AI, Energilagring, power-as-a-service

Boliden och Vattenfall testar smart batterilager i Landskrona

Boliden och Vattenfall testar smart batterilager i Landskrona

Att kunna lagra el är högintressant för industrin – och nu sätts ett intelligent batterilager i drift på Bolidens blysmältverk i Landskrona. Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi står bakom projektet.

I en vit container på Boliden Bergsöes blyåtervinningsanläggning i Landskrona döljer sig ett batteribaserat energilagringssystem. Lagret, som är ett pilotprojekt, ska bland annat bidra till att sänka Bolidens elkostnader.

Monica_SKG– Boliden är en av våra allra största elkunder och de har höga ambitioner att bli mer fossilfria. För att de ska lyckas tar vi gemensamt fram strategier och lösningar som det här batterilagret. Vi är väldigt glada att de vill vara med, för oss är det viktigt att kunna göra detta för en stor kund, säger Monica Löf, projektledare på Vattenfall Research and Development.

Lagret har en lagringskapacitet på 1 MWh och en effekt på 0,5 MW. Det är uppbyggt av 24 batterier av samma slag som driver elbilen BMW i3. I en första fas ska lagret leverera tjänsten kostnadsoptimering till Boliden. Det betyder enkelt förklarat att batterierna laddas upp när elpriset är lågt och ur när priset stiger.

Stora möjligheter med självlärande system

– Lagrets styrsystem är självlärande och bygger på ett antal algoritmer som styrningen värderas mot, såsom väder- och förbrukningsprognoser. Vi börjar med kostnadsoptimering, som ska parera för spotpriset och elnätseffekten, och adderar sedan fler tjänster allteftersom.

Ett par exempel på sådana tänkbara tjänster är nätstabilitet och effektförstärkning, men inget är ännu helt klart.
– Vi kommer att lägga till tjänster för att kunna skapa en extra stor nytta för kunden. Exakt vilka eller hur många tjänster det blir vet vi däremot inte än eftersom det här är helt nytt.

Boliden bild beskuren-1Batterilagret hos Boliden Bergsöe i Landskrona

Flexibilitet för att möta ökat elbehov

Energilagret i Landskrona är en liten men strategisk pusselbit i ett större sammanhang. Om projektet faller väl ut kan liknande lagerlösningar implementeras hos många andra stora elkunder i framtiden, något som i sin tur får positiva effekter för hela elnätet.

– I det här projektet har vi försökt förstå olika nyttor med batterilager på fyra nivåer, det vill säga i stamnätet och region- och lokalnätet samt hos elkonsumenten. Samhällets elektrifiering gör att många nya behov uppstår i nätet. Ett sätt att möta dem på är att skapa ökad flexibilitet, säger Monica Löf.

I dag finns problem med kapacitetsbrist i ledningarna främst i Skåneregionen, Stockholm och Uppsala. Där kan batterilager bli en del av lösningen.

– För bara några år sedan kom nästan all el från kärnkraft och vattenkraft medan vi nu har mycket mer förnyelsebar produktion från till exempel sol och vind. Samtidigt ökar efterfrågan inom transportsektorn och industrin som ju går mot en ökad elektrifiering. Tillsammans gör det att det blir trångt i ledningarna och att vi behöver en större flexibilitet.

BatteryInside
Insidan av batterilagret

Pilotprojekt som ska få efterföljare

Smarta batterilager kommer att kunna spela en viktig roll för att jämna ut förbrukningen och undvika förbrukningstoppar i nätet. Det pågår redan forskningsprojekt med så kallade flexibilitetsmarknader, som exempelvis CoordiNet, där olika aktörer kan antingen sänka sin förbrukning eller starta produktion efter behov.
– Det är inte förbehållet aktörer med batterilager att buda in, andra kan också ändra sin förbrukning. Men en fördel med batterier är att de reagerar väldigt snabbt och att det sker automatiskt tack vare styrsystemet, säger Monica Löf.
För att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden hyr Vattenfall ut energilagret till Boliden via tjänsten Power-as-a-Service. Projektet, som delfinansieras av Energimyndigheten, avslutas i juli 2022.

– Det här är en pilot som vi ska lära oss så mycket som möjligt av. Dels kommer vi att titta på den ekonomiska nyttan för kunden, dels på hur systemet har fungerat tekniskt. Efter det kan vi råda Boliden om hur de ska gå vidare och även erbjuda det här till andra kunder.smart batteri

Styrsystemet ITEM

- ITEM är Vattenfalls IT-plattform för optimerad styrning av olika energitjänster i kundlösningar. ITEM är hårdvaruoberoende och hanterar många olika produkter inom i första hand  batterilager, värmepumpar och solceller. Styrkan i lösningen är de avancerade optimeringsalgoritmer som Vattenfall utvecklat anpassat till olika marknader och tjänster.
- ITEM står för IoT & Energy Management.


Foto: Linda Hallberg, Boliden

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!