PPA

Volvokoncernen köper halva elproduktionen från ny vindkraftspark

Vindsnurra

Allt fler industrier och företag väljer att ingå långsiktiga elköpsavtal, så kallade PPA-avtal, med producenter av förnybar energi. Ett av dem är Volvokoncernen som ingått partnerskap med Vattenfall om att köpa 50 procent av den el som kommer att produceras vid Bruzaholm vindkraftspark.

viktoria-svedlund-volvo-lores– Det här är vårt första PPA-avtal i Sverige i den här skalan och vi ser det som ett viktigt steg i vår utveckling mot ett koldioxidfritt transport- och infrastruktursystem, säger Viktoria Svedlund, assisterande presschef på AB Volvo.

Vattenfalls vindkraftspark Bruzaholm ligger inne i skogen ett par mil öster om Eksjö i norra Småland. Det första spadtaget togs i augusti 2023 och vindkraftsparken beräknas tas i drift hösten 2025. Den årliga produktionen från parkens 21 vindturbiner kommer bli cirka 460 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 90 000 hem. Volvokoncernen har åtagit sig att köpa hälften av årsproduktionen, eller cirka 230 GWh, under en tioårsperiod.

– Det unika med avtalet är storleken och omfattningen av den el som köps in från vår partner Vattenfall. Elen från det här avtalet täcker cirka 50 procent av vår nuvarande verksamhet i Sverige, säger Viktoria Svedlund.

Ska bli klimatneutrala 2040

Volvo har som mål att minska de egna utsläppen med hälften mellan 2019–2030 och att hela företagets värdekedja ska vara klimatneutral 2040. För att minska klimatavtrycket i den egna verksamheten satsar Volvokoncernen bland annat just på att ersätta fossilbaserad energi med förnybar där det är möjligt.

Under 2022 kom 48 procent av all den energi som förbrukades inom Volvokoncernen från förnybara källor. Och det finns idag inhemska produktionsanläggningar som helt och hållet drivs med förnybar energi, som exempelvis Volvo Construction Equipments anläggning i Braås i Småland och Volvo Bussars fabrik i Borås.

PPA-avtal allt vanligare som affärsmodell

Med Vattenfall har Volvokoncernen alltså ingått ett PPA-avtal som sträcker sig över tio år och där man förbinder sig att köpa cirka 230 GWh årligen från vindkraftspark Bruzaholm. Så vad är då ett PPA-avtal? Förkortningen står för Power Purchase Agreement och är ett långsiktigt elköpsavtal mellan elanvändare och elproducent. Istället för att ett företag själv investerar i exempelvis en vindpark köper man elen därifrån som en tjänst och låter någon annan äga och driva den.

Elköpsavtal brukar ofta löpa på runt 10 år eller mer och kom en gång i tiden till för att starta kolkraftverk, men handlar i dag uteslutande om förnybar energi. I Sverige har PPA-avtal kommit att bli en allt vanligare affärsmodell för förnybar energi och är ofta ett krav för att få till ett investeringsbeslut för nya vind- eller solcellsparker.

På senare tid har en rad stora elköpsavtal ingåtts i Sverige, med jätteföretag som H&M, Arla och Google. Så att Volvo storsatsar och går samman med Vattenfall i Vindkraftspark Bruzaholm genom ett PPA-avtal ligger alltså helt rätt i tiden.

– För Volvokoncernen är det här så klart en milstolpe som ett av de första PPA-avtalen i sin storlek och i Sverige. Vi ser att PPA-avtalen ökar inom branschen och vi tror att vi kommer att se mer av den här typen av avtal både i Sverige och globalt som ett sätt att köpa förnybar el på lång sikt, säger Viktoria Svedlund.

Snabbar på den gröna omställningen

PPA-avtal för förnybar energi har en rad fördelar för både kunder, elproducenter och samhälle. Kunderna kan prissäkra och säkerställa leverans av en viss mängd grön el till fast pris under en längre period. Genom att köpa den gröna elen som en tjänst i stället för att starta upp egen elproduktion slipper företaget också de investerings- och driftskostnader som det medför.

För elproducenter hjälper PPA-avtal till att minska de finansiella riskerna med att uppföra och drifta nya vind- och solcellsparker. Därmed blir det lättare att locka in fler externa finansiärer och accelerera utbyggnaden av fossilfri energi.

För samhället i stort kan PPA-avtal hjälpa till att både snabba på den gröna omställningen och möta det ökade behovet av fossilfri el. Genom att ny elproduktion tillkommer för att möta ett företags ökade elbehov konkurrerar man inte med övriga konsumenter på den befintliga elmarknaden. Dessutom kommer den ökade elproduktionen ofta fler till godo i samband med detta.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!