Läs mer om: Kraftvärme

Förnybar energiFjärrvärmeKraftvärme

Från sopberg till energiresurs

450 kilo. Så mycket sopor ger genomsnittssvensken upphov till, varje år. Att i högre grad se avfall som en resurs är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Så påverkas svensk fjärrvärme av omvärldsläget

Den senaste tiden har präglats av skenande el- och oljepriser som till viss del kan kopplas till oroligheter som pandemin och kriget i Ukraina. Men hur påverkas fjärrvärmeförsörjningen av omvärldsläget? 

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
FjärrvärmeKraftvärmeEnergiförsörjning
Läs artikeln

Värmer alger ert företag i framtiden?

Odlade mikroalger kan bli nästa innovation på vägen mot ett fossilbränslefritt samhälle. Redan idag är biomassa den dominerande källan till värme i Sverige.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energiFjärrvärmeKraftvärme
Läs artikeln

Dyrare avfallsförbränning minskar inte utsläpp

Skatten på avfall som används som bränsle i kraftvärmeverk leder till minskade investeringar för produktion av el och fjärrvärme. Det leder inte till lägre utsläpp av växthusgaser, enligt Skatteverket.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Lagar och skatterelförsörjningKraftvärme
Läs artikeln

Den outnyttjade resursen för planerbar energi

Kraftvärmeverken i Sverige är en viktig resurs för planerbar elproduktion och kan i framtiden fungera som kolsänka. Men med dagens förutsättningar är elproduktionen svår att räkna hem.

VF_clock_rgb Lästid: 8 min
FjärrvärmeKraftvärmeElektrifiering
Läs artikeln

"Städerna måste få växa – och då måste kraften finnas lokalt"

Utan bättre marknadsförutsättningar för kraftvärme i Sverige får städerna svårt att växa. Det menar Vattenfall Värmes chef Ulrika Jardfelt. ”Att det idag inte är möjligt att investera i kraftvärme är anmärkningsvärt”, säger hon under Energistrategidagen.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
FjärrvärmeKraftvärme
Läs artikeln