Fjärrvärme, Kraftvärme

"Städerna måste få växa – och då måste kraften finnas lokalt"

Publicerad: 2021-06-28 Uppdaterad: 2021-06-28 kl. 07:55

"Städerna måste få växa – och då måste kraften finnas lokalt"

Utan bättre marknadsförutsättningar för kraftvärme i Sverige får städerna svårt att växa. Det menar Vattenfall Värmes chef Ulrika Jardfelt. ”Att det idag inte är möjligt att investera i kraftvärme är anmärkningsvärt”, säger hon under Energistrategidagen.

För att säkra elförsörjningen i Sverige talas det ofta om hur viktigt det är att ha energikällor som är oberoende av vädret, som komplement till solenergi, vindkraft och vattenkraft. Här lyfts kraftvärme som en viktig komponent stabil elproduktion som finns där elen behövs och när det är brist i övrigt. När de förnybara källorna inte kan leverera – som under kalla vintermånader, producerar kraftvärmeverken både el och värme. Förutsättningen är dock att det finns ett fjärrvärmenät i området som kan ta emot värmen.Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Ulrika_Jardfelt_02_2020-1

Det var under Energistrategidagen nyligen som Ulrika Jardfelt, affärsområdeschef för Vattenfall Värme, lyfte läget för de som vill investera i kraftvärme i Sverige i dag.

– Det är en frustrerande situation. Att det idag inte finns stöd till investeringar i kraftvärme är anmärkningsvärt. Trots att studier i 15 års tid visat att det här behövs, ändå har det tyvärr inte hänt någonting.

Hon drar paralleller till den tyska marknaden.

– Utomlands ser man betydligt mer pragmatiskt på det. När vi (Vattenfall, reds. anm.) bygger i Berlin får vi subventioner för kraftvärme, för man ser värdet i att stötta upp en mycket flexibel elproduktion.

Ger staden lokalt producerad el

En annan aspekt med kraftvärmen, förutom dess pålitlighet som komplement till förnybara energikällor och maximalt utnyttjande av resurser – är att den ger städerna förutsättningar för att växa, i en tid av elkapacitetsbrist.

– Vi har exempelvis dialog med Uppsala och vet att regionen inte kan växa eftersom det inte finns tillräcklig elkapacitet. För att de ska kunna utveckla nya bostadsområden är det inte jättemycket pengar att investera i en turbin. Det skulle vara jättebra om de kunde tillgodoräkna sig kapaciteten och därmed utveckla staden. Så det finns de som är redo att investera i kraftvärme och vi står redo att bygga det går ändå inte.

Har du ett konkret förslag på marknadsmodell?

– Ja, jag tycker att om man investerar i sin egen kraftvärmeproduktion ska man kunna få tillgodoräkna sig den när man behöver effekt. Som i Uppsala till exempel: när kommunen behöver effekt och de vill bygga produktion så ska de också kunna få säga att nu har vi effekt.

Ulrika Jardfelt nämner att Elektrifieringskommissionen, som arbetar med att påskynda elektrifieringen av transportsektorn, bidrar till att hela marknadsmodellen är under omställning.

– Jag tror att vi behöver en strategi för kraftvärmen där man får in alla de här reglerna. En enskild pusselbit kan inte lösa allt, tyvärr.

Så du öppnar upp för att man ska titta mer på incitamenten på energimarknaden och ta ett större grepp på hur marknaden faktiskt ser ut?

– Absolut, och det gör man nu i Elektrifieringskommissionen. Men man får inte glömma stadens perspektiv. Mitt medskick är att städerna måste få växa och då behöver kraften finnas lokalt, säger Ulrika Jardfelt.

Det här är kraftvärme! 

  • I ett kraftvärmeverk produceras el och den värme som bildas i processen förs direkt över till fjärrvärmesystemet. Den kallas för kraftvärme och är mycket resurseffektiv.
  • Kraftvärmen är en tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras oberoende av väder och årstid. Kraftvärmens effektivitet bygger på att det finns ett fjärrvärmenät som kan ta emot värmen.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!