Hållbarhet och socialt engagemang, omställning

Klimatkontrakt ska skynda på städernas omställningsarbete

Publicerad: 2021-01-13 kl. 14:36

Klimatkontrakt ska skynda på städernas omställningsarbete

Nio svenska kommuner och fyra myndigheter har skrivit kontrakt om att genom samarbete och innovativa lösningar gå före i klimatarbetet. Initiativet är tänkt att inspirera städer i hela EU.

I omställningen till det klimatneutrala samhället spelar städer en nyckelroll. Enligt innovationsprogrammet Viable Cities, som leds av KTH och samlar aktörer från forskning, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle, står städer för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser, trots att de bara utgör 3 procent av jordens landmassa. Dessutom fortsätter städerna att växa: år 2050 väntas 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. I december undertecknade nio svenska städer tillsammans med fyra myndigheter och Viable Cities klimatkontrakt om att konkret skynda på arbetet att ställa om till att vara klimatneutrala redan 2030.

Myndigheterna ska se över regler

De fyra myndigheterna är Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket. De förbinder sig i kontraktet till att se över lagar och regler för att underlätta för städerna att gå före i klimatomställningen, och skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera insatser och investera i klimatomställning.

– Energi är en grundbult i varje hållbart samhällsbygge. Energimyndighetens arbete med innovativa energi- och klimatlösningar för städernas omställning är avgörande i arbetet med att nå ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. Jag ser fram emot en utvecklad samverkan med övriga myndigheter och ambitiösa kommuner, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén på Viable Cities webbplats.

Fokus på samarbete och innovation

De nio kommunerna som skrivit på kontraktet är Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö. Eftersom de har olika förutsättningar när det gäller ekonomi, geografi, storlek och politisk styrning ser inte kontrakten likadana ut för alla. Men det som är övergripande handlar helt enkelt om att minska utsläpp, att skapa innovativa samarbeten och att involvera medborgarna i arbetet för en klimatneutral stad. Flera av de undertecknande kommunalråden betonar vikten av samarbete och säger att deras kommun ska fungera som en testbädd för lösningar som sedan kan skalas upp. De betonar också vikten av att tjäna som exempel för andra städer, både i Sverige och i EU.

– Jag ser detta klimatkontrakt som en utgångspunkt och grund för den dialog och den samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Växjö som nu måste till för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, på Viable Cities webbplats.

Viable Cities hoppas att klimatkontrakten ska inspirera EU:s arbete för klimatsmarta städer och att kontrakten också ökar möjligheterna att få finansiering och samarbetspartners från EU.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!