Elbilar, Stadsplanering

Så kan man ladda bilen i lyktstolpen

Publicerad: 2022-09-14 Uppdaterad: 2023-08-04 kl. 16:01

Så kan man ladda bilen i lyktstolpen

Finns det lyktstolpar där du eller ditt företag behöver ladda elfordon? Det finns tekniska lösningar för att utnyttja belysningsnätet till att skapa laddpunkter – att göra laddstolpar av lyktstolpar.

När Askersunds kommun bytte ut gamla kvicksilverlampor i gatubelysningen mot energisnåla armaturer med ledlampor uppstod en stor överkapacitet i kablaget. Någon kom på idén att ta vara på det outnyttjade elnätet till att skapa laddstationer för fordon. Problemet var att kommunens alla gatlyktor spänningsattes när det blev mörkt på eftermiddagen eller kvällen och sedan släcktes när det blev ljust. Det fungerar inte alls för att kunna ladda elfordon dygnet runt.

Kommunikationen mellan stolpe och styrenhet sker via det befintliga elnätet

Men med ett helt nytt system, där belysningsstolparna förseddes med varsin kommunikationsnod, kan spänningen till varje stolpe nu styras individuellt. Kommunikationen mellan stolpe och styrenhet sker via det befintliga elnätet.

Anmäl dig till webinaret

Projektet påbörjades redan 2011 i ett samarbete mellan bland annat kommunen och Vattenfall. Laddboxarna och de särskilda stationer för mindre elfordon, som monterades 2012, används fortfarande med gott resultat i Askersund, enligt en artikel i Ny teknik.

Snabb installation

Askersunds laddare är på 3,7 kW, vilket är förhållandevist lågt jämfört med dagens snabbladdare med betydligt högre effekt. Men det kan gå att använda alla tre faser och uppnå en effekt på 11 kW.

Flera kommuner planerar nu att testa metoden som även kan utnyttjas av företag och bostadsrättsföreningar

Själva installationen av elektroniken som behövs för att omvandla lyktstolpen till laddstation tar mellan 10 och 30 minuter beroende på modell.

LYKTLADD1_1200

London hör till pionjärerna med att testa laddning från lyktstolpar och i Sverige har kommunerna i Askersund, Strömstad och Visby testat att utnyttja det befintliga belysningsnätet för elfordonsladdning. Men fram till i år har det krävts en särskild dispens för att få tillåtelse att göra installationerna. En lagändring den 1 januari 2022 ändrade på det och flera kommuner planerar nu att testa metoden som även kan utnyttjas av företag och bostadsrättsföreningar.

En bonus med styrsystemet för gatubelysningen är att det ger bättre koll på alla enskilda lyktstolpar. Exempelvis för att veta om de fungerar och kunna styra dem individuellt. Även eventuella jordfel upptäcks vilket ökar säkerheten.

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!