fossilfri, distribution, infrastruktur, services

El och värme som måste vara pålitlig och hållbar

Publicerad: 2021-09-23 Uppdaterad: 2023-12-29 kl. 12:52

El och värme som måste vara pålitlig och hållbar

För att samhället ska fungera med boende, industri och transporter krävs en tillförlitlig energi- och värmeförsörjning. Vattenfall är i dag en viktig del av infrastrukturen som måste vara fortsatt pålitlig, men mer hållbar.

En fungerande infrastruktur lägger få märke till. Men när det blir strömavbrott, stopp i trafiken eller kallt i elementen en vinterdag är det lättare att få upp ögonen för vad man annars tar för givet i sin vardag.

Det samlande namnet för allt som tillsammans skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle är infrastruktur. Koncernen Vattenfalls betydelse för infrastrukturen i Sverige är större än många kanske tror. Faktum är att Vattenfall finns med i hela kedjan från elproduktion till distribution av elen och hur energin används mest effektivt och hållbart av kunderna.

Från kraftverk till gatulampa

Några exempel på verksamheter inom Vattenfall är själva kraftverken, men också nybyggnation, underhåll och drift av kraftledningar, belysning av vägar och i städer, ställverk, kraftverk och andra elanläggningar. Vattenfall erbjuder också energilösningar för exempelvis fastigheter, företag och städer. En viktig detalj är att Vattenfall är samarbetspartner till många andra bolag inom energibranschen och till aktörer inom alla delar av samhället. Verksamheten är uppdelad i flera områden som exempelvis Vattenfall Services som åtar sig uppdrag inom allt från att byta kraftledningsstolpar till att installera laddstolpar, bygga kraftverk och se till att gatubelysningen fungerar i hela kommuner.

Som Sveriges största värmeproducent är Vattenfall också avgörande för att värma företag och bostäder i hela Sverige.

Ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion

Vattenfalls verksamhet och anläggningar utgör en så stor andel av el- och värmeförsörjningen att de klassas som kritisk infrastruktur, det vill säga att en driftstörning i verksamheten eller i anläggningarna kan få betydande konsekvenser för samhället. I Vattenfalls samhällsuppdrag ingår alltså att säkra produktion och distribution av el och värme, men det finns också ett tydligt uppdrag att vara ledande inom hållbarhet. Riksdagen har beslutat att Vattenfall, som också är Sveriges största statliga bolag, ska ”affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”.

Distribution åtskild av konkurrensskäl

Som ett led i att leda utvecklingen mot hållbarhet, och få med sig kunder och partners på resan mot fossilfrihet, uppdaterade Vattenfall så sent som i september 2021 målen för att sänka verksamhetens koldioxidutsläpp från 2030 och framåt. De nya målen är validerade för att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet, det vill säga att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader. För att nå dit ska användningen av brunkol i energiproduktionen i Tyskland avvecklas helt, vind- och solenergikapaciteten ska fyrdubblas och Vattenfall ska hjälpa sina partnerbolag och samhället att elektrifiera processer inom industrin. En tydlig koppling till omställningen till en infrastruktur för mer hållbara transporter är att Vattenfall ska öka antalet elektriska laddpunkter 25 gånger till 2030 jämfört med hur många som fanns 2020.

Den del av Vattenfalls verksamhet som omfattar distribution av el sköts av bolaget Vattenfall Eldistribution som verkar på en reglerad monopolmarknad. Elnätsverksamheten måste vara ”neutral och objektiv” för att säkra konkurrens på lika villkor på elmarknaden. Vattenfall Eldistribution AB är därför åtskilt från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet som exempelvis elproduktionen och andra tjänster. Ett konkret krav som ställs på Vattenfall Eldistribution är att verksamheten ska hålla ”god kvalitet” vilket innebär att antalet oaviserade långa avbrott per kalenderår inte överstiger tre i en anslutningspunkt, som är punkten mellan kundens och Vattenfalls elanläggningar.

Läs mer om Vattenfalls uppdrag och verksamhet i Sverige och i Europa på Vattenfalls webbplats och på Vattenfall Eldistribution AB:s webbplats.

Vattenfall är med i hela energisystemet
Energisystemet är en del av samhällets infrastruktur och kan delas upp i tre delar:

  1. Energiproduktionssystemet som omfattar produktionen av energi i exempelvis vatten-, kärn eller vindkraftverk. Vattenfall producerar i dag energi från vindkraft, vattenkraft, biomassa, solenergi och kärnkraft i Sverige.
  2. Energidistributionssystemet som omfattar distributionsprocessen för energi från energiproducenterna till energikonsumenterna. Vattenfall Eldistribution AB är ett av flera elnätsföretag som verkar på en monopolmarknad som regleras av Energimarknadsinspektionen.
  3. Energianvändningssystemet omfattar användningen av energi av allt från små hushåll till kommuner och stora industrier. Vattenfall är partner till små, medelstora och stora företag för att använda energin så effektivt och hållbart som möjligt.


Elavtal, Rådgivning och Elhandel

Hur köper man el i praktiken? Vad ska man som företag tänka på med el som en stor kostnadspost? Nedan kan du läsa om de viktigaste punkterna att ta i beaktande vid köp av el. Vi ger dig en översikt av elavtal, rådgivningstjänster och förklarar hur elhandeln fungerar. Läs mer här

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!