Fjärrvärme

Piloten gjorde det självklart att frysvärmen ska återbrukas

dagab (1)

Dagabs livsmedelslager i Jordbro blev först ut som pilot i Vattenfalls värmeåtervinningsaffär SamEnergi. Nu planerar företaget ett nytt lager, och efter lärdomarna från piloten är det nu en självklarhet att tidigt planera hur överskottsvärmen från kyl- och frysrum ska komma till nytta.

– Våra barn kommer att skratta åt att tidigare generationer bara använde energin en gång – och använde fläktar på taket för att kunna bli av med värme.

Caroline-vattenfall

Caroline Kjerstadius är hållbarhetsstrateg hos Axfoodkoncernen, men arbetade inom Axfoods grossistföretag Dagab Inköp och Logistik när värmeåtervinningen till Vattenfall drog i gång där.
Idén som driver henne i arbetet är densamma, ”det cirkulära tänket”, som hon kallar det. 

– Att reducera den köpta energin är en del i arbetet med att effektivisera energianvändningen. Men en annan viktig del är hur vi använder köpt energi och vilken typ av energi vi använder. Målet är att använda energin så många gånger som möjligt, säger Caroline Kjerstadius.

Så blev kunden en leverantör

Så här kretsar energin hos Dagab: Företaget köper el för att driva aggregaten till kyl- och frysrummen. Men när insidan kyls bildas samtidigt värme på utsidan. Förut har fläktar på taket använts för att hantera överskottsvärmen, men nu tas den tillvara i fastighetens uppvärmningssystem. Det räcker så långt att Dagab har kunnat säga upp sitt kundkontrakt för att köpa fjärrvärme. Och ändå blir det värme över.

Det är här som Vattenfalls värmeåtervinningsprojekt SamEnergi kommer in i bilden. Idén är helt enkelt att företag som får överskottsvärme från olika processer ska kunna mata in den i fjärrvärmenätet. I samarbetet är det alltså Dagab som är värmeleverantör, och Vattenfall som är köparen, kunden. Dagab var första pilotpartnern i SamEnergi-affären.

Viktigt i hållbarhetsredovisningen

Caroline Kjerstadius arbetar med hållbarhetsredovisningen för koncernen, som är börsnoterad, och där måste det landa i en siffra. Hon ser mycket positivt på att energiåtgången med nya redovisningsregler, GRI Standards, beräknas netto.

I sin hållbarhetsredovisning redovisar koncernen först total använd energi, men därefter drar man bort egenproducerad värme, till exempel från solceller, samt den värme som koncernen säljer tillbaka till Vattenfall. Cirkulär ekonomi i praktiken.

Energiåtgärderna ska hjälpa Dagab att nå en tufft satt ambition, att minska energianvändningen med 15 procent från 2015 till 2020. Och redan före 2015 hade väsentliga minskningar gjorts, till exempel genom byten av portar och belysning.

Cirkulärt tänk från dag ett

Hur kom Dagab då på idén att återvinna energin – hade de sett något annat företag i världen göra det?

– Nej, vi hade inga konkreta projektförebilder. Vi kände bara att det var fel att blåsa ut värmen på taket, säger Caroline Kjerstadius.

Nu planerar Axfood och Dagab för att bygga ett nytt jättelager i Bålsta. Med sina tilltänkta 100.000 kvadratmeter blir det en av Sveriges största lageranläggningar, och det ska ersätta inte mindre än sex befintliga Dagab-lager när den står klar.
– Från dag ett i det projektet har vi haft med frågan om vad vi ska göra med överskottsvärmen, säger Caroline Kjerstadius.

– Om vi inte hade haft SamEnergi-projektet i Jordbro kanske vi inte hade varit lika upplysta om möjligheterna, men nu är det en självklarhet för oss. Ingenjörerna i projektet har fått i uppdrag att beskriva ett antal olika case som ska kunna värderas, säger hon. 

Finns fjärrvärme i din stad?

  • Vi på Vattenfall vill gärna komma i kontakt med potentiella samarbetspartners för SamEnergi.
  • Vi finns på 9 orter runt om i landet: Uppsala, Haninge/Tyresö/Älta, Knivsta, Nyköping, Storvreta, Gustavsberg, Motala, Askersund och Vänersborg.  
 
Nyfiken på SamEnergi?

Här kan du göra en intresseanmälan så återkopplar vi till dig. 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!