Klimatneutral el, Hållbarhet, klimatmål

Samarbete viktigt när AMF Fastigheter vill driva hållbara beteenden

Samarbete viktigt när AMF Fastigheter vill driva hållbara beteenden

Som aktör i bygg- och fastighetsbranschen som står för en stor del av de svenska koldioxidutsläppen anser AMF Fastigheter att de har ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Företagets hållbarhetschef Michael Eskils menar att samarbete är vägen mot att uppnå målen i Agenda 2030.

För AMF Fastigheters hållbarhetschef Michael Eskils är Agenda 2030 grundpelaren i företagets hållbarhetsarbete. Efter att ha utvärderat verksamhetens hållbarhetsaspekter utifrån de 17 globala målen och delmålen fann de att möjligheten att bidra till en hållbar framtid är starkast kopplad till mål 11 (Hållbara städer och samhällen), mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna). Som en aktör i bygg- och fastighetsbranschen, som står för en dryg femtedel av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige, är det lätt att se vilken roll AMF Fastigheter har i ett större perspektiv.

– Vi har ett stort samhällsansvar, säger Michael. Därför är det viktigt att vi är en möjliggörare och är med och driver hållbara beteenden på de platser vi utvecklar.
Samtidigt erkänner Michael att AMF Fastigheter, som bland annat använder helt klimatneutral el från Vattenfall med certifikat för vind-el, skulle kunna göra ännu mer.

Michael_Eskils_AMFMichael Eskils, hållbarhetschef på AMF. Foto: AMF Fastigheter/Magnus Glans

– Man ska vara ödmjuk när det gäller Agenda 2030. Vi är transparenta kring hur vi arbetar med målen och jag kan uppriktigt säga att vi och den bransch vi verkar i har stora utmaningar. Det finns områden där vi har kommit långt – på energisidan arbetar vi på ett väldigt strukturerat sätt och har lätt kunnat applicera det på vår organisation. Andra områden är mer utmanande att applicera i vår verksamhet.

Missa inte det kostnadsfria webbinariet den 15 oktober där Michael Eskils berättar mer om AMF fastigheters hållbarhetsarbete.

Webbinarium: Byggforum 2021

Vill ge nytt liv åt hela områden

Att AMF Fastigheter kan vara en möjliggörare och driva hållbara beteenden beror, enligt Michael, på att de arbetar med kluster av fastigheter. Hållbarhetsarbetet utgår inte från den enskilda byggnaden, utan hela kvarter. En storskalighet där flera andra aktörer, från politiken eller andra fastighetsägare, kan inkluderas i processen.

– Äger man flera fastigheter i samma kvarter kan man ge helt nytt liv åt ett område. Vi kan ha en dialog med andra fastighetsägare och intressenter och utveckla området tillsammans, säger han. När vi bygger kluster är hållbarhet en viktig del, vi vill att det ska vara trygga och inkluderande platser.

Befintliga hus mindre flexibla

AMF Fastigheter arbetar uteslutande med befintliga fastigheter och använder dem för att skapa nya miljöer inom kontor och handel, till exempel deras uppmärksammade ombyggnader och utvecklingar av Mood-gallerian och Urban Escape-kvarteret i centrala Stockholm. Att undvika den stora klimatpåverkan som nybyggen har tycker Michael är bra, samtidigt som det är lättare att göra en nybyggd byggnad mer energisnål.

AMF_Jakobsbergsgatan_MoodJakobsbergsgatan Mood. Foto: AMF Fastigheter

– En utmaning med gamla hus jämfört med att bygga nya är att med de certifieringssystem som finns nu – som jag tycker är ett väldigt bra styrmedel – så är du med befintliga hus till viss del redan låst vid den ursprungliga konstruktionen. Det finns inte samma flexibilitet jämfört med att bygga ett nytt.

Samarbete en nyckel för framtiden

Samtidigt arbetar AMF Fastigheter vidare med att förbättra det som går att förändra med de befintliga byggnaderna. Ofta, och allt mer, i samarbete med såväl kunder som andra fastighetsbolag.

– Vi gör många ombyggnader och hyresgästanpassningar och där tittar vi nu på hur vi kan förändra våra arbetssätt när det gäller klimatpåverkan. Vilka byggprodukter använder vi? Hur ska vi få med oss hyresgästerna på tåget? Bland annat genom att ha en dialog med dem kring till exempel cirkulärt byggande och återbruk. Vi behöver hitta ännu fler system för att hjälpa både oss själva och hyresgästerna att göra rätt. Nyckeln är att samarbeta.

Byggföretag och fastigheter spelar en viktig roll i att minska utsläppen av växthusgaser och dessutom ställer allt fler kunder krav på att företag har ett hållbarhetsarbete. Är du verksam inom bygg- och fastighetsbranschen och vill lära dig mer? Läs mer på Elkonsumtion – Fastigheter och infrastruktur.

För att bli helt klimatneutral i sin elförbrukning genom Klimatneutral el behöver man först uppfylla ett antal kriterier. Vi beskriver dem i fem steg som krävs innan man jobbar med klimatkompensation. Ladda ner guiden nedan.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!