Fjärrvärme, Kraftvärme, Innovation

Samarbete för nya innovationer inom värme

Publicerad: 2022-10-14 Uppdaterad: 2022-10-26 kl. 10:28

Samarbete för nya innovationer inom värme

Hur kan man bäst hitta innovationer inom uppvärmning? Ett sätt är att låta aktörer inom uppvärmning mötas och snabba på processen från idé till handling.  I Energiforsks värmekluster har flera projektförslag gått vidare till konkreta satsningar och innovationer tack vare nära samarbeten. 

För att snabba på omställningen till ett mer hållbart energisystem i Sverige har Energimyndigheten utlyst medel för innovationskluster inom värme och kyla. Energiforsk, som driver och samordnar energiforskning, är en av fyra aktörer som fått ta del av stödet. I deras värmekluster ingår ett tjugotal medlemmar, varav några är Vattenfall, Norrenergi, Öresundskraft och Stockholm Exergi.

Syftet med klustret är att öka innovationskraften inom värme- och kylaområdet

JL_1200– Syftet med klustret är att öka innovationskraften inom värme- och kylaområdet och att korta ner ledtiden från forskningsresultat till implementerade lösningar, säger Julia Kuylenstierna, programansvarig på Energiforsk.

För medlemmarna är klustret ett forum för exempelvis problemidentifiering och sammanställning av krav och önskemål på en färdig produkt. Utvecklingen av själva produkten sker inte inom klustrets ramar, men däremot kan medlemmarna se till att arbetet och idéerna som kommit upp resulterar i konkreta projekt. När dessa väl har avslutats kan klustret åter vara en plattform för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling menar Julia Kuylenstierna.

Medlemmar bestämmer teman

I Energiforsks värmekluster lyfts olika teman kopplade till fjärrvärmesystemet. Innehållet i varje område styrs av klustermedlemmarnas önskemål och intressen.

– Ett tema vi jobbat ganska mycket med från start är att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehovet, så kallat prediktivt underhåll, för att kunna göra rätt underhållsåtgärd i rätt tid på fjärrvärmenäten. Vi har haft workshops om vad för produkter man skulle önska sig och som inte finns i dag för att bättre kunna bedöma status och åtgärdsbehov.

I nya fjärrvärmesystem finns en stor drivkraft att kunna använda restvärme från olika källor

En särskild utförargrupp med representanter för olika bolag har satts ihop i ett projekt för att utveckla en första version av en digital plattform för mer effektivt prediktivt underhåll.

Fler exempel på idéer som lyfts i klustret och som blivit projekt är huruvida en metod för att hitta beläggningsskador på naturgasledningar även skulle kunna används på fjärrvärmeledningar. Andra teman i fokus är bland annat termiska energilager, digitala tjänster och sänkta temperaturer i fjärrvärmesystemen.

– I nya fjärrvärmesystem finns en stor drivkraft att kunna använda restvärme från olika källor och den har oftast lägre temperatur än vad som är vanligt i befintliga system. I värmeklustret arbetar vi med hur de systemen kan optimeras för att uppnå lägre temperaturer genom exempel och kunskap från nya lågtemperatursystem.

Sporrar utveckling

Sedan starten har många seminarier, webbinarier och workshops kring olika teman hållits i klustret. Den främsta målgruppen är förstås klustrets medlemmar som Vattenfall, men ofta anmäler sig även andra aktörer. 

– Intresset kring de teman vi lyfter brukar vara stort och på en del träffar eller seminarier kan det vara uppåt 100 anmälningar. 

Vi erbjuder ett forum där bolag i energibranschen kan mötas och även dela på risker

Enligt Julia Kuylenstierna finns inga garantier för att det arbete som görs i klustret leder hela vägen till kommersiella, implementerade lösningar. Men det viktigaste är att utvecklingen hela tiden går framåt, mot det målet. 

– Vi erbjuder ett forum där bolag i energibranschen möts och även kan dela på risker när det finns osäkerheter. I projekten som uppkommit genom klustret har flera bolag gått samman om finansiering och kunnat lära av varandra. Jag tror också att själva nätverkandet, som är svårt att mäta, är väldigt värdefullt.

Samordnad energiforskning
Energiforsk driver och samordnar energiforskning. Det är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs gemensamt av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Nordion Energi.

Porträttbild: Energiforsk
 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!