Visar artiklar från: 09/2021

VindkraftInnovationElektrifiering

Ny utvinning ur gamla energikällor

Teknik som tar tillvara energi från vatten, vind och sol är inte något nytt. Redan i antikens Grekland gick vattenhjulen och i Sverige har det funnits kvarnar sedan 1200-talet. Sol-, vatten- och vindkraft har genomgått en enorm utveckling.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så gynnar svenskt klimat solenergi

Med vårt kalla, molniga väder och långa, mörka vintrar frågar sig många om solceller verkligen är något att satsa på i Sverige. Men faktum är att vårt klimat till och med kan vara gynnsamt för solceller.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
SolcellerSolkraftElektrifiering
Läs artikeln

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Elpriserna i Sverige har aldrig varit så höga som under sensommaren 2021. Enkelt uttryckt beror det på väder och vind och import av relativt dyr tysk el. Att Sverige ingår i den europeiska gemensamma elmarknaden gör oss utsatta för tillfälliga svängningar i elpriset.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
elförsörjningElmarknadenElområden
Läs artikeln

Bilköpare och lagar styr bort från förbränningsmotorn

När EU:s nya utsläppskrav för bilar presenteras senare i år kan det vara för sista gången. Trots att osäkerheten om när förbränningsmotorn regleras bort konkurrerar biltillverkarna redan om att leda utvecklingen för elbilar.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln

El och värme som måste vara pålitlig och hållbar

För att samhället ska fungera krävs en tillförlitlig energi- och värmeförsörjning. Vattenfall är i dag en viktig del av den så kallade infrastrukturen som dessutom måste bli mer och mer hållbar.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
fossilfridistributioninfrastrukturservices
Läs artikeln

Härifrån får vi energin om trettio år

Än idag produceras massvis av el med fossila energislag, främst i utlandet. För att klara klimatmålen måste de fasas ut. Så vilka energislag kommer vara ledande om tjugo, trettio år?

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energiVindkraftHållbarhetSolkraft
Läs artikeln

Så styr EU och Sverige energimarknaden mot en grönare framtid

Sverige och EU använder olika medel, så som subventioner, skatter och olika typer av stöd för att styra vilka energislag som ska driva elproduktionen.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Hållbarhet
Läs artikeln

Hållbar el bygger stolthet – och träväggar

Familjeföretaget Sven Johansson Bygg AB tillhör kategorin SME-företag som kan få miljömärkt el från Vattenfall. Ett sådant ställningstagande för hållbarhet bygger stolthet och en stark kultur samtidigt som det ger ett bra förhandlingsläge med kunder, menar delägaren Annika Andersson.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
klimatsmartMiljödeklarerad elHållbarhet
Läs artikeln

Nya framsteg för fossilfri vätgas till biobränslen

En första elektrolysanläggning för fossilfri vätgasproduktion i Lysekil rycker allt närmare. Analyser från Preem och Vattenfall visar nu på mycket lovande resultat. Den nya tekniken skulle minska utsläppen av koldioxid dramatiskt.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
fossilfriHållbarhet och socialt engagemang
Läs artikeln

Nyttan banade väg för tåget som el-pionjär

Järnvägen gynnas av att det är det mest klimatsmarta transportsättet i Sverige. Men funktion och nytta har varit avgörande för framgångarna sedan tågen elektrifierades för över hundra år sedan.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
LeveranssäkerhetElektrifiering
Läs artikeln

England satsar 3,2 miljarder kronor på fjärrvärme

England ska satsa på grön energi. Inte mindre än 3,2 miljarder kronor kommer att pumpas in i landets fjärrvärmenät. Redan i dag används överskottsvärme från Londons tunnelbana till uppvärmning av bostäder. 

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
FjärrvärmeSamEnergiLondon
Läs artikeln

Industrichefer kan ha elansvar utan att veta om det

Många industriföretag äger idag sina egna ställverk och elkraftanläggningar. Som ägare av en sådan anläggning är du och ansvarig för säkerheten – även om du har lejt över driften på en entreprenör.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
power-as-a-serviceLeveranssäkerhetStällverk
Läs artikeln