power-as-a-service, Leveranssäkerhet, Ställverk

Industrichefer kan ha elansvar utan att veta om det

Publicerad: 2021-09-03 Uppdaterad: 2024-03-07 kl. 17:19

Industrichefer kan ha elansvar utan att veta om det

Många industrier har sina egna elanläggningar med inkommande ställverk för att säkerställa elkraftsbehovet för driften och produktionen. Men det är inte alla chefer som känner till vilket ansvar de har – eller att elanläggningen inte är nätägarens ansvar och egendom.

– Vissa tror att ställverket är nätägarens, men egentligen är det deras. Sen kanske det uppdagas att det är deras i samband med underhåll eller att försäkringsbolaget har börjat ställa frågor, och då kommer vi in i bilden, säger Tomas Olsson, affärsutvecklare på Vattenfall.

Med tjänsten Power-as-a-Service tar Vattenfall över hela driften och ansvaret för elanläggningen, till skillnad från om endast drift och underhålls överlåts till en entreprenör.

Elsäkerhetsansvaret kan du aldrig bli av med så länge du äger elanläggningen

– Elsäkerhetsansvaret kan du aldrig bli av med så länge du äger elanläggningen. Det enda sättet är att inte äga den, säger Tomas Olsson, affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

När Vattenfall övertar det funktionella och tekniska ansvaret för ett ställverk undersöks först noggrant vilket skick det är i och vilka insatser som eventuellt behövs för att fortsätta driften på ett säkert sätt, för både produktionen och personalen.

– Ofta är elanläggningarna ganska gamla och ägarna kanske själva känner att de inte riktigt har skött om dem som de borde. Då kan vi göra de upprustningar som krävs och sen skräddarsyr vi ett avtal utifrån elanläggningens skick och kundens behov, säger Tomas Olsson.

Webbinar om högspänning

New call-to-action

För både gamla och nya anläggningar

De flesta som nyttjar tjänsten har en lite äldre elanläggning, men också industrier med nyare anläggningar kontaktar Vattenfall för att kunna säkerställa driftsäkerhet och slippa oroa sig för exempelvis förvaltning och elsäkerhetsansvar av elanläggningen.

– Den största risken med ett illa underhållet ställverk är driftstörningar, men det värsta som kan hända är ju personskador. När vi tar över ett ställverk som behöver rustas upp gör vi också de hållbara anpassningar vi kan för att undvika till exempel vissa oljor eller gaser som har använts tidigare men som är extra skadliga för miljön, säger Tomas Olsson.

stallverk1200Ansvar och hantering av elanläggningar regleras bland annat i ellagen och elsäkerhetslagen, och för den ansvarige innebär det kontinuerlig tillsyn av elanläggningen och mindre tid åt den egna verksamheten.

– Förr hade man ofta någon elektriker som skötte det här, men de börjar gå i pension och det finns inte så många som kan ta över. Då hamnar ansvaret i stället på vd:n och den personen kanske inte alls har kompetens att hantera kraven för en tillräckligt säker elanläggning, säger Tomas Olsson.

Ladda ner vår guide

Elanläggning Ställverk Transformator driftsäkerhet elsäkerhet

Innehavaren av en elanläggning är skyldig att fortlöpande kontrollera att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada, och att uppkomna fel åtgärdas. Men eftersom många ansvariga inte har någon elektrisk fackkunskap missas det ofta.

Konsekvenserna av att inte efterhålla en elanläggning kan vara förödande för produktionen med stora skador på egendom och i värsta fall personalen som följd. Att äga elanläggning innebär att det är viktigt att efterleva det omfattande regelverk som ellagen och elsäkerhetslagen utgör. 

De får ström i sladdarna och behöver inte fokusera på någonting annat än sin verksamhet

– Om vi tar över driften och ansvaret får våra kunder en välskött och säker anläggning, de får ström i sladdarna och behöver inte fokusera på någonting annat än sin verksamhet, säger Tomas Olsson.

Exempel på lagar som omfattar ägare av ställverk
> Ellagen
> Elsäkerhetslagen
> Arbetsmiljölagen
> Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Läs mer om Högspänning och Elsäkerhetsansvar här

 

 
New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!