omställning

Regeringen tar flera steg mot elektrifierade vägar

Publicerad: 2020-11-12 Uppdaterad: 2020-11-20 kl. 15:22

Drönarbild på väg i vintrigt skogslandskap

För att nå klimatmålen och minska utsläppen från transportsektorn behöver det vara möjligt att göra fler transporter med elfordon. Regeringen har nyligen inlett flera projekt för att snabba på arbetet.

Nära en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser kommer från transportsektorn. Det är därför nödvändigt med snabba åtgärder för att fler transporter ska ske på annat sätt än med fossildrivna fordon. Under oktober och november har regeringen presenterat flera insatser som ska intensifiera elektrifieringen.

Kommission ska föra arbetet framåt

En elektrifieringskommission har tillsatts. Den leds av infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) och består av ytterligare 16 ledamöter som kommer från energiföretag, transportföretag och regioner. I dess uppdrag ingår bland annat att identifiera vilka åtgärder som kan göras för att snabba på elektrifieringen och titta särskilt på tyngre transporter. Kommissionen ska samverka med exempelvis transportsektorn, aktörer på elmarknaden och fordonsindustrin för att ta fram en handlingsplan för hur de mest trafikerade vägarna kan elektrifieras.

Kommissionen ska ha ett perspektiv som omfattar alla transportslag och beakta vikten av hög energieffektivitet i hela transportsystemet. Kombinerade godstransporter (till exempel lastbil plus fraktfartyg), viktiga godsstråk och överflyttning till järnväg och sjöfart ska prioriteras.

Två uppdrag till Trafikverket

Vid sidan av elektrifieringskommissionen ger regeringen också Trafikverket två uppdrag som rör elektrifieringen. Dels ska myndigheten föreslå en plan för hur man samhällsekonomiskt lönsamt ska kunna elektrifiera 2 000 kilometer tungt trafikerade vägar till 2030 och ytterligare 1 000 kilometer till 2040. Uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2021. Dels ska myndigheten samma datum redovisa sin bedömning av hur laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar, inklusive utbud och efterfrågan, förväntas utvecklas.

Särskild utredare tillsatt

Dessutom har regeringen utsett Elisabet Falemo, tidigare generaldirektör för Elsäkerhetsverket, till särskild utredare för elvägar. Hon ska analysera och ge förslag på hur elvägar ska regleras och hur drift och underhåll ska finansieras. Utgångspunkten är att statliga elvägar ska skötas av staten, precis som vanliga vägar, och att de fordon som använder el på elvägar ska betala brukaravgifter. Senast den 1 september 2021 ska utredaren lämna sina förslag på författningstexter.

I höstbudgeten vill regeringen satsa 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 på elektrifiering av vägnätet, med tonvikt på tyngre transporter på de mest trafikerade vägarna.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!