Energieffektivisering, energiomställning

Minska elkostnaderna nu: 5 tips!

Publicerad: 2023-01-10 Uppdaterad: 2023-12-31 kl. 15:21

Minska elkostnaderna nu: 5 tips!

Smartare energianvändning kan spara mycket pengar åt ditt företag. En sänkt kostnad för el och uppvärmning motsvarar faktiskt en flera gånger större försäljningsökning. Här är fem tips för att relativt snabbt minska elkostnaderna!

En omfattande energieffektivisering kräver planering, framförhållning och tydliga mål förankrade på ledningsnivå. Men det finns enklare och mer omedelbara åtgärder för att spara energi. På så sätt kan man sänka företagets kostnader direkt och utan att verksamheten påverkas. 

Många företag kan minska sin energiförbrukning med 10–20 procent utan några större investeringar, enligt många energirådgivare. 

För att de små åtgärderna ska få stort genomslag är det viktigt att få medarbetarna och personalen med sig. Med tydliga rutiner för de nya vanorna blir hela företaget aktivt i energibesparingsarbetet.

1: Spara på belysningen

Stäng av all belysning när lokalerna är tomma. Byt ut alla lampor till LED eller andra lågenergilampor. Genom att byta till mer effektiv belysning kan elförbrukningen sänkas med upp till 80 procent jämfört med vanliga glödlampor och ljusrör.

Se till att belysningen bara är på när det behövs genom att använda timers och rörelsedetektorer. Kontrollera med jämna mellanrum att de fortfarande fungerar och är korrekt inställda. Du kan också installera dimmerfunktion för att dimma lamporna under perioder då ljusbehovet är mindre.

Utomhus kan belysningen anpassas till befintligt ljus med hjälp av ett skymningsrelä. Det gör att belysningen automatiskt släcks under dagtid när den inte behövs.

2: Spara på datoranvändningen

Ställ in energisparläge i stället för skärmsläckare på datorerna. Stäng av dem helt i stället för att försätta dem i viloläge när de inte används under en längre tid. På många företag står datorerna på dygnet runt och även under helger och semestrar helt i onödan.

3: Spara på värme och vatten

Se till att ventilationssystemet är i trim. Regelbundet underhåll av kanaler, filter och värmeväxlarytor bidrar både till bättre luftkvalitet och till minskad energiåtgång. 

Låt inte värme och kyla motverka varandra. Minska kylningen när det blir för kallt i stället för att öka värmen, och minska värmen när det är för varmt istället för att öka kylan.

Använd timer och termostat så att värme, ventilation och vattenvärme kan behovs-styras. Sänk till exempel temperaturen i lokalerna om de står tomma på helgerna.

4: Återanvänd värme

Återanvänd värme från ventilationsluften med en värmeväxlare och frånluftspump. Behövs kyla i någon del av lokalen, till exempel ett serverrum, kan tvärtom kallare luft utifrån användas.

5: Undvik läckage

Låt inte dörrar och industriportar stå öppna i onödan. Öka medvetenheten om hur mycket värme som läcker ut hos medarbetarna och uppmuntra dem att hålla stängt så mycket som möjligt.

Att tilläggsisolera otäta fönster kan också spara mycket energi. 
Kontrollera även tryck och läckor i tryckluftssystem. Sätt in tätningsåtgärder vid behov, minskat läckage kan sänka energianvändningen för systemet med mer än 20 procent.
Installera snålspolande kranar och munstycken samt se till att kranar och toaletter inte läcker. En droppande varmvattenkran kan kosta tiotusentals kronor per år.

Kontrollera temperaturen i varmvattenberedaren. Genom att sänka den till 55 grader kan en betydande energibesparing göras.Energieeffektivisering i er bransch!

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!