Elbilar, power-as-a-service, Elektrifiering, infrastruktur

Därför passar eldrift perfekt för stadsbussar

Publicerad: 2023-01-25 Uppdaterad: 2024-03-26 kl. 16:48

Därför passar eldrift perfekt för stadsbussar

Bussar i stadstrafik rör sig i ett planerat mönster som är lätt att överblicka. Därför passar eldrift med batteri perfekt för stadsbussar. I många av Danmarks största städer upphandlas nu enbart trafik med elbussar och i Vejle har diesel bytts mot el för en bättre närmiljö och ökad hållbarhet.

Förutom klimat och utsläpp handlar det om att minska partikelföroreningarna och skapa en tystare och mindre bullrig stadsmiljö


Under hösten 2022 var det tack och adjö till en stor del av den dieseldrivna bussparken i Danmarks femte största kommun, Vejle. Samtliga stadsbussar byttes ut mot eldrivna, allt som allt över trettio bussar.

EBN– Att omställningen kommer till stånd just nu är helt och hållet kommunens förtjänst, säger Esben Baltzer Nielsen, chef för Vattenfall Network Solutions i Danmark och Holland.
 
– Vejle har satt upp ett klimatmål om att alla nya stadsbussar i kollektivtrafiken ska vara eldrivna. Förutom klimat och utsläpp handlar det om att minska partikelföroreningarna och skapa en tystare och mindre bullrig stadsmiljö.

En laddning per dag

Den jylländska kommunen med sina med 120 000 invånare är inte ensam om att gå över till eldriven kollektivtrafik i Danmark. För några år sedan ingick landets sex största kommuner ett klimatavtal med regeringen där man förband sig att enbart köpa in utsläppsfria stadsbussar i fortsättningen, och även ställa om den kommunala bilparken.
 
Och det verkar ha gett effekt, stad efter stad går nu över till utsläppsfritt, och då främst batteridrivet. Tre av fyra nyregistrerade fullstora bussar i Danmark var 2022 eldrivna, eller 308 av 408 bussar. Som en jämförelse hade Sverige i november 920 elbussar registrerade, där Västtrafik sticker ut med flest elbussar i Norden och med målet att all stadsbusstrafik i Västra Götaland ska vara elektrifierad till år 2030.

En buss kan köra runt 200–300 kilometer på en laddning och väldigt få bussrutter kräver laddning ute i stadstrafik numera

Fast det räcker ju inte med att kommuner och åkerier har ambitiösa klimatmål. Det krävs även att tekniken och infrastrukturen är mogen och att det går att få ekonomi i satsningarna.
 
­– Batteritekniken har blivit så bra på senare år att de flesta stadsbussar idag kan köra en hel dag på en laddning och enbart laddas under natten, i depån. I en stad är totalsträckan över dagen inte så lång och om man tänker att en buss kan köra runt 200–300 kilometer på en laddning är det väldigt få bussrutter som kräver laddning ute i stadstrafik numera, säger Esben Baltzer Nielsen.

Undviker överkapacitet

I Vejle installerade Vattenfall 32 laddstationer på bussdepån, en för varje elbuss som går i trafik. Leveransen var Vattenfalls första bussprojekt i Danmark där man ansvarar för hela laddlösningen, från investeringar i elinfrastruktur, inköp och leverans av el till själva utformningen, installationen och driften av laddstationerna. En energilösning som Vattenfall kallar Power-as-a-Service.

Viktigt att få till en så bra balans som möjligt mellan laddbehov och installerad kapacitet, så att vi inte investerar i dyr överkapacitet

– Det började med att vi och Tide Bus, som sköter trafiken, kartlade och simulerade bussarnas trafikmönster så att vi kunde skapa en så optimal laddinfrastruktur som möjligt. Det är viktigt att få till en så bra balans som möjligt mellan laddbehov och installerad kapacitet, så att vi inte investerar i dyr överkapacitet, säger Esben Baltzer Nielsen.
 
Vilka var de stora utmaningarna när ni skräddarsydde laddsystemet i Vejle?

– Elbussar är ju perfekta i stadsmiljö där de kör på bestämda rutter och det går att veta exakt hur mycket batterikapacitet som krävs givet rutternas längd, körmönster, om det är mycket backigt och så vidare. Visst, som bussoperatör får vara man vara lite flexibel och beredd på att i vissa fall ändra en rutt så att den passar eldrift bättre, säger Esben Baltzer Nielsen. 

Hälsosamt med elbussar
Att byta från diesel- och hybridbussar till eldrivna bussar i städer kan ge effekt på invånarnas hälsa, visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Forskarna uppmätte bullernivåer inomhus hos boende längs en busslinje där man gick över från hybrid- till elbussar och undersökte hur de boendes mående påverkades av övergången till tystare elbussar med mindre lågfrekvent buller.
Drygt tusen personer deltog och resultatet visade på en tydlig hälsoförbättring med bättre sömn och minskad nedstämdhet. Antalet personer som ansåg sig mycket störda av bullret från busstrafiken minskade från 26 till 5 procent.

Elbuss lockar fler
Enligt en brittisk undersökning beställd av bussoperatören Go-Ahead Group
 skulle eldrivna emissionsfria bussar får fler att åka kollektivt. 55 procent av de svarande skulle troligen oftare ta bussen om de visste att den var batteri- eller vätgasdriven. För de under 35 år var siffran 66 procent.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!