Klimatneutral el

Allt fler väljer klimatneutral el – så går det till

Publicerad: 2020-10-30 Uppdaterad: 2022-05-02 kl. 13:14

Sandbank 29_1920

Fler och fler svenska företag har som målsättning att inom de kommande åren gå över till att vara en helt klimatneutral verksamhet. Trots att många har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete är det svårt, om nästan omöjligt, att reducera sin klimatpåverkan till noll. Resultatet visar att många företag klimatkompenserar för den el som används – men vilka möjligheter finns och hur går det till?

Enorma framsteg har gjorts de senaste åren när det kommer till elproduktionens miljöpåverkan. Det är idag möjligt att som konsument välja el som producerats med relativt låga utsläpp av växthusgaser, och samtidigt få en detaljerad överblick och kartläggning av varifrån elen kommer.

Elens påverkan och hur du minskar den

Att reducera elförbrukningen i den mån du kan är starten på hela hållbarhetsresan. Det kan vara små steg såsom att exempelvis byta ut gamla ljuskällor mot lågenergilampor. Användning av klimatsmarta alternativ hjälper till att hålla bättre koll på vad som förbrukar mer och mindre el på företaget, vilket i sin tur ger ett kvitto på vad som går att skära ned på.

 

Vad innebär elens livscykelperspektiv?

Att helt undvika en viss typ av utsläpp under elens hela livscykel har länge varit en svår nöt att knäcka för elproducenterna, och det är någonting som bör tas i beaktning.

– Solceller är ett jättetydligt exempel. De kräver inget underhåll och de producerar el i princip utan att du behöver göra något med dem. Många tänker då säkert att ”de släpper väl inte ut någonting?”, säger Marcus Melin, strategisk energirådgivare på Vattenfall.

Marcus fortsätter prata om vikten av att förstå helheten av elens livscykel:

– Det har gått åt mycket energi att tillverka dem en gång i tiden, och har de dessutom producerats i länder som Kina så kan det även ha förbrukats en hel del kol i produktionen.Det är viktigt att förstå helheten av elens livscykel

Ta tempen på er hållbarhetsstrategi

Ett naturligt nästa steg i hållbarhetsresan blir att ta reda på vad mer som kan göras. Med hjälp av en livscykelanalys skapas redovisning på all den miljöpåverkan som elproduktionen för med sig – från produktion av komponenterna i kraftverken till återvinning eller skrotning av dem.

I praktiken innebär det att en verksamhet kan få en produktionsspecifik elleverans från exempelvis solkraft där man sedan enkelt kan spåra elens ursprung och få en rättvis totalbild över leveransens miljöpåverkan - en kartläggning av elens livscykel.

Det har gått åt mycket energi att tillverka solcellerna en gång i tiden, och har de dessutom producerats i länder som Kina så kan det även ha förbrukats en hel del kol i produktionen

– Att inte räkna med ett livscykelperspektiv är ungefär som att göra en företagsinvestering och bara räkna på bruttomarginalen men inte på investeringskostnaden, säger Marcus Melin.

Så klimatkompenserar du

Lösningen kommer i form av klimatkompensation. Att klimatkompensera för elen som förbrukas har blivit ett allt mer vedertaget begrepp bland såväl stora som små aktörer. Dessutom uppskattar allt fler arbetstagare klimatkompensation samtidigt som arbetet stärker både varumärket och kundlojaliteten.

– Det är väldigt svårt för dig som elkonsument att kunna påverka de utsläpp som uppstår i själva produktionen, så det absolut bästa sättet är helt enkelt att kompensera för dem, säger Marcus Melin.

– Om du gör allt du kan för att minska dina egna utsläpp och sen kompenserar du även för de utsläpp du inte kan påverka, då är det ett perfekt verktyg att ha med sig hela vägen på hållbarhetsresan, menar Marcus.

Läs mer om klimatneutralitet

Vilka alternativ finns för klimatkompensation?

Själva kompensationen kan se ut på många olika sätt; allt från att finansiera trädplantering eller teknikutveckling på platser runt om i världen till att köpa upp och stänga ner kolkraftverk. Men effekten kan variera väldigt mycket mellan olika projekt och att själv hålla reda på vilka resultat som uppnåtts kan vara ett tidskrävande arbete.

– Du skulle kunna driva förbättringsprojekt i egen regi men det kräver i sin tur en hel del administrativa insatser för hålla reda på de förbättringar som gjorts, säger Marcus Melin.

Det är enkelt att ansluta sig

Istället för att driva ett förbättringsprojekt i egen regi finns det möjlighet att ansluta till färdiga strukturer på plats som både är enkla att ansluta sig till och där resultaten redovisas på ett tydligt sätt. Oftast innebär en sådan kompensation att man är med och finansierar såväl infrastruktur som nya kraftverk på håll där det behövs som mest.

– Grundmekanismen fungerar på så vis att du reducerar växthusgaser i utvecklingsländer som därmed kompenserar för de utsläpp som skett i industriländer, säger Marcus Melin.

I slutändan sluts cirkeln.

Vikten av tredjepartscertifiering

Gold Standard – en global certifiering som bland annat Världsnaturfonden stöder – är en försäkran på att hållbarhetsprojektet ifråga uppfyller fler av FN:s hållbarhetsmål än bara de som är inriktade på just klimatet.

– Det är en garanti på att de resultat som projekten säger sig ha åstadkommit verkligen har gjort det på riktigt och som därmed kan visa upp en mätbar effekt, säger Marcus Melin.

Att vara klimatneutral på riktigt handlar helt enkelt om att få garantier på att elen som förbrukas inte bara är EPD-certifierad, utan att det även kompenseras för de utsläpp som uppstår på vägen. En viktig effekt av klimatkompensation är den möjlighet som skapas för hållbar utveckling - nu och i framtiden.

– Du slipper helt enkelt att börja bygga egna system för kvalitetssäkring och du får därmed det bästa komplementet till ditt hållbarhetsarbete som finns tillgänglig på marknaden idag, förklarar Marcus.

Summering

För att skapa en uppfattning kring de åtgärder som kan vidtas för att kompensera för företagets klimatpåverkan är det först och främst viktigt att förstå elens livscykel, vilka delar som ingår och hur den nuvarande förbrukningen ser ut. Säkerställ att åtgärder vidtagits genom att (byta glödlampor och) genomföra en livscykelanalys

"Det är väldigt svårt för dig som elkonsument att kunna påverka de utsläpp som uppstår i själva produktionen, så det absolut bästa sättet är helt enkelt att kompensera för dem"

Urvalet av projekt att engagera sig i är stort - men effekten av de olika projekten kan skilja sig markant. Läs på, bidra och påbörja arbetet för en global certifiering - då är du på god väg. 

Behöver du hjälp att sätta lite extra tryck i din argumentation för att prioritera hållbarhetsfrågan internt? Ladda då ner vår guide Så når du fram till din ledningsgrupp där vi ger tips för hur du lägger fram argumenten för hållbarhetsarbetet till de olika nyckelpersonerna i ledningsgruppen.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!