Energiförbrukning – Fastigheter och infrastruktur

För många infrastrukturbolag och företag inom fastighetsbranschen utgör energikostnaden en mindre del av den totala omsättningen. Men jämför man med vinsten kan energikostnaden för energiförbrukningen vara ganska stor. Att använda energi på ett klokt sätt kan öka vinsten och är även positivt för vårt klimat. Byggföretag och fastigheter spelar en viktig roll i att minska utsläppen av växthusgaser vilket du kan läsa om i vår artikel Så går fastigheternas växthusgasutsläpp ner.

Dessutom ställer allt fler kunder krav på att företag har ett hållbarhetsarbete.

Publicerades: 2021-02-16 Senast uppdaterad: 2021-11-25 Lästid: min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Energieffektivisering av fastigheter

Det finns många saker att göra, små som stora, för att minska energiförbrukningen. Täta fönster, sänka temperaturen, byta lampor och installera bergvärme är exempel på åtgärder som sparar in el. Vad som får störst effekt på elförbrukningen beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Kontorslokaler

Många gånger kan man minska sin energiförbrukning mer än man tror med hjälp av enkla åtgärder och små eller inga investeringar. Handlar det om kontorslokaler kan du ta del av våra bästa tips för energieffektivisering av kontor.

Bostadsrättföreningar

Om fastigheten är ett bostadshus som ägs av en bostadsrättsförening finns det andra saker att hålla koll på. Det kan du läsa mer om här. Att investera solceller kan vara ett sätt för en BRF att öka hållbarheten i föreningen. En sådan energieffektivisering har också visat sig öka fastighetsvärdet. 

Olika studier visar att det inom området stödprocesser finns en stor lönsam effektiviseringspotential. Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteende – utan att investera en krona.

Här hittar du allt du behöver veta om energieffektivisering

Läs mer:
Energin kan visa vägen när BRF:en ska bli hållbar
Vilka renoveringar är mest kostnadseffektiva?
Åtta tips för klimatsmarta fastigheter

Kapitel 2

Energieffektivisering inom infrastruktur

För en effektiv energianvändning behöver vi tänka längre än att bara se till den enskilda byggnaden. När områden och stadsdelar planeras är det viktigt att se över helheten av hur energin kan användas på ett sätt som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Kanske har en verksamhet i området ett överskott av energi som kan användas av en näraliggande fastighet eller verksamhet. Den enes spill kan bli råvara för en annan. Med smarta, uppkopplade städer ökar möjligheterna till effektiv energianvändning i stadsplaneringen. Läs mer i vår artikel Efter smarta hem kommer smarta städer.

Vid nybyggnation finns det möjlighet att utforma byggnaderna för effektiv energianvändning. Från 2022 är det lagstadgat att alla nybyggen måste deklarera sin energianvändning och sina klimatutsläpp. 

En typ av byggnad som blir allt mer populär är passivhus, vilket är mycket energisnåla fastigheter med minimala värmeförluster. 

Kapitel 3

Att välja elleverantör till fastighet eller infrastrukturbolag

Att upphandla el till ett fastighetsbolag eller infrastrukturbolag är en komplex process. Ibland krävs det att inköpet görs genom en offentlig upphandling.  Om du står inför en offentlig upphandling kan du läsa vidare om de största fällorna vid offentlig upphandling av el här. 

Även för privatägda verksamheter finns det många faktorer att väga in när du väljer elleverantör. Till exempel behöver du fundera över vilken miljöprofil företaget eftersträvar, och vilka risker du vill överlåta till leverantören. Dessutom är det viktigt att tänka på vilken kompetens ni har internt och vilket stöd ni behöver från leverantören.

Hur ska du då tänka när du väljer leverantör och elavtal?
Använd vår checklista för att få vägledning genom din elupphandling och för att säkerställa att du inte missar någon av de viktiga aspekter du bör överväga när du väljer elavtal.
New call-to-action

Webbinarium för dig inom bygg och fastighet

Vi går igenom de viktigaste trenderna som definierar energilandskapets utveckling och vad de betyder för dig. V går även igenom den exponentiella tillväxten i antalet elbilar, förväntningarna på laddinfrastruktur och hur framtidssäkrar du dig?
Proptech
Kapitel 4

Miljökrav och hållbarhetsmål

En stark miljöprofil blir allt viktigare för företag. För infrastrukturbolag och företag inom fastighetssektorn finns det flera aspekter att väga in. En är vad kunderna kräver. En annan vilka regelverk som företaget behöver förhålla sig till. En tredje aspekt är de kostnadsbesparingar det innebär att uppnå miljöcertifieringar och exempelvis kvalificera sig för gröna lån. Ovanpå detta kan värdet stiga på en fastighet som är klimatsmart.

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för affären. När du väljer leverantör är det viktigt att säkerställa att leverantören kan hjälpa din verksamhet att uppnå sina hållbarhetsmål och energieffektiviseringsmål.

 

Kapitel 5

Hållbara fastigheter och gröna lån

Allt fler konsumenter ställer krav på att fastigheten de bor eller jobbar i ska vara klimatsmart. Många hyresgäster är beredda att betala extra för att bo i miljöcertifierade och klimatsmarta hus, vilket gör hållbara fastigheter till en konkurrensfördel. Det är en av anledningarna att fler hus och byggnader har miljöcertifieringar.

Läs mer om det här

Lån för hållbara hus

En annan fördel med hållbara hus och fastigheter är möjligheten till så kallade gröna lån. Många banker vill bidra till hållbara investeringar. Dessutom innebär hållbarhet en lägre affärsrisk. Därför erbjuder flera banker lån med ränterabatt för hållbara företag. 

