Energieffektivisering, Leveranssäkerhet, FCR

Så kan elomställningen påverka leveranssäkerheten

Publicerad: 2021-06-09 Uppdaterad: 2021-06-17 kl. 11:52

Så kan elomställningen påverka leveranssäkerheten

Omställningen till fossilfri el är avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Men hur kommer leveranssäkerheten påverkas när trycket på elnätet ökar och alltmer energi kommer från väderberoende energislag som sol och vindkraft?

Till år 2045 ska Sverige ha netto noll-utsläpp av koldioxid. Att ersätta fossila bränslen med fossilfri el är en avgörande pusselbit för att nå klimatmålen och efterfrågan på el förespås därför öka kraftigt de närmsta decennierna. Men hur kommer omställningen påverka leveranssäkerheten – att elen överförs till elanvändarna utan avbrott?

Producenter etablerar sig hellre i ett land med god leveranssäkerhet

Therese Hindman Persson är chefsekonom på Energimarknadsinspektionen, den myndighet som har uppdraget att granska att elnätsföretagens överföring av el håller en god kvalitet. Hon börjar med att konstatera att en välfungerande elförsörjning har stor betydelse för hela vårt samhälle.

– Hela vårt samhälle är beroende av el. Det är en förutsättning för att allt från sjukvård, betalningssystem, flyg- och tågtrafik ska fungera som det ska. Det är också en förutsättning för tillväxt. Producenter etablerar sig hellre i ett land med god leveranssäkerhet, så man blir mer attraktiv som investeringsland. Elavbrott kan dessutom leda till väldigt stora kostnader i form av produktionstapp eller att utrustning går sönder, säger hon.

Sverige har goda förutsättningar

Att omställningen skapar ett högre tryck på elnäten märks redan.

– Vi har sett en enorm ökning i efterfrågan på el när allt fler aktörer vill ställa om och ansluta sig till elnäten, säger Therese Hindman Persson.

Men hon konstaterar också att Sveriges förutsättningar är goda. Sverige är en nettoexportör av el och leveranssäkerheten räknas i dag som god. Men att stå med en överkapacitet skulle vara både dyrt och ineffektivt. Utmaningen ligger därför i att skala upp i takt med de växande behoven. Kortare handläggningstider, ökad näteffektivitet och en bättre framförhållning bland de aktörer som önskar ansluta sig till elnätet, är några exempel på åtgärder som behövs enligt Therese Hindman Persson.

När man inte har elproduktion som är planerbar i samma utsträckning som tidigare skapar det större behov av balansering i näten

– De som vill ansluta sig till nätet behöver ta kontakt med nätföretagen i god tid. Serverhallar är ett exempel på en verksamhet som vi ser söker sig till Sverige för att vi har god leveranssäkerhet och billig, grön el men de kan ha ett lika stort elbehov som en hel stad så det är krävs en del framförhållning för att kunna möta deras behov. Jag tror också att nätföretagen behöver se över hur man kan bli mer näteffektiv och planera resurser på ett bra sätt. Vi är många aktörer som jobbar med de här frågorna och vi behöver ha ett närmare samarbete och se över våra arbetssätt för att snabbare kunna möta den ökande efterfrågan, säger hon.

När elen ska bli helt fossilfri och hållbar innebär det också att energiproduktionen blir mer väderberoende, när energislag som sol- och vindkraft används i större utsträckning. Det gör det svårare att planera produktionen, vilket är ännu en utmaning för leveranssäkerheten. Men även på den fronten finns lösningar.

– När man inte har elproduktion som är planerbar i samma utsträckning som tidigare skapar det större behov av balansering i näten. Det sker också mycket utveckling på området för att kunna göra den icke-planerbara produktionen mer planerbar, exempelvis styrbar vindkraft, säger Therese Hindman Persson.

Marknad för flexibilitet

Ett annat exempel som kan spela en viktig roll i omställningen är lokala flexibilitetsmarknader, där aktörer tillfälligt kan minska sitt uttag av eleffekt eller öka sin elproduktion och kan sälja den. Målet är att skapa en flexibilitet i elnäten i situationer med kapacitetsbrist.

– Det går jättefort på marknaden nu och är väldigt svårt att planera. Att man kan arbeta med flexibilitetsresurser, det tror jag kommer att bli allt viktigare, säger Therese Hindman Persson.

Ditt företag kan möjliggöra förnyelsebar elproduktion

Sveriges elförbrukning ökar i takt med elektrifieringen av samhället. Om vi vill att denna el ska komma från förnybara källor måste vi finna lösningar för att möjliggöra detta. Med FCR kan företag dra nytta av sin flexibla elförbrukning för att bidra till omställningen till förnyelsebar elproduktion – samtidigt som de får betalt för det.

Vill du veta mer om hur det går till och om FCR kan vara något för ditt företag? I vårt whitepaper har vi samlat allt du behöver veta. Ladda ner det nedan Se även några exempel på företag som redan tagit steget.

Läs även om möjligheterna att få tillgång till marknaden för flexibilitet inom energiförsörjning, FCR:
> Nyttja dina dolda tillgångar med FCR
Läs mer om intäktsmöjligheterna med flexibel elförsörjning:
> Var bland de första att tjäna pengar på din flexibla elförsörjning

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!