omställning, Energieffektivisering, Hållbarhet, fossilfritt

Så kan företag bli energismarta

Publicerad: 2021-04-29 Uppdaterad: 2023-12-28 kl. 11:26

Så kan företag bli energismarta

Klimatmål, klimatneutral el och egen elproduktion. Det finns många sätt för företag att säkerställa en hållbar energianvändning – och mycket att vinna på att bli energismarta.

Att spara energi bidrar både till ett hållbart samhälle och kan ge många positiva ringar på vattnet. Minskade energikostnader, nöjdare kunder och medarbetare – och en bättre lönsamhet, är några exempel. Och intresset bland företag ökar. Det säger Sofia Öberg, klimatanalytiker på konsultföretaget Tricorona Climate Partner som arbetar med att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan.

Företag har både en viktig roll i klimatomställningen och en stor potential att bidra

– Både investerare och kunder sätter press på företag att bli mer hållbara. Det är en konkurrensfördel vad gäller lönsamhet men också för att locka till sig duktiga medarbetare.

Företag har både en viktig roll i klimatomställningen och en stor potential att bidra.

– Man har ofta kortare väg till beslut och dessutom möjlighet att göra skillnad både inom och utom sin organisation, genom att till exempel ställa krav på leverantörer att använda klimatneutral el, säger Sofia Öberg.

Läs mer om hållbarhet och socialt engagemang

Tydlig bild av utsläpp

Så hur gör man för att bli energismart? Ett bra första steg är att låta mäta verksamhetens klimatpåverkan.

– Det tydliggör var man har sina stora utsläpp och vilka insatser som kan göra störst skillnad hos just ditt företag, säger Sofia Öberg.

Klimatberäkningarna görs utifrån det så kallade GHG-protokollet (Greenhouse Gas protocol), en branschstandard som används internationellt för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Protokollet följer tre kategorier, eller ”scope”, som de kallas. Scope 1 mäter de direkta utsläpp som verksamheten har, exempelvis från fordon som verksamheten själva äger. Scope 2 mäter indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 mäter alla övriga indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, exempelvis materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor, produktion av utrustning samt bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

När kartläggningen är gjord har företaget en bra bild av var utsläppen sker. Att byta till förnyelsebar energi, jobba med energieffektivisering i den egna verksamheten och ställa krav på leverantörer att byta till förnyelsebart är viktiga steg för att bli mer energismarta. Allt fler företag satsar även på att bidra med egen elproduktion, exempelvis genom att sätta upp solpaneler. Det minskar företagets behov av att köpa in el och bidrar till omställningen till en förnybar elproduktion. Elproduktionen kan dessutom bli en lönsam investering genom att överskottselen säljs vidare.

Läs om energieffektivisering

Hjälper företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål

Det finns alltså flera sätt att bli mer energismart. Men vilka mål bör man ha med sina insatser? Ett sätt att få stöd i sitt klimatarbete är att sätta mål enligt Science Based Targets Initiative, SBTi. SBTi är ett samarbetsprojekt mellan FN:s initiativ Global Compact, Världsnaturfonden (WWF), det internationella naturresursinstitutet WRI och organisationen Carbon Disclosure Project och syftar till att hjälpa företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Vattenfall är ett av de företag som fått SBTi:s godkännande.

Så går det till att sätta ett SBT, Science Based Target:
• Företag som åtar sig att sätta ett SBT hamnar på SBTi:s lista över så kallade committed companies. Företaget har därefter 24 månader på sig att ta fram ett SBT.
• Nästa steg är att sätta ambitionsnivån till 1,5-gradersmålet eller väl under 2-gradersmålet i Parisavtalet.
• En så kallad basårsberäkning görs, mot vilket företagets mål ska sättas. Basåret beräknas enligt GHG-protokollet. För att få sitt SBT godkänt ska hela scope 1 och 2 inkluderas. Om man har ett scope 3-utsläpp som är 40 procent över verksamhetens totala utsläpp ska man även sätta ett mål för scope 3 som inkluderar minst två tredjedelar av utsläppen.

Att sätta och jobba utifrån ett SBT kräver en hel del engagemang och tid men kan fungera som ett mått på företagets klimatarbete och bidrag till klimatomställningen.

– Många företag publicerar sitt SBT i sina hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Det är ett bra sätt att visa att man är med och gör sin del i klimatomställningen, säger Sofia Öberg.

 

Mer om vad ditt företag kan göra för att bli energismart:

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!