Som fastighetsägare är det också viktigt att ha koll på FN:s globala delmål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Välj en leverantör som har kunskap om miljöcertifieringar och kan hjälpa dig att uppnå de certifieringar som är till nytta för ditt företag.

Kapitel 6

Miljöcertifieringar för fastigheter

Att miljöcertifiera byggnader och fastigheter ger tillgång till förmånliga lån och ökar fastighetens värde.

LEED och BREEAM

De två största miljöcertifieringssystemen som finns i världen är LEED och BREEAM. De bedömer hela den miljöpåverkan som en fastighet har. Bland annat granskas fastighetens energianvändning. Certifieringen ställer krav på energieffektivisering och på den el som köps in.

Förutom LEED och BREEAM finns i Sverige även certifieringarna Miljöbyggnad och Svanen.

NollCO2

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering som används tillsammans med någon av de andra certifieringarna. Syftet är att nya byggnader ska vara koldioxidneutrala och ha netto-noll klimatpåverkan.

Välj en elleverantör som har kapacitet att sätta sig in i de förändringar som ständigt sker i omvärlden och i din verksamhet, för att kunna rådge dig till rätt certifiering.

Kapitel 7

Energikartläggning

För stora företag finns det lagkrav på att genomföra en energikartläggning, EKL. Kravet gäller företag som har fler än 250 anställda och omsätter minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro.

Energikartläggning ger en bild av hur mycket energi som förbrukas av verksamheten. Den innehåller även förslag på åtgärder som kan genomföras för att företaget ska bli mer energieffektivt och minska både energiförbrukningen och kostnaden. Det är klokt att passa på att dra så stor nytta som möjligt av energikartläggningen.

Läs även:
Energikartläggning - Kom igång snabbt

Börja prenumerera nu!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energy Plaza och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom hållbar energi.

Kapitel 8

Analysera elkostnaderna med EnergySite Plus

Även om ditt företag inte omfattas av kraven på energikartläggning är det värdefullt att skaffa överblick över företagets energiförbrukning. För att energieffektivisera verksamheten är det viktigt att förstå hur förbrukningen ser ut, identifiera energitjuvarna och kunna följa upp åtgärder. Välj en leverantör som hjälper dig att få insyn i företagets energianvändning.

Hos Vattenfall får alla företagskunder tillgång till EnergySite Plus, ett verktyg där företagets prognoser och fakturor finns samlade. Du kan även jämföra elförbrukningen mellan olika tidsperioder och anläggningar med varandra, och följa upp de åtgärder du vidtar för att minska energiförbrukningen. Vilken ekonomisk effekt har förändringarna fått?

Läs mer och prova demon.

Kapitel 9

Rätt pris – en fråga om rådgivning

När du bedömer priset från olika leverantörer är det viktigt att inte bara titta på priset per kWh. Det som påverkar elpriset mest är inte elleverantörens påslag på elpriset, utan när du väljer att låsa priset. Med en kunnig och proaktiv rådgivare kan du låsa priset vid rätt tidpunkt för att minska företagets kostnader, och köpa upp den el som du behöver längre fram.

Kapitel 10

Tjäna pengar på att anpassa förbrukningen

För att få balans i elnätet behöver lika mycket energi stoppas in i systemet som förbrukas vid varje given tidpunkt. För att balansen ska upprätthållas anpassar vissa verksamheter sin energiförbrukning när behov uppstår, mot en ersättning. Detta brukar kallas för att sälja sin flexibilitet. Om din verksamhet har möjlighet att anpassa energiförbrukningen kan du också tjäna pengar på din flexibilitet.

En av dessa flexibilitetstjänster kallas FCR. Om ditt företag har en flexibel förbrukningsresurs kan du via Vattenfall ansluta ditt företag till FCR och få betalt för det. Dessutom bidrar du till utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. Det är en win-win för alla. 

Kapitel 11

Vilken risknivå passar dig?

Det finns en rad olika risker att hantera när du köper el. Elkostnaden påverkas bland annat av vädret, valutafluktuationer och huruvida era prognoser av elförbrukningen träffar rätt eller slår fel. Ett av de viktigaste besluten när du handlar el är att bestämma vilken risk du vill ta i företaget. Har ni kunskap och resurser att hantera riskerna själva, eller vill ni överlåta risken till elleverantören och trygga priset framåt? Välj en elleverantör som hjälper dig att riskoptimera utifrån företagets förutsättningar.

Kapitel 12

Rätt leverantör – en långsiktig partner

När du väljer leverantör är det klokt att skaffa en partner som är proaktiv och gör mer än bara levererar el. För att klara det behöver leverantören ha erfarenhet av din bransch och förstå verksamhetens behov.

En bra samarbetspartner hjälper dig att låsa priset vid rätt tidpunkt. Den hjälper dig också att hålla koll på vad som händer i energivärlden så att din verksamhet kan förhålla sig till nya lagar och regler och söka relevanta stöd – exempelvis för solceller. Nya regelverk och energikrav ställer allt högre kunskapskrav på verksamheten. En kunnig partner hjälper dig att hänga med.

Nöj dig inte med att bara köpa el. Välj en leverantör som kan bli din partner och bidra till att göra ditt företag mer energieffektivt och hållbart – och därmed också starkare på marknaden.

Att handla el är en komplex affär. Därför har vi samlat allt du behöver veta om att köpa el i Sverige på ett och samma ställe

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Om du känner att Vattenfall kan hjälpa dig med frågor kring energi, fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.