Laddstolparna heta på många styrelsebord

Publicerad: 2019-12-09 Uppdaterad: 2020-09-28 kl. 15:08

bild2-1024x576

Steg för steg träder laddstolpsfrågan fram som allt mer aktuell hos Sveriges BRF:er och fastighetsägare – och engagemanget är mycket stort, visar vår webbenkät.

”Finns laddstolpar med i planeringen för din fastighet?” var frågan vi ställde i en ja- eller nej-fråga via e-nyhetsbrev och på vår sajt. 59 procent svarade ja, 41 procent nej.

Bland dem som svarar ja är det många som lägger till att de faktiskt redan har laddplatser – en har redan så många som 50! En annan har 32, en rad ytterligare har ett tiotal, och ännu många fler har enstaka laddplatser redan installerade.

Några tycks ha haft stor framförhållning. ”Än så länge har vi betydligt fler stolpar än elbilar”, svarar en. ”Vi har redan installerat laddstolpar på alla föreningens garageplatser.”, skriver en annan.

Kabeln är dragen

Uppenbart är att många diskuterar frågan, i mer eller mindre formella planeringsstadier.

”En förstudie har gjorts. Vi har en kabel tillgänglig som kan serva fyra laddningsbara p-platser”, skriver en svarande. Andra skriver: ”På längre sikt ja, men inga konkreta planer än”, respektive ”Översyn av nätet pågår”.

Någon tar upp att det förutsätts en genomtänkt affärsmodell. ”Laddstolparna finns med i vad vi tror kommer att behövas. Dock ser vi inte behovet just nu och vi letar fortfarande efter en rimlig finansieringsmodell som gör att boendekollektivet inte behöver stå för enskildas behov av elplats.”

Markägandet spelar roll

Bland dem som svarar nej är den enskilt vanligaste förklaringen att deras fastighet saknar egna parkeringsplatser och garage. ”Vi får som BRF inte installera stolpar på samfälld mark”, skriver en, och det är fler som svarar att de har sina parkeringar på ytor som tillhör kommunen.

Tips om hur du ska gå tillväga hittar du här 


Hur det ser ut för dig?

Finns laddstolpar med i planeringen för din fastighet?

Svara här


 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!