Fjärrvärme, Energieffektivisering, Vänersborg

Så värmer Vargöns hetta två städer

Publicerad: 2022-12-02 kl. 08:18

Så värmer Vargöns hetta två städer

Att återanvända överskottsvärme från industrin hör till framtidens smarta lösningar för energieffektivisering. Vargöns smältverk har återvunnit energi sedan 1957.

Smältverket Vargön Alloys är en av Europas största tillverkare av legeringen ferrokrom.  Verksamheten är energiintensiv: anläggningen utanför Vänersborg står för en halv procent av hela Sveriges elförbrukning.

Processen är så effektiv att det
normalt sett inte ryker ur våra skorstenar

Vargön Alloys är också en pionjär när det gäller att återvinna energi i form av överskottsvärme. Avgaserna från legeringsprocessens hetta håller mellan 600 och 800 grader. Redan på 1950-talet installerades ångpannor som möjliggjorde tillvaratagande av denna värme. Då var det ett närbeläget pappersbruk som behövde värmen för att torka papper och koka massa.
 
JS_1200– Det är ganska mycket stoft i avgaserna, så det krävdes en hel del utveckling och förfining av pannorna för att de skulle fungera så bra som möjligt, berättar Johan Svensson, vd för Vargön Alloys.
 
Utvecklingen har fortsatt. 2022 ligger reningsgraden på 99,9 procent på det stoft som passerar anläggningens filter.
 
– Processen är så effektiv att det normalt sett inte ryker ur våra skorstenar under processen. Det kan uppstå puffar när vi gjuter ut material, men från själva ungarna syns ingenting, säger Johan Svensson.
 
På 1980-talet började Vargön Alloys leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Vänersborg. I dagsläget svarar företaget via ett samarbete med Vattenfall Värme för 80-90 procent av den årliga energin i stadens fjärrvärmenät. Ytterligare värme skickas till grannstaden Trollhättan.

Köper el och säljer värme

Utbyggnaden till Trollhättan följde på nedläggningen av pappersbruket, och gör att överskottsvärme från verksamheten kan nyttjas över en större del av året. I Trollhättan drar cirka 300 företag och 18 000 bostäder nytta av överskottsvärmen, som står för omkring 15 procent av leveransen i stadens fjärrvärmenät.
 
– Trollhättan har ett mycket större värmenät än Vänersborg. I dag är det i princip bara under de varma sommarmånaderna som vi har ett överskott av värme som inte kommer till nytta i fjärrvärmenätet, säger Johan Svensson.

VARGON_VAN
 
Vargön Alloys har varit kunder hos Vattenfall sedan 1912. I dag råder även det omvända förhållandet. Vattenfall köper företagets överskottsvärme som sedan distribueras till Vattenfalls fjärrvärmekunder i Vänersborg (se bilden ovan) och Vargön. Ytterligare en del skickar Vattenfall sedan år 2018 vidare till Trollhättan Energi och deras fjärrvärmenät.
 
– Rent praktiskt har Vargön Alloys ett antal pannor med värmeväxlare där deras värme möter vårt vatten som värms upp och skickas vidare till kunderna via vårt fjärrvärmesystem, berättar Henrik Aleryd, anläggningschef för Vattenfall Värme i Vänersborg.

Värme som annars skulle kylts bort i Göta Älv kan i stället användas i fastigheter

Utbyggnaden till Trollhättan har fungerat väl, konstaterar Henrik Aleryd. Tack vare satsningen har nyttjandet av värmen från Vargön Alloys ökat med 65 procent. Trollhättan Energi har kunnat minska antalet flisleveranser med tusen stycken per år.
 
HA_1200– Det här är det smartaste sättet att värma fastigheter på. Värme som annars skulle kylts bort i Göta Älv kan i stället användas i fastigheter för uppvärmning och varmvatten, säger Henrik Aleryd.
 
Fjärrvärme är en stabil energikälla. På ett nationellt plan har intresset för den typ av samarbete Vargön Alloys har med Vattenfall och Trollhättan Energi har länge varit stort, berättar Vargön Alloys vd Johan Svensson. Det har stärkts ytterligare tack vare ett ökat fokus på en cirkulär ekonomi.

Långsiktigt hållbart

Att återvinning är en hållbar väg framåt är inte minst Vargön Alloys ett exempel på, konstaterar Johan Svensson.
 
– Att vi tidigt började återvinna vår överskottsvärme är en anledning till att vi är det enda legeringsverket som är kvar i Sverige. Även innan dess var vi en del av den cirkulära ekonomin, vi har alltid tagit emot rester från stålverk från vår produktion. Ett cirkulärt tänk är inget nytt för oss.

På lång sikt måste man ändå göra det man tror är mest effektivt,

När det närbelägna pappersverket lade ner 2008 övervägde Vargön Alloys att investera i en elturbin för att återföra överskottsvärmen till den egna produktionen. Valet föll i stället på utbyggnaden av fjärrvärmeleveransen till Trollhättan.
 
– Med det senaste årets elpriser hade en sådan turbin varit jättelönsam. Men det innebär stora energiförluster att först göra termisk energi av elenergi, och att sedan göra om överskottsvärmen till elenergi. Här har vi två stora fjärrvärmenät praktiskt taget nästgårds. Att använda överskottsvärmen där bör vara det samhällsekonomiskt bästa, även om det lönsamhetsmässigt inte är det. På lång sikt måste man ändå göra det man tror är mest effektivt, säger Johan Svensson.

VARGON_ANL

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera


Bild på Vänersborg i artikeln: Vänersborgs kommun

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!