är väl underhållna och rena, så ingen onödig friktion uppstår. Att vara noggrann med kontroller och underhåll minskar också slitage och risken för kostsamma driftsstopp.

När maskinernas livslängd börjar närma sig sitt slut är energiförbrukningen förstås en parameter att ha med i inköpet av ersättare, däremot brukar det vara svårt att räkna på om det betalar sig att byta utrustning i förtid.

– Det är svårt att räkna hem, för det beror på jättemånga faktorer, säger Jens Berggren.

Ovisshet kräver flexibilitet

I sina kontakter med företag upplever han att de stora variationerna i energipris ofta är ett större bekymmer än själva prisnivån.

– Om man i september ska skriva anbud på en order som ska levereras i januari, eller om man ska lägga en budget för det kommande året kan det vara svårt om det ena dagen är minuspris och elen några timmar nästa dag kostar över tre kronor per kilowatttimme.

Han tror därför att energilagring och flexibilitetstjänster kommer att spela allt större roll för företags energianvändning. 

– Tiden verkar bli en allt viktigare faktor. Rätt sak på rätt plats vid rätt tid. Kan man nyttja de trögheter som finns i många av våra system kan man snarare surfa på än kastas runt av prisvågorna, och till och med sälja sin flexibilitet för att bidra till att balansera elnätet.

Energieffektivitet handlar som sagt både om att använda mindre energi och att få ut mer av den energi man ändå använder. Jens Berggren ger det enkla exemplet att inom tillverkning ha tvåskift för att dra nytta av redan uppvärmda lokaler och igångsatt utrustning. Eller att kunna baka fler pizzor i samma ugn om processen att förbereda dem förbättras.

– Oavsett bransch handlar det om att få bort flaskhalsar, att kunna systemet och trimma det så att alla delar kan användas effektivt. Då kan man få ut mer värde av energin som stoppas in.

Vill du ha fler tips? Ladda ner någon av våra energieffektiviseringsguider!

Energieeffektivisering i er bransch!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!