Energiteknik, Förnybar energi

Så säkrar AMF Fastigheter fossilfri el med timmatchning

Publicerad: 2022-11-03 Uppdaterad: 2022-11-18 kl. 09:06

Så säkrar AMF Fastigheter fossilfri el med timmatchning

Med 24/7-matchning spåras el från sol, vind och vatten timme för timme. Vattenfall och AMF Fastigheter har inlett ett samarbete för att testa lösningen i en fastighet i Stockholm.

Efterfrågan på helt fossilfri el ökar. Det förutsätter också att elen kan spåras på ett tillförlitligt vis. Tidigare i år inledde Vattenfall och AMF Fastigheter ett samarbete för att testa lösningen 24/7-matchning, elkonsumtionen i fastigheten matchas med produktion av förnybar el timme för timme, med hjälp av smarta elmätare. Den smarta mätaren för konsumtionen är placerad i en byggnad i AMF Fastigheters kvarter Mood district i centrala Stockholm.

 
Michael Eskils-3-1

– För att vi ska nå våra högt ställda klimatmål behöver vi tänka nytt och hitta innovativa lösningar tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Det här möjliggör en ny nivå av transparens där vi, med Vattenfalls hjälp, kan säkerställa och visa att vår elanvändning faktiskt är 100 procent förnybar, varje timme. Det känns extra kul att få testa den här tekniken som Sveriges första fastighetsbolag, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

24/7-matchning av fossilfri el bygger på en lösning som togs fram 2019 av Vattenfall och Microsoft.

– Att AMF Fastigheter som första fastighetsbolag väljer att införa 24/7-matchning visar att de är i framkant och ser möjligheterna med mer detaljerad information om energianvändningen. Det är bra att kunderna ställer krav och att vi kan leverera på detta, en väldigt positiv utveckling, säger Matts Wesslén, chef Vattenfall Företagsförsäljning.

En del av energiomställningen

Användningen av fossil energi måste fasas ut om vi ska kunna bromsa den
globala uppvärmningen. För att det ska vara möjligt krävs att vi skapar förutsättningar för en utbyggnad av fossilfri elproduktion.

Marcus Melin, strategisk energirådgivare och en av de som deltog i arbetet med att ta fram 24/7-matchningslösningen tillsammans med Microsoft, ser att ett ökat behov hos företagen att få kontroll över sin elförbrukning – inte minst vilken el som förbrukas. 

– Sofistikerade förbrukare ställer högre och högre krav på elen de använder. 24/7 matchning sätter fokus på hur variabla förnybara energikällor fungerar i praktiken.

Det kommer att behövas en mängd olika lösningar som stödjer energiomställningen, och 24/7 matchning är ett av alla de verktyg som kan bidra till att produktionen av förnybar el ökar.

Samarbetar kring frekvenshållning

Under våren 2022 implementerade AMF Fastigheter även Vattenfall och Sympowers gemensamma tjänst för att bidra till balansen i kraftnätet via frekvenshållningsreserven FCR. En stor utmaning när en större del av energimixen kommer från förnybara källor är att frekvensen i kraftnätet blir ojämn. Genom att skjuta till kapacitet till FCR öppnar det upp för ytterligare tillförsel av förnyelsebar produktion i kraftsystemet.

– I korthet kan man säga att det hade varit stopp för mer vind- och även solkraft i Sveriges energisystem utan lösningar som förbruknings-FCR och företag som är villiga att stötta kraftsystemet när det är som mest belastat, säger Viktor Gårdö, Vattenfalls ansvariga för flexibilitetslösningar.

Bransch med stort ansvar

Bygg- och fastighetsbranschen står för en dryg femtedel av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. AMF Fastigheter bedriver sitt hållbarhetsarbete med de 17 globala hållbarhetsmål som formuleras i Agenda 2030 som ledstjärna. Företaget är sedan 2019 anslutet till Science Based Targets initiative och har därigenom åtagit sig att arbeta för vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

I dag använder AMF Fastigheter förnybar klimatneutral el från vind baserat på årsanvändning, genom så kallade ursprungsgarantier. Med 24/7-matchning matchas elförbrukningen för byggnaden i pilotprojektet mot valda energikällor, timme för timme.

– Vi har ett stort samhällsansvar. Därför är det viktigt att vi är en möjliggörare och är med och driver hållbara beteenden på de platser vi utvecklar, säger Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter.

Lär mer:
> Samarbete viktigt när AMF Fastigheter vill driva hållbara beteenden
> Hållbarhet för företag - Så tar ni nästa steg

Läs mer om 24/7 matchning

24/7 matchning - förnybar el timme för timme

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!