Energieffektivisering

Här finns stöden för energieffektivisering

Publicerad: 2023-11-20 kl. 15:25

Växthus med solpaneler på

Det finns mycket pengar att söka från statligt, regionalt och EU-håll för att göra olika energieffektiviseringar och andra koldioxidminskande åtgärder. Här kommer en genomgång av olika aktuella stödprogram.

Klimatklivet

Klimatklivet kan sökas för investeringar som ger största klimatnytta (kg koldioxid per investerad krona). Beviljat stöd brukar ligga mellan 30–65 procent av investeringskostnaden och får inte överskrida 70 procent. Det kan till exempel handla om att konvertera en industriell anläggning från gasol till vätgas eller att jordbruk kan installera biogasanläggningar som producerar el från gödsel. Du kan bara söka pengar från Klimatklivet när det är ansökningsperiod, håll koll på Naturvårdsverkets webbplats för att få reda på när nästa ska äga rum.

Industriklivet

Industriklivet administreras av Energimyndigheten och beviljar pengar till åtgärder som väsentligt minskar utsläpp av växhusgaser, negativa utsläpp och innovativa lösningar för klimatomställningen. Det går att göra sin ansökan när som helst.

Klimatpremien

Det går att söka bidrag för en del av kostnaden om ditt företag köper in en miljölastbil eller någon annan arbetsmaskin som är elektrisk eller drivs med fordonsgas eller bio­etanol. Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplats.

Regionala elektrifieringspiloter

Programmet som ska påskynda elektrifieringen av tunga transporter administreras av även det av Energimyndigheten. Vi har skrivit om programmet och hur Vattenfall beviljats stöd i en tidigare artikel.

Almi Invest Greentech Fund

Jobbar du på ett mindre, nystartat bolag med en riktigt innovativ lösning för att minska utsläpp av växthusgaser? Då kanske statliga riskkapitalbolaget Almi Invest kan vara intresserade av att investera genom sin Greentech Fund.

Regionalt investeringsstöd

Tillväxtverket beviljar stöd till företag som har sin verksamhet i stödområde 1,2 eller 3. Det berör i stort sett hela norra Sverige, men också delar av bland annat Östergötland, Småland och Blekinge. Stöd kan ges med upp till 40 procent av tillväxtinriktade investeringar som bidrar till hållbar utveckling för företaget och regionen. För större företag (enligt EU-definitionen) finns ytterligare krav.

Fonden för rättvis omställning

Denna EU-fond har sitt fokus på stålindustrin i Norrbotten, mineralindustrin på Gotland och metallindustrin i Västerbotten. Den kan täcka upp till 50 procent av investeringar i klimatsmart och energieffektiv teknik i de nämnda regionerna och industrierna. Också detta program administreras av Tillväxtverket.

Innovation Fund

Pengar från handeln med utsläppsrätter går till EU:s Innovation Fund, som delfinansierar innovativ, koldioxidsnål teknik. Den aktuella utlysningsperioden väntas stänga i början av april. Mer information på EU-kommissionens webbplats.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!