Förnybar energi, Solceller, solpaneler

5 fördelar med företags solceller

Publicerad: 2022-12-20 kl. 08:17

5 fördelar med företags solceller

En solcellsanläggning kan innebära flera ekonomiska fördelar efter installation. Även om det inte längre finns något investeringsstöd kan företag och bostadsrättsföreningar dra nytta av en rad olika skattesubventioner, stöd och intäkter som gör återbetalningstiden kortare.

Vinsterna med egen produktion av hållbar solenergi för företag och föreningar omfattar allt från sänkta elkostnader till möjlighet att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier. Här följer en lista med fem ekonomiska fördelar med en solcellsanläggning för företag eller föreningar:

 1. Sänkta elkostnader med hemproducerad el
  Den främsta besparingen med en solcellsanläggning är den egenanvända elen. I takt med högre pris per kWh sjunker återbetalningstiden i solcellskalkylen. Den egenproducerade elen ersätter den el som annars skulle ha köpts in, som förutom själva elpriset består av energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms. Med vissa undantag beskattas konsumtionen även av egenproducerad el.

 2. Möjlighet att sälja överskottsel 
  Vi de tillfällen då solcellsanläggningen producerar el som företaget inte använder, kanske på helger eller semestrar, kan överskottet matas in på nätet och säljas. Elhandlaren du köper din el av har mottagningsplikt, men som producent kan man också vända sig till andra. Priset har en koppling till spotpriset på elbörsen Nord Pool. Elförsäljningen är momspliktig om din totala försäljning av varor och tjänster överstiger 80 000 kronor.

  ...och få skattereduktion för den sålda elen.
  För varje såld kWh får du som solelsproducent 60 öre i skattereduktion, kravet är att elnätsabonnemanget inte överstiger 100 ampere. Det högsta beloppet man kan få per år i skattereduktion är 18 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 30 000 kWh såld el. Företag behöver själva begära skattereduktionen. För att få skattereduktionen krävs ett tillräckligt stort skatteunderlag, något som kan vara svårt i vissa bostadsrättsföreningar. Läs mer på Skatteverket.se.

  ...och få ersättning för nätnytta.
  Elnätsföretagen är skyldiga att betala ut en ersättning för överskottselen som ni matar ut på nätet. Ersättningen betalas ut automatiskt av ert elnätsföretag och ligger på runt 2–8 öre per kWh utmatad el beroende på var man bor och när elen säljs på dygnet. Om ersättningen som erbjuds är för låg kan mikroproducenten vända sig till Energimarknadsinspektionen för att få den prövad. Nätnyttan ligger i att elnätsföretagens kostnader för att transportera el längre sträckor minskar.

 3. Undantag från energiskatt
  Har solcellsanläggningen en total effekt på under 500 kW behöver man inte betala energiskatt. Undantaget från energiskatt gäller så länge det inte finns fler anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW. I annat fall ligger energiskatten för egenproducerad el på 0,6 öre/kWh.

 4. Möjlighet att sälja elcertifikat
  Vid årsskiftet 2021/2022 försvann både investeringsstödet för solceller och elcertifikatsystemet för nya solcellsanläggningar. För de företag som hann bygga och driftsätta sin anläggning innan dess rullar elcertifikatsystemet på som vanligt i 15 år från driftsättning, eller till senast 2035. Syftet med systemet var att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion och för varje producerad MWh fick elproducenterna ett elcertifikat att sälja vidare till marknadspris. I november 2022 kostade ett elcertifikat i snitt 5,65 kronor. Årsavgiften för att ha ett elcertifikatskonto hos Energimyndigheten ligger på 200 kronor, det tillkommer en avgift på 0,03 kronor per utfärdat certifikat.

 5. Möjlighet att sälja ursprungsgarantier
  För varje MWh solel som företaget säljer delar Energimyndigheten ut en så kallad ursprungsgaranti om ni ansöker om det. Syftet är att ursprungsmärka elen för att veta hur den producerats. Den här ursprungsgarantin kan man som mikroproducent sedan sälja vidare till elbolag, som behöver ha ursprungsgarantier som motsvarar mängden solel som de säljer till sina kunder.
  Priserna sätts i dialog med elbolag och kan variera stort, från cirka 1–10 kronor per garanti. Det är vanligtvis mest lönsamt att sälja dem till samma elbolag som köper överskottselen. Ursprungsgarantier delas ut i Energimyndighetens e-tjänst Cesar, som då tar ut en avgift på idag 0,035 kronor/styck. Den 1 januari 2024 tillkommer en årlig administrativ kostnad på 200 kronor.

Kom i håg: Avdrag för värdeminskning, reparation och underhåll av solcellsanläggningen och dess olika delar kan göras för anläggningar på näringsfastighet, enligt byggnads- respektive inventariereglerna.

800-procentig ökning
Sedan 2016 har antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige ökat med över 800 procent! Från runt 10 000 anläggningar år 2016 till drygt 92 000, varav runt 12 000 tillhör företag och bostadsrättsföreningar, i början av 2022.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!