Bilköpare och lagar styr bort från förbränningsmotorn

Publicerad: 2021-09-24 kl. 11:46

Bilköpare och lagar styr bort från förbränningsmotorn

När EU:s nya utsläppskrav för bilar presenteras senare i år kan det vara för sista gången. Trots att osäkerheten om när förbränningsmotorn regleras bort konkurrerar biltillverkarna om att leda utvecklingen för elbilar.

Mycket talar för att alla nytillverkade bilar kommer att drivas av elmotorer så småningom. Men vägen dit och hur lång tid det tar är osäker. EU:s krav på hållbarhet ställs mot arbetstillfällen hos europeiska biltillverkare samtidigt som den globala konkurrensen mellan biltillverkare, kundernas efterfrågan, laddinfrastrukturen i olika länder och utvecklingen inom batteriteknik spelar stor roll för hur fort utvecklingen mot elektrifiering går.

Regelverket kan också bli det sista för förbränningsmotorn

Innan årsskiftet i år väntas EU-kommissionen presentera ett förslag för de nya utsläppskraven för bilar, Euro 7, och för tung trafik, Euro VII, som börjar gälla 2025. Förutom skärpta krav på koldioxidutsläpp och helt nya krav på inbyggd övervakning av utsläpp kan också ämnen som ammoniak införas i regleringen. Regelverket kan också bli det sista för förbränningsmotorn eftersom en tidpunkt kan fastställas för när utsläppskraven från bilar blir så höga att förbränningsmotorer inte kan användas i nya bilar. Förslaget om EU:s nya utsläppskrav är ute på remissrunda och ska vara bearbetat och presenteras under fjärde kvartalet i år.

Vänta in reglering eller rulla först?

Samtidigt som europeiska biltillverkare som Volkswagen, världens näst största, lovar att följa EU:s hårdnande krav på minskade utsläpp balanserar Volkswagen och andra biltillverkare mellan kortsiktigt högre lönsamhet för fossildrivna bilar och utvecklingen mot mer miljövänliga bilar. Tyskland har exempelvis länge agerat mot åtstramningarna för EU-kraven på bilars koldioxidutsläpp, eftersom man ansett att hundratusentals arbetstillfällen inom bilindustrin varit hotade. Volkswagen hör till de biltillverkare som lovar att följa de nya reglerna, men exempelvis Volvo och Audi går före lagstiftningen med Volvos löfte om att alla nya bilar ska vara eldrivna senast 2030 och Audis beslut att sluta utveckla sina förbränningsmotorer och satsa på el.

Parallellt med utvecklingen av batteri- och hybridbilar pågår satsningar på vätgasdrivna bilar

Samtidigt som de flesta biltillverkare fortfarande har en klar dominans av nya bilar med förbränningsmotor är den biltillverkare som har högts marknadsvärde i världen Tesla med enbart batteridrivna elbilar. Parallellt med utvecklingen av el- och hybridbilar pågår satsningar på vätgasdrivna bilar. Toyota, Daimler, AB Volvo, Hyundai och BMW hör till de som tror på vätgasbilens fördelar som bland annat att det går fortare att fylla fordonen med energi jämfört med batteriladdning.

Norges regler leder omställningen

I en jämförelse mellan världens länder ligger Sverige relativt långt fram när det gäller övergången till el- och hybridbilar. Laddbara bilar utgjorde drygt 32 procent av nybilsförsäljningen 2020, medan motsvarande siffra för hela Västeuropa var 12 procent och andelen i hela världen var 3 procent. Norge är det land i världen som säljer störst andel laddbilar. 54,3 procent av alla nya bilar som såldes i Norge 2020 var eldrivna. Orsakerna till laddbilarnas framgång i Norge är främst statens styrning med skatter och subventioner. Laddbilar är skattebefriade och gynnas av reglerna för förmånsbilar medan beskattningen av fossildrivna bilar är hög.

De allra flesta biltillverkare följer i Teslas spår med satsningar även på laddinfrastruktur och tydliga koncept för batterierna i fordonen. Och inom energibranschen pågår en snabb utveckling för att bygga ut laddinfrastrukturen, samordna standarder och möta behovet från både personbilar och tung trafik som behöver laddas.

Vattenfall, som i Sverige enbart producerar fossilfri el, är delaktig i lösningarna hela vägen från kraftverken till laddstolparna

I Sverige är eldrivna fordon ett stort steg i rätt riktning till minskade utsläpp och hållbara transporter. Vattenfall, som i Sverige enbart producerar fossilfri el, är delaktig i lösningarna hela vägen från kraftverken till laddstolparna. Tillsammans med sina partners som exempelvis fastighetsägare, kommuner, industriföretag och elleverantörer har Vattenfall tusentals laddpunkter längs vägarna i dag. Och de blir fler för varje månad i stad och på landsbygd, i Sverige och ute i Europa!

New call-to-action
Källor till artikeln: EU-kommissionen, Schmidt Automotive Research, OmEV m fl.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!