Lagar och skatter, Energieffektivisering

EU:s uppdaterade energieffektiviseringsdirektiv

Publicerad: 2023-12-13 Uppdaterad: 2024-01-15 kl. 11:12

datacenter

Sedan 2012, när EU:s energieffektiviseringsdirektiv för första gången trädde i kraft, har det genomgått tre uppdateringar. Den senaste uppdateringen skedde i september i år som en del av EU:s Fit-for-55-paket. Men vad betyder egentligen detta direktiv och vilka förändringar har skett? 

Energieffektiviseringsdirektivet är en reglering som syftar till att minska energianvändningen inom EU. Direktivet fastställer mål för effektiviseringar, inklusive specifika besparingsmål som medlemsstaterna måste uppfylla. Medlemsstaterna får själva välja väg för att uppnå sina ålägganden. 

Krav på Sverige och företag

I den senaste uppdateringen höjs EU:s energieffektiviseringsmål till 11,7 procent till år 2030, vilket innebär att EU 2030 maximalt ska använda 8873 TWh slutlig energi. Detta är ett ambitiöst mål som kräver snabbt agerande från medlemsstaterna. 

Som en del av EU ska Sverige, tillsammans med de flesta andra medlemsstaterna, uppnå energibesparingar på cirka 12 procent till 2030. Dessutom måste tre procent av ytan i byggnader ägda av offentliga organ renoveras till nära-nollenergibyggnader varje år, med undantag för kostnadseffektivitet. Detta innebär att åtgärder, såsom energiinspektioner och främjande av energieffektiv teknik ska implementeras.  Sverige måste också rapportera sina framsteg till EU.

Detta direktiv kommer, via svensk lagstiftning, se till att företag vidtar åtgärder för att effektivisera sin energianvändning och investerar i teknologier som minskar energiförbrukningen. 

Ett nytt krav i direktivet är att företag som använder mer än ca 24 GWh (85 TJ) måste införa ett energiledningssystem. Företag som saknar energiledningsssystem, men som under de senaste tre åren använt mer än ca 2,8 GWh (10 TJ) måste genomföra energikartläggning.

Podcast: Energieffektiviseringsdirektivet

På 10 minuter berättar Hans Dahlin allt du behöver veta om Energieffektiviseringsdirektivet och de nya uppdateringarna.


Datacenter får specifika krav

Datacenter med en effekt över 500 kW måste nu lämna rapporter om sin energiprestanda och vattenfotavtryck. Dessutom måste datacenter med en effekt över en halv MW offentliggöra omfattande information om sin verksamhet och de med en effekt över 1 MW ska aktivt återanvända spillvärme för att minska sin miljöpåverkan. Den 11 december lades det även fram ett förslag som säger att datacenter tydligt ska redovisa vilken typ av nytta de erbjuder för elnätet, inklusive funktioner som stöder stabilitet, tillförlitlighet och motståndskraft. Exakt hur dessa krav kommer att se ut är inte fastslaget, men EU Kommissionen har lagt ut ett förslag för kommentarer (Datacentraler i EU – rapporteringssystem (europa.eu))

Vad innebär ett energiledningssystem?

Ett energiledningssystem är  en strukturerad metod för organisationer att systematiskt förbättra sin energiprestanda. Dessa system måste vara implementerade och certifierade av en oberoende tredje part senast i oktober 2027. Medlemsstaterna fastställer nationella mål för energieffektivitet, samtidigt som EU övervakar och stöder genom rådgivning och utbyte av bästa praxis.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!