fossilfri, Hållbarhet och socialt engagemang

Nya framsteg för fossilfri vätgas till biobränslen

Publicerad: 2021-09-15 Uppdaterad: 2022-05-13 kl. 08:21

Nya framsteg för fossilfri vätgas till biobränslen

En första elektrolysanläggning för fossilfri vätgasproduktion i Lysekil rycker allt närmare. Analyser från Preem och Vattenfall visar nu på mycket lovande resultat. Den nya tekniken skulle minska utsläppen av koldioxid dramatiskt.

Vätgas spelar en viktig roll i tillverkningen av biobränslen. Den behövs eftersom bioråvaran innehåller syreatomer som måste bearbetas bort. Traditionellt har vätgas framställts baserat på fossila råvaror, främst naturgas och andra kolväten. Det är sedan länge känt att det går att producera vätgas fossilfritt – med elektrolys av vatten och fossilfri el. På grund av de sjunkande kostnaderna för att producera fossilfri el ökar nu intresset för denna teknik.

I slutet av 2018 började Preem och Vattenfall att undersöka möjligheterna för att använda fossilfri vätgas i tillverkningen av biobränslen i stor skala för den svenska marknaden. Under våren har en strategisk analys genomförts och i juni presenterades resultaten. De visar på mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning på Preems raffinaderi i Lysekil.

Läs mer om vätgas på vår sida Energiomställningen

Fossilfri vätgas ger 80 procent mindre koldioxid

Preem har som mål att producera cirka 5 miljoner kubikmeter biobränslen till 2030. Det kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid. En så omfattande produktion kräver väldiga mängder vätgas – och om den framställs fossilfritt, i stället för med fossila råvaror, kan utsläppen av koldioxid i sin tur minska med minst 80 procent.

– Vi är mitt i en mycket ambitiös omställningsresa och fossilfri vätgas är en intressant teknik som kan skapa möjligheter för en ökad och hållbar produktion av biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef för Hållbar utveckling på Preem.

Nästa steg i arbetet blir nu att utreda en första elektrolysanläggning i storleksordningen 50 megawatt i Lysekil. Den årliga energiförbrukningen hos en sådan anläggning skulle i så fall kunna motsvara mellan 10 000 och 20 000 eluppvärmda villor under ett år. Tidsplanen styrs av flera faktorer, bland annat hur lång tid miljöprövningsprocessen tar.

Viktigt samarbete för att klara Sveriges klimatmål

Vätgas från elektrolys skapas när man leder ström genom vatten, och på så sätt delar upp vattenmolekylerna i vätgas och syre. Här kan alltså fossilfri el bidra till att kraftigt minska utsläppen från vätgastillverkning, i takt med att produktionen av biobränsle snabbt ökar.

– Det är mycket lovande att fossilfri el har potential att ersätta fossila råvaror. För att klara Sveriges klimatmål är det avgörande att genom partnerskap hitta nya lösningar för att ställa om industriprocesser med lägre koldioxidutsläpp. Det går också helt i linje med vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation, säger Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall.

Läs mer om hållbarhet hos Vattenfall

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!