Vindkraft, EPD, Bra Miljöval

Vattenfall och S:t Eriks – ett samarbete för en hållbar framtid

Vattenfall och S:t Eriks – ett samarbete för en hållbar framtid

I över ett sekel har S:t Eriks arbetat med att ge svenskarna betong- och naturstensprodukter som används ovan och under mark både hemma i trädgården och inom viktig infrastruktur. Som en del i sitt hållbarhetsarbete har företaget tagit hjälp av Vattenfall för att göra elanvändningen fossilfri och förnybar.

Bryter man ned Sverige i dess minsta beståndsdelar inser man snart hur viktig S:t Eriks varit för det här landet. Sedan dörrarna slogs upp till betongproducentens första fabrik i Uppsala har företaget levererat markprodukter, murar, VA, trafik- & järnvägsprodukter och mycket mer till några av landets mest välkända platser. Går man till exempel över Sergels Torg – huvudstadens mittpunkt – gör man det på plattor från S:t Eriks. Tar man promenaden vidare utmed Drottninggatan kommer man snart till Sveriges politiska centrum – Riksdagshuset – som också det innehåller produkter från S:t Eriks.

Sankt_Eriks_Therese_Kvarnstrom-1


S:t Eriks plan är också att fortsätta bygga Sverige på lång sikt.

– En stor fördel med både naturstens- och betongprodukter är att de har väldigt lång livslängd, säger företagets hållbarhetschef Therese Kvarnström. Ett exempel är betongrör som legat under marken i över 120 år och som fortfarande fyller sin funktion.

Alla S:t Eriks anläggningar drivs med vindkraft

Att S:t Eriks har en lång och imponerande historia råder det alltså inget tvivel om – men framtiden är ännu viktigare. Som alla andra behöver S:t Erik bli mer hållbara och minska sin miljöpåverkan, även om hållbarhet är något som finns i företagets DNA. Redan på 50-talet utvecklade man till exempel den så kallade ”superplattan”, en både tunnare och mer hållbar platta, som genererar en lägre koldioxidpåverkan än en mer traditionellt tillverkad markplatta. S:t Eriks var också tidiga med att använda biobränsle i flera av sina fabriker och arbetar för att på sikt bli helt fossilfria.

Den första april 2009 inledde S:t Eriks ett samarbete med Vattenfall och då började också arbetet med att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet och ta aktivt ansvar för sin elanvändning. I dag finns betong- och naturstenstillverkaren på ett tiotal ställen i Sverige – från Staffanstorp i söder till Ockelbo i norr – sedan början av 2020 drivs samtliga anläggningar med el från vindkraft.

EPD-deklarerade produktionskedjor ska minska miljöpåverkan

Genom att ta fram så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration) ska S:t Eriks skapa produktionskedjor med så låg miljöpåverkan som möjligt. EPD-el ger en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras.

– Vi har genomfört livscykelanalyser och tagit fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, för våra produkter, säger Therese Kvarnström. Där kan man se hur miljöpåverkan ser ut i de olika livscykelstegen. Utifrån det har vi identifierat ett antal viktiga områden att fokusera på. Ett av dem är vår elanvändning.

Deklarerad vindkraft från Vattenfall

Genom att samarbeta med Vattenfall, den enda producenten i Norden, och första producenten i världen, som har all sin elförsäljning miljödeklarerad enligt det globala EPD-systemet blir vägen dit lättare.

– För vår del handlar det både om att energieffektivisera och att titta på vilken typ av el vi använder, säger Therese Kvarnström. Vi tycker det är viktigt att använda fossilfri och förnybar el, därför har vi valt vindkraft från Vattenfall. Vi har också lagt till märkningen ”Bra miljöval”.Sankt_Eriks
Bra miljöval är en märkning som Naturskyddsföreningen ligger bakom och som syftar till att den märkta produkten ska värna om naturen.

– Bra miljöval kan vara ett bra komplement till miljövarudeklarerad el, menar Vattenfalls miljöstrategiska rådgivare Josefin Blanck. För vindkraft betyder det bland annat att man inte får sätta vindkraftverk i särskilt känsliga områden.

Vattenfall har precis skärpt sina klimatmål så att det är i linje med 1,5-graders-scenariet och vill också hjälpa kunder, städer och partners att i ännu högre utsträckning kunna bidra till samhällsutveckling och elektrifiering.

Samarbetet viktigt för att nå målen

Vattenfall_Josefin_Blanck_01_2021– Vi arbetar ständigt för att minska klimatutsläppen kopplat till elen som produceras och att optimera resursanvändningen genom hela värdekedjan, berättar Josefin Blanck. Det här gör vi genom att arbeta med livscykelanalyser, men vi har också valt att miljövarudeklarera den el vi säljer till våra kunder. Miljövarudeklarationen bygger på livscykelanalyser och är en miljöprestanda för elleveransen. Det innebär att våra kunder får tillgång till en produktspecifik elleverans, där man kan spåra ursprung, men också totalbilden av elen och leveransens hela miljöpåverkan.

För både S:t Eriks och Vattenfall är samarbete centralt för respektive företags hållbarhetsarbete. Stora och svåra uppgifter löser man enklast tillsammans, dessutom får det större effekt ju fler man är.

– På både S:t Eriks och Vattenfall står klimatarbetet högt på agendan, säger Therese Kvarnström. Vi på S:t Eriks har tagit fram EPD:er på våra produkter och tycker det är viktigt att arbeta med leverantörer som gjort detsamma.

– Jag tycker det är viktigt att alla tar sitt ansvar, slår Josefin Black fast. Vi kan alla göra något för att minska vår klimatpåverkan. Speciellt när vi arbetar tillsammans.

Se filmen där Therese Kvarnström och Josefin Blanck berättar om partnerskapet och hållbarhetsarbetet. 

 

Livscykelanalyser mäter miljöpåverkan i alla led ”från vagga till grav”, från tillverkning/byggande, drift och underhåll till avfallshantering, transporter samt all energiåtgång i mellanleden. Informationen från livscykelanalyser kan användas både för egna förbättringar och för att visa transparens gentemot kunder och leverantörer. Är du också intresserad av nyttorna med livscykelanalyser? Ladda ner vårt white paper där vi listar sju sätt att använda livscykelanalyser för att bli mer konkurrenskraftig.

New call-to-actionFoton uppifrån:
Foto 1: Therese Kvarnström, hållbarhetschef, S:t Eriks
Foto 2: S:t Eriks tillverkningsprocess
Foto 3: Josefin Blanck, miljöstrateg, Vattenfall

Läs mer om hållbart företagande:
> Hållbarhet för företag

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!