omställning, Elektrifiering, elbil

Betalning för elbilsladdning blir enklare

Publicerad: 2022-02-24 Uppdaterad: 2022-02-24 kl. 10:38

Betalning för elbilsladdning blir enklare

Bristen på enhetliga betalningssystem vid laddstationer gör att många elbilsförare surnar till. Nu pågår en snabb utveckling av nya betallösningar för att göra det enkelt och mer tillgängligt att ladda sin elbil.

Antalet elfordon som rullar på våra gator blir allt fler. En väl utbyggd laddinfrastruktur är helt avgörande för att omställningen till elfordon ska lyckas och tillgängligheten på publika laddstolpar för elbilar och laddhybrider byggs nu ut i rask takt. Det har också gjort frågan om hur vi ska betala för laddningen högaktuell. Aktörerna på marknaden är många och betalsätten likaså. Ofta behövs särskilda laddkort eller appar och ibland kan även abonnemangstvång krävas för att få tillgång till olika aktörers laddstolpar.

Nu riktas allt mer fokus på att få till betallösningar som ska göra det enkelt att ladda

Att betala vid laddstationen med vanligt betalkort är oftast inte möjligt. Susanna Hurtig, chef för Vattenfall E-mobility Norden, efterlyser mer enhetliga betallösningar för att göra elbilsladdningen mer tillgänglig.

– Fokus har i många år legat på att bygga ut laddinfrastrukturen. Nu riktas allt mer fokus på att få till betallösningar som ska göra det enkelt att ladda. Det händer otroligt mycket på det här området just nu, säger hon.

Mer behovsanpassade lösningar

Susanna Hurtig tror att vi kommer få se olika betalmodeller även i framtiden. Men de kommer att vara mer anpassade till kundernas behov än dagens lösningar.

Betalning för laddning ska inte behöva vara så mycket annorlunda än hur man betalar för andra tjänster

– Betalning för laddning ska inte behöva vara så mycket annorlunda än hur man betalar för andra tjänster. Digitala lösningar med kreditkort, appar, kanske att man kan betala med klockan, det kommer att komma allt mer, säger hon.

Susanna Hurtig ser framför sig betalmetoder som dels gör det möjligt att enkelt ladda sin bil vid enstaka tillfällen när man är ute och reser men också att urvalet av appar där betalning för laddning finns integrerat kommer att öka. Exempelvis så att man kan använda samma app för att betala för både parkering och laddning.

Flera lösningar på väg

Frågan har redan varit högt uppe på den politiska agendan. Hösten 2020 kallade dåvarande energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman branschen för elbilsladdning till ett möte för att bland annat framföra kravet på en överenskommelse om en enhetlig betalningslösning.

Diskussionerna har fortsatt och flera lösningar är nu på ingång. Ett exempel är att bankernas betalapp Swish, som drygt 6,5 miljoner privatpersoner använder, har börjat integreras för betalning vid laddstationer.

Behov av internationellt samarbete

Susanna Hurtig pekar på behovet av att samarbeta internationellt, för att det ska vara enkelt att ladda sin bil vid såväl resor som vid transporter över landsgränserna.

En utmaning är att olika länder har kommit olika långt i sin utbyggnad av laddinfrastruktur men kanske är en öppning på gång även här. I ett nytt EU-direktiv krävs att datan från laddstationerna, den så kallade API:n, ska göras offentlig så att det ska vara fritt för utomstående aktörer, exempelvis apputvecklare eller banker, att skapa integrerade betallösningar.

EU-direktivet kräver också en ökad transparens och tydlighet kring prissättning samt en ökad tillgänglighet till laddstationerna – de ska inte vara låsta till fordonets tillverkare eller till en särskild betallösning.

– Det här skapar större möjligheter att utveckla olika tjänster utifrån den infrastruktur som redan finns på plats, säger Susanna Hurtig.
New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!