Förnybar energi, Fjärrvärme, Uppsala

Lokal ånga ger hållbar läkemedelsproduktion

Publicerad: 2022-05-20 Uppdaterad: 2022-06-02 kl. 07:09

Lokal ånga ger hållbar läkemedelsproduktion

Med hjälp av ånga från Carpe Futurum kan biotechföretaget Cytiva i Uppsala återanvända lösningsmedel på ett hållbart sätt.
– Det är en bra och enkel lösning! Ångan produceras på andra sidan staketet, säger Erik Wall som är ansvarig för hållbarhet på Cytiva i Uppsala.

Biotechföretaget Cytivas produkter används för att tillverka biologiska läkemedel som vacciner och insulin. Företaget har utökat sin verksamhet i Uppsala under pandemin då behovet av företagets produkter till vaccin världen över har ökat. Den stora produktionsanläggningens samarbete med Vattenfall i Boländerna har pågått länge om en minst sagt het produkt: ånga.

Vi destillerar de olika lösningsmedlen för att kunna ta tillvara dem i produktionen igen

ERIK_W_1200I Cytivas tillverkningsprocesser krävs lösningsmedel. Det finns både praktiska och andra skäl att återanvända lösningsmedlen i produktionen. Inte minst finns flera fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. För återvinningen krävs höga temperaturer och där kommer ångan från Vattenfall in.

– Vi destillerar de olika lösningsmedlen för att kunna ta tillvara dem i produktionen igen. För det behövs värme med hög temperatur, precis det som ånga har, säger Erik Wall på Cytiva.

Ånga från flera anläggningar

Genom att destillera och återanvända lösningsmedlen minskar Cytiva avfallet och transporterna till och från anläggningen. Även behovet av råvaror till nytillverkat lösningsmedel blir mindre.

Infrastrukturen för att förflytta ångan från Vattenfalls anläggningar i Boländerna i Uppsala har funnits länge. Det är väl isolerade rör som klarar högt tryck och kan bevara temperaturen till kunderna i Uppsala. Ångan har en temperatur på cirka 200 grader när den når Cytiva.

Vi fokuserar hellre på vår kärnverksamhet och köper in den energi vi behöver. Det är en bra och enkel lösning!

Ångan kommer i ordinarie fall från andra Vattenfall-anläggningar som också är kopplade till fjärrvärmenätet. Men i april har systemet för att ta ånga från Carpe Futurums nya biobränsleanläggning kopplats in och bland annat trycktestats med gott resultat.

CYTIVA_1200För att säkra leveranserna av ånga är det viktigt att flera olika anläggningar kan leverera och Carpe Futurum är nu en av de anläggningarna.

Metoden som Cytiva använder för att destillera och återanvända lösningsmedel är beprövad och hållbar. Ångan skulle kunna produceras särskilt för just processen, men för Cytiva överväger fördelarna att ta vara på ångan som redan finns i Vattenfalls anläggningar.

– Vi fokuserar hellre på vår kärnverksamhet och köper in den energi vi behöver. Det är en bra och enkel lösning! Ångan produceras på andra sidan staketet.

Minskade koldioxidutsläpp

Cytiva har ambitiösa hållbarhetsmål för sin verksamhet och krav på begränsade klimatutsläpp både i sin egen verksamhet och från samarbetspartners. Tack vare att bränslet för uppvärmning i Carpe Futurum är biobränslen och ersätter tidigare torvbränning så minskar nettoutsläppen av koldioxid med 200 000 ton per år.

Erik Wall tycker att det är en viktig förbättring.

– Vi hoppas att Vattenfall fortsätter att ta steg för att minska klimatutsläppen av energin som vi köper.

Värmen från använd ånga återvinns
Ångan som Carpe Futurums biobränsleanläggning producerar har ett tryck av 80 bar som sedan minskas till 16 bar i ångkulvertarna.
Den värme som blir över efter förbrukning av ångan återvinns och levereras direkt ut på fjärrvärmenätet igen, innan den via returrör återvänder till värmeverket för att bli ny fjärrvärme och ånga.

 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!