elförsörjning, Elmarknaden, Elområden

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Publicerad: 2021-09-28 Uppdaterad: 2021-12-20 kl. 13:45

Svängigt enligt reglerna på elmarknaden

Elpriserna i Sverige har aldrig varit så höga som under sensommaren 2021. Enkelt uttryckt beror det på väder och vind och import av relativt dyr tysk el. Sverige ingår sedan flera år i den europeiska gemensamma elmarknaden. Något som gynnar miljö och prisbildning men också gör oss utsatta för tillfälliga svängningar i elpriset.

I mitten av september närmade sig timpriset 2 kronor per kilowattimme i södra Sverige dagtid. Det är mer än dubbelt så högt som året innan och fyra gånger så högt som det var år 2019 vid samma tid.
Och om priserna är höga med svenska mått, inte minst längst ner i söder där timpriset i elområde 4 var tre gånger så högt som i område 1 längst upp i norr, så kan vi vara glada att vi inte bor i Storbritannien. Där var priserna i mitten av september hela tio gånger så höga som i Sverige.

Nu ser vi bara fram emot höstregnen och hoppas att de kan fylla på magasinen

M_T_1200– Som tur är har vi vattenkraften här i Sverige och Norden. Även om det finns ett visst underskott i vattenmagasinen, eftersom året varit torrare än vanligt, så ger det oss en fin rabatt på de europeiska elpriserna. Nu ser vi bara fram emot höstregnen och hoppas att de kan fylla på magasinen och hjälpa till att pressa elpriserna under vintern och kommande år, säger Magnus Thorstensson, ansvarig för råkraftmarknadsfrågor hos Energiföretagen.

Gemensam nordisk elmarknad

Sedan 1990-talet köper svenska elhandelsföretag vanligen sin el på den gemensamma nordiska elbörsen Nord Pool. Runt 90 procent av den el som förbrukas i Norden handlas här. På Nord Pools dagen före-marknad, Elspot, i Oslo gör köpare och säljare upp om nästa dags priser genom ett auktionsförfarande, där även ländernas stamnätsoperatörer meddelar sin kapacitet. Klockan 12.42 varje dag publiceras så elpriserna för kommande dygn och timme för timme.
Eftersom väderförhållanden, produktion och användning av el inte går att veta i detalj ett dygn i förväg organiserar Nord Pool också en intradagsmarknad, Elbas. Här kan aktörerna mötas och justera och balansera sina positioner till en timme innan leverans.ELOMRADEN_1200

Den nordiska modellen med elområden har varit en förebild för den europeiska marknadens geografiska indelning.

Sammankopplad Europamarknad

Nord Pool startade som ett svenskt-norskt projekt 1996 och ägs idag gemensamt av systemoperatörerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige av Svenska kraftnät. Sedan 2014 är den nordiska elbörsen och elmarknaden också sammankopplad med övriga Europa och prissättningen sker numera med en gemensam algoritm som beräknar priserna från Portugal i syd till Finland i norr.

Att elproduktionen utanför Norden påverkar våra elpriser är inget nytt

– Den europeiska gemensamma elmarknaden kan sägas vara kalkerad efter vår nordiska modell så för oss har inte övergången till en europeisk marknad inneburit så stor skillnad. Vi har länge haft kopplingar till Europa, framför allt i södra Sverige, så att elproduktionen utanför Norden påverkar våra elpriser är inget nytt, säger Magnus Thorstensson.

Tyska vindar och svenska elpriser

Fast årets rekordhöga prisökning på elen då? Innebär inte det att vi går back på det gemensamma europeiska samarbetet kring el och att prispressen, som konkurrensen på elområdet skulle kunna medföra, inte fungerar?

– Nej, det skulle jag inte säga. Prisökningen beror inte på bristande konkurrens utan är i förlängningen en konsekvens av att planerbar elproduktion har försvunnit och ersatts av väderberoende och icke-planerbara kraftkällor som sol- och framför allt vindkraft, säger Magnus Thorstensson.

Vad fick elpriserna att skjuta i höjden i år?
– Man skulle kunna säga att det var en perfekt storm, eller kanske avsaknad av storm... Vi har sett stora prisökningar på naturgas och kol och likaså på utsläppsrätter, och ovanpå detta så har årets vattentillrinningar varit lägre än normalt vilket lett till en högre prisnivå rent generellt. I början av september var det dåligt med vind över Europa vilket minskade utbudet på el och tryckte upp elpriserna ytterligare. I Sverige har detta särskilt drabbat kunderna i södra Sverige i och med att överföringskapaciteten inom Sverige begränsats och el från vattenkraften i norr inte kunnat föras genom landet, säger Magnus Thorstensson.

Fördelar med gemensam marknad

I våras var situationen den omvända. Då importerade Sverige el från Tyskland, och inte på grund av inhemsk elbrist utan för att den tyska vindproducerade elen var så mycket billigare än den svenska. Och det i alla Sveriges fyra elområden, från norr till söder. Sverige är uppdelat i fyra delområden med individuell prissättning för elen baserat på hur mycket som produceras och förbrukas. Elen är därför billigast i norr.

Varje land behöver inte hålla egna kraftverk i reserv, exempelvis för år med lägre tillrinningar.

– Ja då liksom under 2020 drog alla fundamentala faktorer åt samma håll och resulterade i rekordlåga elpriser i Sverige och Norden. Så utvecklingen varierar. En annan bra sak med en gemensam elmarknad är att varje land inte behöver hålla egna kraftverk i reserv, exempelvis för år med lägre tillrinningar. Därför har vi i Sverige idag stängt alla reservkraftverk förutom Karlshamns oljeeldade kondenskraftverk, säger Magnus Thorstensson.

Fotograf (porträtt av Magnus Thorstensson, Energiföretagen): Jon Alexandersson
 

Besök vår sida Elavtal, Rådgivning och Elhandel för mer information om Sveriges elmarknad.

Ladda ner vår guide

Elmarknaden är en komplex affär. Men med vår guide har vi samlat allt du behöver veta om hur elmarknaden fungerar i Sverige. 

elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!