Förnybar energi, Hållbarhet och socialt engagemang, Elektrifiering, strängnäs

De tar täten i stålindustrins klimatomställning

De tar täten i stålindustrins klimatomställning

På industriföretaget Åkers Sweden vill man gå före i klimatomställningen och målet är att vara helt klimatneutrala till år 2030. Partnerskapet med Vattenfall är ett viktigt steg i det arbetet.

Åkers Sweden är ett av Sveriges äldsta bolag och har haft sin verksamhet i Åkers Styckebruk i Strängnäs kommun sedan företaget grundades år 1580. På den tiden tillverkades gjutna kanoner men sedan 1806 består företagets portfolio av gjutna valsar, ett roterande precisionsverktyg som används inom den globala stål- och metallindustrin.

Alla världens stålföretag måste kunna erbjuda fossilfritt stål i framtiden

Bli först i världen med fossilfri vals

I dag står järn- och stålindustrin för omkring sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser och branschen står inför en stor omställning för att bli mer klimatsmart. I det arbetet vill Åkers Sweden vara en föregångare och har satt målet att bli helt klimatneutrala till år 2030, i samband med sitt 450-årsjubileum. Ett viktigt delmål i företagets strategiska plan som sträcker sig till år 2026 är också att bli först i världen med att utveckla en helt fossilfri vals.Åkers Sweden SWD MV Januari 2022-1-1-1-1

– Sverige är ett föregångsland på miljöområdet och tack vare det stora engagemang och ansvarsfulla åtagande som svensk järn- och stålindustri uppvisar, där SSAB är föregångare med att ta fram och tillverka fossilfritt stål, är det helt naturligt att Åkers Sweden som leverantör också tar fram fossilfria verktyg för att valsa stålet. Vi ser en snabb marknadsutveckling och stor global potential för en premiumprodukt i form av fossilfria valsar. Alla världens stålföretag måste kunna erbjuda fossilfritt stål i framtiden, annars kommer man inte ha samma möjligheter att erbjuda affärer, säger Stefan Wahlund, Supply Chain & IT Chef på Åkers Sweden och projektledare för Fossilfri Vals.

Läs mer om projektet HYBRIT, Världens första fossilfria ståltillverkningsteknik

Skrotbaserad och elektrifierad tillverkningsprocess

Sedan ett antal år tillbaka har Åkers Sweden arbetat aktivt med att gradvis reducera sitt koldioxidavtryck, framförallt genom att arbeta med råmaterialsidan där företaget har gått över till en helt skrotbaserad tillverkningsprocess. Återvunnet stålskrot, som exempelvis komponenter från fordonsindustrin eller fallande spånskrot från den egna tillverkningen, används i produktionen i stället för att använda sig av nytt material. Åkers Sweden är i dag även helt elektrifierade i sin tillverkningsprocess, vilket enligt Stefan Wahlund är ett mycket bra utgångsläge för att fortsätta reducera klimatavtrycket. För att stärka det arbetet har ett partnerskap inletts med Vattenfall kring energieffektivisering av verksamheten. Åkers Sweden har också valt ett elavtal med fossilfri el producerad med vattenkraft – Vattenfalls EPD Vatten.

– Eftersom hela vår produktion är baserad på elektricitet så gör det stor skillnad att välja rätt energikälla. Genom att välja EPD Vatten går vi över till ett 100 procent förnybart alternativ, säger Stefan Wahlund.

Partnerskapet med Vattenkraft ligger helt i linje med företagets historia, fortsätter han, där tillgång och utnyttjande av lokal vattenkraft har spelat en central roll.

– I arbetet med att bli helt klimatneutrala till 2030 är Vattenfall en naturlig och mycket kompetent partner som investerar tid till att verkligen förstå våra processer och ständigt utmanar oss att ta ytterligare steg i vår miljö- och hållbarhetsresa, säger Stefan Wahlund.

Långsiktiga partnerskap är nyckeln till en smart hantering av den fossilfria energiomställningen

Mikael Sandberg är ansvarig för samarbetet med Åkers Sweden på Vattenfall. Han ser stor potential för fler inom gjuteribranschen att haka på och minska sin klimatpåverkan.

– Att Åkers Sweden väljer att visa vägen har potential att sätta en ny standard kring hållbarhetsarbetet inom branschen, både nationellt och internationellt. Vi är stolta att kunna hjälpa dem på vägen, säger Mikael Sandberg.

Åkers Sweden har från samarbetets start varit öppna med att de vill gå mot en fossilfri verksamhet, och att de vill ta hjälp av Vattenfalls kunskaper för att lyckas med det på en komplex marknad.

– Vi stöttar Åkers Sweden och medverkar till att de ska nå sina mål. Samarbetet bekräftar våra tankar om att långsiktiga partnerskap är nyckeln till en smart hantering av den fossilfria energiomställningen, säger Mikael Sandberg.

Väljer sin egen väg

Att vara först på marknaden med att erbjuda en premiumprodukt i form av en fossilfri vals medför både utmaningar och möjligheter. Genom att ligga i framkant blir de också en del av processen att ta fram och forma nya affärsmodeller och prissättning på området. Att vara en föregångare och våga bryta ny mark ligger i Åkers Swedens DNA, enligt Stefan Wahlund.

– Att alltid sträva efter att ligga steget före och vara lyhörd för marknadens behov innan de ens uppstår och generell efterfrågan etableras har varit framgångsfaktor och helt avgörande genom Åkers historia. Att våga välja vår egen väg har skapat ett antal avgörande milstolpar för oss och vi fortsätter följa den traditionen, säger Stefan Wahlund.

Vill du läsa mer om samarbetet mellan Åkers Sweden och Vattenfall? Åkers sweden åkers byggnad-1(Foton: Åkers Sweden)


Vill du ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå?

Läs mer på vår sida Hållbarhet för företag

Ladda ner vår energieffektiviseringsguide

Är du redo att börja energieffektivisera men vet inte riktigt var man ska börja. I vår kompletta energieffektiviseringsguide går vi igenom allt du behöver veta och hjälper dig att komma igång med en praktisk 11-stegsguide. Ladda ner den kompletta energieffektiviseringsguiden här.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!