Energieffektivisering, Energirådgivning, Hållbarhet

Steg 1 i hållbarhetsarbetet

Publicerad: 2021-12-13 Uppdaterad: 2021-12-20 kl. 16:02

Steg ett i hållbarhetsarbetet

Att använda energi mer effektivt är ett självklart första steg i ett företags hållbarhetsarbete. Med smartare energianvändning kan man fortsätta sin verksamhet men minska klimatpåverkan och spara pengar.

Det finns mycket att vinna på ett lyckat hållbarhetsarbete – ökad konkurrenskraft, förbättrad lönsamhet och ett starkare varumärke. Att minska sin miljö- och klimatpåverkan kan förbättra möjligheterna att vinna framtida affärer och dessutom underlätta rekryteringen av nya medarbetare.

Ett bra första steg för att komma i gång med hållbarhetsarbetet är att se över och effektivisera sin energianvändning.

En lönsam investering

Energieffektivisering handlar om att göra sin energianvändning så ekonomiskt effektiv som möjligt för att minska företagets kostnader och klimatpåverkan. Och det finns ofta stora besparingar att göra. Många verksamheter kan minska sina energikostnader med så mycket som 20 procent.

Att bli mer energieffektiv behöver inte innebära några stora kostnader eller en förändring av verksamheten. Faktum är att många företag använder mer energi än vad de behöver. Så mycket som en fjärdedel av ett företags potential för en mer effektiv energianvändning går att nå med enbart ett förändrat beteende och en bättre styrning.

Men ibland kan tekniken vara den stora energiboven. Att investera i ny, energismart teknik betalar ofta sig själv på ett par års sikt genom minskade energikostnader. Att byta ut äldre teknik kan också ge en positiv effekt för arbetsmiljön eftersom ny teknik ofta är både tystade och renare. Det kan också leda till ökad driftsäkerhet och högre produktivitet.

Läs även: Energieffektivisering för företag - Den samlade bilden för att spara på kostnader och på klimatet!

Kartlägg inför beslut

stegett1200För att identifiera vilka åtgärder som kan minska företagets energianvändning och är mest lönsamma börjar man ofta med att göra en energikartläggning. Den kan göras på egen hand men ofta anlitas en leverantör.

Utifrån energikartläggningen kan man sedan prioritera och bedöma vilka åtgärder som ger bäst effekt och ta fram kalkyler för kostnader och vinster på kort och lång sikt – samt förslag på hur förändringarna ska genomföras. Detta kan sedan fungera som ett beslutsunderlag att gå vidare med. Även eventuella risker och positiva sidoeffekter kan tas med i beslutsunderlaget. Det kan handla om vilken risk det finns att budgeten överskrids eller vilka positiva effekter som åtgärderna kan ha för medarbetarnas arbetsmiljö.

När ett bra beslutsunderlag finns på plats är nästa steg att presentera det för ledning och beslutsfattare på företaget. Ett tydligt och genomarbetat underlag gör det enklare att fatta ett bra beslut.

Börja i rätt ände

Nästa steg är att börja energieffektivisera. Ofta startar man med de åtgärder som har små eller inga investeringskostnader, till exempel att se till att medarbetarna förstår kostnaden för energi och vad de kan göra för att minska förbrukningen. På kontor kan det handla om att ställa in energisparläge på datorer istället för skärmsläckare eller att stänga av datorn när den inte används under en längre tid. Andra enkla men effektiva åtgärder är att se till att belysning och värme bara är på där det behövs genom att använda timers eller rörelsedetektorer.

För industrier kan en bra start vara att kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem och täta ventiler och skarvar. Minskat läckage kan minska energianvändningen med mer än 20 procent per år.

För åtgärder som kräver att en leverantör anlitas räcker det ofta att ta in offerter från tre eller fyra leverantörer för att hitta en som är lämplig. Man kan be sina leverantörer att presentera hur deras lösning presterar för att underlätta jämförelsen mellan olika lösningar.

Mät och följ upp

Att mäta och följa upp är ett bra sätt att utvärdera om åtgärderna har fått den önskade effekten. Det kan också skapa motivation och ge bättre förutsättningar för att genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder i framtiden. Resultaten kan sedan användas i företagets miljörapporter och i kommunikation med medarbetare och kunder.

Blir mer energieffektiv

  • Använd timer och sensorer, rörelsedetektorer, så att lampor inte är tända i onödan. Med jämna mellanrum, se över att sensorerna fortfarande fungerar och är korrekt inställda.
  • Byt glödlampor mot lågenergilampor / LED. Genom att byta till modern och effektivare belysning kan upp emot 80 procent av elförbrukningen sparas.
  • Ändra vanor – att jobba med personalens beteende kan ge tydliga energibesparingar, utan att det kostar något.
  • Installera dimmerfunktion. Med modern belysning kan lamporna dimmas ner när ljusbehovet är mindre. Har man konstant behov av mindre ljus är det dock bättre att ha en svagare lampa.
  • Låt inte värme och kyla motverka varandra. Minska kylningen när det blir för kallt istället för att öka värmen och minska värmen när det är för varmt istället för att öka kylan.
  • Rengör ventilationen: Regelbundet underhåll av kanaler, filter och värmeväxlarytor höjer luftkvaliteten samtidigt som energianvändningen och kostnader sänks.
  • Genom att tilläggsisolera otäta fönster kan ett företag spara mycket energi. Ibland är energibesparingen så hög att projektet är återbetalat inom några år.
  • För fastighetsägare: Avskrivningstiden för att byta fönster är mellan 20 och 25 år och besparingen mellan 10–12 procent av kostnaden. Jämför olika fönstertyper med varandra och då speciellt U-värden (isoleringsvärde) och energimärkningen av fönster. När du väljer fönster, köp sådana som har uteluftsventiler om du har självdrag eller frånluft.
  • Ska du bygga om eller bygga nytt? Passa på att tänka på energifrågorna. Det extra du betalar för att få bra lösningar ur energisynpunkt behöver faktiskt inte bli så mycket extra.

Checklista för din verksamhet!

Det finns checklistor med tips om energieffektivisering för allt från kaféer och bostadsrättsföreningar till stora företag. Läs mer och ladda ner checklista för din bransch på vår kunskapshubb.

Är du redo att börja energieffektivisera men vet inte riktigt var man ska börja. I vår kompletta energieffektiviseringsguide går vi igenom allt du behöver veta och hjälper dig att komma igång med en praktisk 11-stegsguide. Ladda ner den kompletta energieffektiviseringsguiden här

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!