Fjärrvärme, Kraftvärme, Energiförsörjning

Så påverkas svensk fjärrvärme av omvärldsläget

Publicerad: 2022-05-25 Uppdaterad: 2022-11-24 kl. 14:06

Så påverkas svensk fjärrvärme av omvärldsläget

Den senaste tiden har präglats av skenande el- och oljepriser som till viss del kan kopplas till oroligheter som pandemin och kriget i Ukraina. Men hur påverkas fjärrvärmeförsörjningen av omvärldsläget?

Mikael Toll har arbetat med trygg energiförsörjning i 20 år. Tidigare på Energimyndigheten och numera på Ramboll med frågor kring trygghet, krisberedskap, civilt försvar och hur vi formar ett robust och tillförlitligt samhälle.Mikael Toll 2

– Det sker stora förändringar samtidigt som förutsättningarna ändras väldigt snabbt nu. Rysslands krig påverkar både direkt och indirekt, och innan det har vi haft två års pandemi. Både krig och pandemi har blixtbelyst flera stora och viktiga utvecklingsbehov för en trygg energiförsörjning, säger han.

Mikael Toll menar att båda händelserna pekar på utvecklingsbehov som funnits länge, men som blir tydligare för allt fler. Pandemin uppmärksammade ett ökat behov av lager, kontinuitetsplanering och lokal förmåga. Genom Rysslands krig mot Ukraina har istället behovet av ett utvecklat civilt försvar blivit mer påtagligt.

– Det kommer inte att vara business as usual på länge. Det sker stora förändringar på europeiska och globala energimarknader. Konkurrenskraften kommer förändras, totalförsvaret byggas upp och globala värdekedjor kommer omvärderas.

Både krig och pandemi har blixtbelyst flera viktiga utvecklingsbehov för en trygg energiförsörjning

Kraftvärmens samhällsnytta

Men även om vi befinner oss i en period med stora utmaningar, anser Mikael Toll att kraftvärmen har goda förutsättningar, mycket tack vare de samhällsnyttor den bidrar med. Men det förutsätter att fjärrvärmebranschen jobbar med att stärka sin robusthet, och samarbetar med andra för att utveckla den gemensamma förmågan att kunna förebygga och lindra effekter av störningar och avbrott i energiförsörjningen.

– Man måste vara medveten om att alla energibolag och användare till viss mån är en del av ett utvecklat civilt försvar. Krav och förväntningar kommer öka, liksom behov av åtgärder, säger han.

Trygg och stabil leverans

Lovisa F Norén-1

Lovisa Fricot Norén, ansvarig för Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Sverige, berättar att man noga följer utvecklingen i omvärlden.

– Som samhällsviktig funktion har vi alltid höga krav på våra leveranser, så det är något vi kontinuerligt arbetar med att utveckla. Vattenfall är en viktigt aktör, så det här sker i nära dialog med myndigheter.

Hon fortsätter:

– Samtidigt påverkas även vi, som de flesta andra branscher, av oroligheter i omvärlden med stigande inflation och osäkerhet i leverantörsledet. Majoriteten av vårt bränsle kommer dock från Sverige, bland annat restprodukter från skogs- och trävaruindustri, samt sorterat hushålls-, industri- och träavfall. Därför kan vi ha en fortsatt stabil och trygg leverans till våra kunder, säger Lovisa Fricot Norén.

Foto: Privat samt Peter Knutson/Vattenfall.
 
 
Nyhetsbrev om fjärrvärme

Prenumerera på Vattenfall Värmes nyhetsbrev om fjärrvärme och det nya hållbara energilandskapet! 

Prenumerera

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!