EPD

Nyttan med EPD (miljödeklaration)

Publicerad: 2019-06-03 Uppdaterad: 2023-10-13 kl. 17:41

Nyttan med EPD - logo

Baserat på egna erfarenheter vet vi att arbetet med hållbarhet och CSR är av yttersta vikt för moderna företag. Det för med sig flera ekonomiska, organisatoriska, anseendemässiga och rent existentiella fördelar. Ansvarsfullt företagande är det som förväntas av omgivningen och de företag som inte inser vikten av det riskerar att hamna i en ofördelaktig konkurrenssituation och hamna utanför i slutändan.

Hållbarhetstänk styr också våra lagar och förordningar där lagen om hållbarhetsredovisning är ett konkret exempel. Där brottas många företag med energidelen. Hur ska den redovisas? Och hur går jag till väga? Det är många som ställer sig frågan. Om du känner igen dig, läs vidare. Men passa också på att ladda ner vår guide för hållbarhetsredovisning.

Genom ursprungsgarantier vet vi vilken källa elen kommer ifrån och har man dessutom anmält sig som kvotpliktig elanvändare kan man köpa elcertifikat för förnybar el. Hur gör man då, för att ta reda på vilken miljöpåverkan elen har? Kruxet i att få till en bra redovisning över elens miljöpåverkan är att betrakta den ur ett livscykelperspektiv.

EPD ger spårbarheten

Med EPD-el får man som företagskund information om elens utsläpp av växthusgaser samt en garanti på att elen kommer från den förnybara energikälla som man valt. En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration baserad till största del på en livscykelanalys. Till skillnad från renodlad livscykelanalys ställer EPD tydliga krav på transparens och verifiering.

EPD ger information om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. EPD garanterar kvalitetssäkrad information som är objektiv och grundad på ISO 14025, och som direkt går att överföra i hållbarhetsredovisningen, eller användas i kommunikation och marknadsföring. Hos Vattenfall är EPD:erna kopplade till alla våra vind-, vatten- och kärnkraftverk i Norden. Genom ursprungsgarantier kopplas EPD:erna och den miljöinformation de innehåller till de kunder som köper produktspecifik el.

Hur skapas en EPD

För att skapa en EPD behövs den tilltänkta produktens livscykelanalys som ofta upprättas av en extern konsult men analysen kan lika gärna göras internt om kompetens finns inom företaget. Det internationella EPD®-systemets regelverk ger vägledning och ställer krav på hur livscykelanalyserna ska genomföras och hur en EPD ska sammanställas. Efter att en EPD granskats och verifierats av en godkänd oberoende part, registreras och publiceras den på www.environdec.com.

Vattenfall fick som första företag i världen en miljödeklaration enligt EPD systemet. Då gällde det el från Luleå älv i Norrland. Idag har Vattenfall miljödeklarationer för hela vattenkraftsportföljen, samt för el från vindkraft och från kärnkraft. Vattenfall har sedan 2002 även licens för att sälja el märkt med Bra Miljöval.

epd-certifierad vattenkraft hos Vattenfall

EPD-el från Vattenfall

Som enda producent i Norden har Vattenfall all elförsäljning godkänd enligt EPD-standard. Det hjälper både oss och våra kunder att räkna på elens miljöpåverkan. Vattenfalls miljövarudeklarationer baseras på det Internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration), ett system som objektivt beskriver miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv (LCA). Systemet administreras av EPD International Ltd som är ett dotterbolag till svenska IVL. Den EPD-märkta elen kommer från vind, vatten och kärnkraft.

Vid köp av miljödeklarerad EPD-el ingår underlag till företagets egen miljörapportering och ger er möjlighet att bättre beskriva miljöpåverkan, vilket kan öka värdet på en vara eller tjänst. EPD-el kan även bli en viktig del i arbetet med att stärka företagets konkurrenskraft och skapa lönsamhet. Bland annat får du ett intyg/diplom som visar att du använder EPD-el.

Ditt val gör skillnad

Vattenfall har använt livscykelanalyser sedan 1993 och vi har utfört analyser för nästan all vår elproduktion i de nordiska länderna. Tack vare det har vi både kunskap och kompetens för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att göra val baserade på ökad miljömedvetenhet. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och ett av våra hållbarhetsmål är att produktionen från förnybara energislag ska öka. Genom att välja EPD-el gör du en aktiv insats för miljön eftersom efterfrågan ökar och miljöfrågan sätts i fokus. Samtidigt får du fördelar som du direkt kan använda i din egen verksamhet:

  • Jämförbarhet - informationen i EPD samlas in och beräknas utifrån internationellt accepterade och harmoniserade beräkningsregler.
  • Trovärdighet - genom kraven på granskning, översyn, godkännande och uppföljning av en oberoende, tredje part. Objektivt utlåtande baserat på
    ISO 14025.
  • Noggrannhet - informationen uppdateras kontinuerligt och vi har tagit fram bra rutiner för dokumentation och uppföljningsförfaranden vilket garanterar kvalitet och riktighet.
  • Kommunikation - du får en tredjepartsgaranti på elens ursprung och dess miljöpåverkan som du enkelt kan använda i din egen kommunikation.

Sammanfattning

EPD-el tar hänsyn till hela livscykelperspektivet. Det innebär att EPD-el ger information om elens hela miljöpåverkan och räknar utsläpp från uppställandet av ett kraftverk, genom åren med underhåll och reparationer till dess att kraftverket avvecklas. Vattenfall bistår er med underlag till företagets egen miljörapportering. Med EPD-el har ni möjlighet att göra skillnad då det ökar efterfrågan på mer miljövänlig produktion. Dessutom kan ni använda EPD märkningen i er egen kommunikation och marknadsföring. Kontakta oss så berättar vi mer.

Informationen från EPD:n kan användas i hållbarhetsredovisningen, vare sig den är lagstadgad för ditt företag eller om ni helt enkelt vill vara mer transparenta. Vår guide hjälper dig att ta fram en fullständig hållbarhetsredovisning. Ladda ner den här.

hallbarhetsredovisning

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!