Energieffektivisering, Belysning, Oskarshamn

Det är viktigaste steget till bättre gatubelysning

Publicerad: 2022-12-12 Uppdaterad: 2022-12-12 kl. 08:49

Det är viktigaste steget till bättre gatubelysning

En effektiv förnyelse av en kommuns gatubelysning kan spara stora pengar på sikt och är hållbart. Men först krävs det att man vet hur belysningsstrukturen i kommunen faktiskt ser ut.

I Oskarshamns kommun finns cirka 8000 stolpar för kommunens gatubelysning. Alla ska kartläggas med en inventering.

KH_1200– Just nu har vi hunnit ungefär halvvägs och är troligen klara under 2024, säger Kevin Hanaholm, projektledare på Vattenfall Services.

Oskarshamns kommun sällar sig därmed till en rad svenska kommuner som de senaste åren börjat satsa på att dokumentera sin belysningsanläggning. Syftet är att få en bättre överblick över anläggningens tillstånd och lättare kunna planera vilka investeringar som krävs långsiktigt.

För att det krävs investeringar i kommunernas belysningsstruktur har inte minst blivit uppenbart det senaste året när elpriserna skjutit i höjden och varje kommun önskar att de redan skulle ha ersatt varje gammal energislukande lampa med en energisnål och långlivad LED-lampa.

Vi har hittat riktigt gamla armaturer som varit över 50 år gamla och på 100 watt

– Ja, i dessa tider gäller det att tänka långsiktigt och energismart. Det är ju inga småpengar precis som kommunerna lägger ut på belysning. Och under vår inventering här i kommunen har det till och med hänt att vi hittat riktigt gamla armaturer som varit över 50 år gamla och på 100 watt. Riktiga energislukare alltså, men som kommunen nu lätt kan byta ut med hjälp av vår kartläggning, säger Kevin Hanaholm.

GPS visar exakt placering

Tillsammans med sina kollegor kan Kevin Hanaholm dokumentera mellan 50 och 100 stolpar, eller belysningspunkter om dagen. Inmätningen görs med hjälp av en app i mobilen som tillsammans med GPS-utrustning mäter in varje belysningsstolpes exakta placering som sedan registreras i kommunens GIS-system. Stolpen får ett unikt id och teknikerna registrerar även ett tiotal andra data som typ av armatur och stolpe.

– Det här är ett sätt för kommunen att framtidssäkra sin belysningsanläggning. De får en jättefin översikt och underlag över sin belysning som underlättar deras kommande reinvesteringsarbete. Vår dokumentation visar ju inte bara placeringen av stolpen utan även vilken effekt armaturen har och därmed energiförbrukningen som kommunen nu dras med, säger Kevin Hanaholm.

Det är bara skicka ut personalen direkt till stolpe T2Humlek#17, eller vad den nu fått för namn

Och genom den exakta kartläggningen av Oskarshamns kommuns 8000 belysningspunkter underlättas kommande modernisering och uppgradering rejält.

– Den entreprenör som framöver får uppdraget att byta ut exempelvis den befintliga belysningen mot LED-belysning kommer att få det jättelyxigt. Det är bara skicka ut personalen direkt till stolpe T2Humlek#17, eller vad den nu fått för namn, och de slipper ödsla tid och pengar genom att åka runt lite på chans och leta efter en viss stolpe, säger Kevin Hanaholm.

Vad gäller stolpnumret ovan står T2 för tändning/grupp, Humlek för stationen och #17 är löpnumret.

Bristande dokumentation kan bli dyr

Bristfällig och felaktig dokumentation medför att både drift och underhåll blir svårare att genomföra på ett effektivt sätt och minskar på så sätt i onödan belysningsanläggningens livslängd.

INV_OSK2

Det gäller att dokumentationen återspeglar verkligheten i belysningsanläggningen. Och inte minst när dagens belysning ska bytas ut mot mer långlivad och energisnål LED-belysning.

Inventeringen som Vattenfall Services gjort i Oskarshamn lägger grunden för kommunens övergång till LED-belysning. En satsning som inte bara är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv utan också ger ökad trygghet för invånarna. För även om LED-ljus av många kanske uppfattas som lite kallare och kyligare än de gamla vanliga gula natriumarmaturerna så bidrar den högre ljuskvaliteten både till ökad trygghet på allmänna platser och bättre sikt i trafiken.
Och så är det ju inte minst en kostnadsfråga.

Ju tidigare man agerar desto snabbare får man tillbaka sina investeringar genom lägre energiförbrukning

– Visst det är stora investeringskostnader för kommunerna till en början när belysningen ska inventeras och bytas ut, men ju tidigare man agerar desto snabbare får man tillbaka sina investeringar genom lägre energiförbrukning och driftskostnader. Redan efter tio år kan hela investeringen vara avbetalad, säger Kevin Hanaholm.

För även om LED-lamporna är lite dyrare är livslängden minst fem gånger så lång och energiförbrukningen betydligt lägre, runt hälften.

Driftkostnaden minskar genom att ljuskällorna inte behöver bytas lika ofta. De är också lättare att reglera med hjälp av digitala styrsystem, man kan till exempel använda sig av så kallad nattsänkning längs vissa vägar med låg trafik.

Från idé till handling
Vattenfall Services är Sveriges största belysningsentreprenör. Som en helhetsleverantör kan Vattenfall Services hjälpa företag, kommuner och föreningar i alla projektskeden från tanke till färdig handling. Allt från att definiera kundbehov, utföra projektering, bygga och installera till att sköta drift och underhåll för er belysningsanläggning.

FOTOGRAFER:
Bild högst upp i artikeln: Fagerhults Belysning / Patrik Svedberg
Bild inbäddad i artikeln: Oskarshamns kommun

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!