Klimatneutral el, SamEnergi

Klimatvänlig produktion genomsyrar AstaReals algodlingar

Klimatvänlig produktion genomsyrar AstaReals algodlingar

Att säkerställa en klimatvänlig produktion är en hjärtefråga för AstaReal. Företaget odlar mikroalger för att utvinna naturliga och hälsofrämjande antioxidanter. Samarbetet med Vattenfall är ett viktigt steg för att nå dit.

I AstaReals anläggning i Gustavsberg, i Stockholms skärgård, står enorma, stålgråa behållare travade bredvid varandra. De kallas fotobioreaktorer och i dessa högteknologiska ”växthus” odlas mikroalger som efter att de skördats används för att utvinna den naturliga antioxidanten astaxantin.

AstaReal är en pionjär inom området. Företaget startade 1988 som en spin off från Uppsala universitet med målet att pigmentera lax – men fokuset blev snart ett annat.
– Vi insåg att astaxantin var mer än bara ett pigment, att det har hälsofördelar för både djur och människor, berättar Åke Lignell, forskningschef på AstaReal.
Naturliga antioxidanter har sedan dess varit AstaReals unika nisch. 1995 lanserade företaget världens första mänskliga kosttillskott som innehöll en naturlig källa till astaxantin, Astaxin, i Sverige.

AstaReal-4031 (1)

Reduktionen kommer först

Just det naturliga får stort fokus på fler sätt. Att säkerställa en klimatvänlig produktion är en hjärtefråga för AstaReal, vars verksamhet är beroende av el. Odlingsprocessen kräver bland annat kontrollerade temperaturer, anpassat ljus samt vatten- och luftcirkulation. Vattenfall och AstaReal har sedan flera år tillbaka ett tätt samarbete för att säkerställa en hållbar energiförsörjning. Ett viktigt steg för AstaReal var att välja elavtalet ”Klimatneutral el”. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration, och är en tredjepartscertifiering av klimatmärkt el. Klimatneutral el från Vattenfall går steget längre och ger kunden ett elavtal för fossilfri el som dessutom klimatkompenserar för de oundvikliga utsläpp som elförbrukningen ändå ger upphov till.

– Regeringar, organisationer och individer bör försöka minska sina utsläpp så mycket som möjligt. Det är där vi börjar. Men när vi har reducerat dem så mycket vi kan, bör och ska vi kompensera för de utsläpp som inte kan undvikas. Jag är stolt över att jobba tillsammans med ett företag som AstaReal. De befinner sig i framkant, både i sin bransch, och i vårt gemensamma mål att verka för en fossilfri framtid, säger Mats Linder, marknadschef för företagsförsäljning på Vattenfall.

Läs mer om hur du kan arbeta med hållbarhet och socialt engagemang kring energi i din verksamhet.

Hållbarhet i alla led

AstaReals mål är att reducera sin klimatpåverkan så mycket som möjligt. Framåt är målsättningen att även kunna nyttja produktionens överskottsvärme, så att den inte går till spillo.
– Våra behållare producerar mycket överskottsvärme. En del av den används redan för att värma upp byggnaden, men det finns mer att ta av och vi diskuterar nu med Vattenfall hur vi ska kunna leverera den in i fjärrvärmesystemet, för att kunna värma fler byggnader i området, säger Åke Lignell på AstaReal.

Samarbetet med Vattenfall har gett företaget en viktig skjuts för att förverkliga sina mål och ambitioner på klimatområdet.
– Vi är ett litet företag med begränsade kunskaper, så det är viktigt för att ha bra kontakt med folk som har kunskap och möjlighet att hjälpa oss med detta. Samarbetet är viktigt för oss, säger Åke Lignell.

Klimatarbete med många fördelar

Mats Linder ser AstaReal som ett föregångsexempel på hur ett företag kan kombinera en framgångsrik verksamhet med att ta klimatansvar.
– Vi har alla ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan och lämna över en sund planet till kommande generationer, säger han.
Investeringar i klimatarbete ger dessutom många mervärden för företag och Mats Linder poängterar att det är viktigt att se till helheten.
– Att investera i klimatet ger så mycket mervärde, och allt fler företag inser detta. Att ta klimatansvar är i dag både ett sätt att marknadsföra sitt företag, att göra sin personal stolt över att man jobbar på en arbetsplats som verkligen gör skillnad, och det gör dessutom företaget mer intressant för investerare, säger han.

"Regeringar, organisationer och individer bör försöka minska sina utsläpp så mycket som möjligt. Det är där vi börjar. Men när vi har reducerat dem så mycket vi kan, bör och ska vi kompensera för de utsläpp som inte kan undvikas."

För kunder som vill ta steget att reducera sina utsläpp samarbetar Vattenfall med organisationen Gold Standard för att kvalitetssäkra projekt som reducerar koldioxidutsläpp över hela världen. Gold Standard grundades 2003 av WWF och andra organisationer för att kvalitetssäkra projekt som reducerar koldioxidutsläpp och stödja en klimatsäkrad och hållbar värld.

Sammanfattning

Vattenfall erbjuder sina kunder flera möjligheter att reducera och klimatkompensera sina utsläpp. Klimatneutral el från Vattenfall ger kunden ett elavtal för fossilfri el som dessutom klimatkompenserar för de oundvikliga utsläpp som elförbrukningen ändå ger upphov till. Genom Samenergi kan ditt företag bli en partner med oss på Vattenfall, för att tillsammans återvinna den överskottsvärme som idag går till spillo. Se filmen om AstaReals klimatarbete där personerna från Vattenfall och AstaReal berättar mer om samarbetet.

 

Vill du läsa mer om samarbetet mellan AstaReal och Vattenfall. Läs även hur AstaReal säkrar sin energitillförsel och får sin högspänning som funktionslösning.

Elanläggning Ställverk Transformator driftsäkerhet elsäkerhet

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!