Elbilar, InCharge

Tillgång till laddmöjligheter en rättvisefråga

Publicerad: 2024-05-30 kl. 05:00

Isak Vencu Öhrlund
Laddinfrastrukturen växer snabbt i Sverige. Men mer publik laddning behöver byggas för att alla ska ha samma möjlighet att välja eldrivna fordon. Det konstaterar Isak Vencu Öhrlund, samhällspolitisk expert på organisationen Power Circle som jobbar med elektrifieringen av samhället.

Laddinfrastrukturen expanderar i Sverige. Under det första kvartalet 2024 tillkom 371 publika laddstationer och 2 856 laddpunkter. Jämfört med samma period 2023 innebär det att laddstationer har ökat med 331 procent och laddpunkter med 126 procent.

De publika laddmöjligheterna svarar dock för en mindre del av helheten. Nästan nio av tio elfordon laddas i dag hemma.

– Det är stor skillnad i tillgång till laddmöjligheter beroende på vilken boendeform man har. För den som bor i villa är det lätt att själv installera en laddstation. Att bygga ut den publika laddinfrastrukturen är därför viktigt ur jämlikhetssynpunkt, säger Isak Vencu Öhrlund, samhällspolitisk expert på organisationen Power Circle som har partnerskap med cirka hundra aktörer som på olika sätt är drivande inom elektrifieringen av samhället.

– Den publika laddningen är jätteviktig både när man ska åka långt, och för att demokratisera laddningen.

Stora skillnader i kostnad

Demokratiaspekten rör också prissättning, påpekar Isak Vencu Öhrlund.

– Det är ingen skillnad på vad man får betala för bensin och diesel beroende på var man bor. När det gäller elbilar kan däremot den som har en laddbox hemma komma ner i låga driftskostnader, medan den som inte har det kan behöva betala många gånger högre pris för sitt drivmedel.

Här finns en knut att lösa menar Power Circle. De som i dag erbjuder publik laddning är främst företag som är inriktade på just detta (så kallade cpo:er, efter engelskans charge point operators) samt fastighetsägare, energibolag, butiksägare och bostadsrättsföreningar. De måste kunna räkna hem investeringen.

– De operatörer som tillhandahåller publik laddinfrastruktur måste få sin affär att gå runt. Det finns anledning att fundera politiskt på hur man kan demokratisera laddningen, och tillhandahålla laddning för fler, säger Isak Vencu Öhrlund.

Power Circle deltar i ett projekt som tittar på möjligheterna att exempelvis skapa ett verktyg som underlättar för aktörer som jobbar med strategisk planering av laddinfrastruktur. Verktyget ska göra det lättare att identifiera bra platser för laddstolpar som är tillgängliga för fler

Elektrifieringen riskerar att tappa fart

EU ställer krav på att medlemsländerna ska tillhandahålla en viss publik laddeffekt i förhållande till hur många elbilar och laddhybrider som rullar. Effektkravet är alltså beroende på försäljning, det fungerar inte som ett mål.

– Power Circle bedömer att det i dag byggs laddinfrastruktur i en takt som är rimlig i förhållande till hur många elbilar som finns. Men vi ser nu att nybilsförsäljningen saktar in till följd av höjda räntor, slopade klimatpremier och minskad reduktionsplikt, som gynnar framför allt fossilfordon. För att vi ska nå de högt ställda miljö- och klimatmässiga målen måste vi hålla i takten för elektrifieringen.

Täckningen för laddmöjligheter i Sverige 2024 bedömer Power Circle som god. Längst är avståndet mellan laddpunkterna i glesbefolkade områden. Men det finns få platser i Sverige där det är mer än 10 mil mellan snabbladdningsstolparna.

– De flesta elbilar som säljs i dag har en räckvidd på mellan 40 och 60 mil, så möjligheterna att ta sig runt är goda. Som operatör är det faktiskt ofta lättare att räkna hem installationer av laddare i mindre städer eller orter än vad det är i storstäder, där det är dyrt att gräva och få fram el, säger Isak Vencu Öhrlund.

Godstrafik har andra behov

För godstransporter och kollektivtrafik skiljer sig förutsättningarna från de för privatbilister.

– De flesta godstransporter och kollektivtrafiksfordon går specifika rutter. Där har man bra koll på hur mycket räckvidd man behöver per dygn. I dessa fall är det viktigt att få till bra depåladdning.

Behovet av investeringsstöd är i dagsläget som störst när det gäller förutsättningarna för längre eldrivna transporter, menar Power Circle.

– För att möjliggöra för mer regionala och långväga godstransporter behöver en publik laddinfrastruktur finnas på plats. Det är något det satsas på nu, och det är positivt. Laddstationerna behöver vara anpassade till tunga fordon, så att de exempelvis kan köra in med släp. Det är något som byggs i ganska hög takt, säger Isak Vencu Öhrlund.

New call-to-action


Tillsammans för fossilfrihet

Missade du när Isak och klimatcoach Jens Berggren diskuterade framtiden för laddinfrastrukturen i Sverige? I webbsändningen Tillsammans för fossilfrihet får du fler insikter om elektrifieringen av fordon. Se inspelningen!

Isak och Jens webbinarium

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!