Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Flexibilitetstjänster

Tjäna pengar på din flexibla elförbrukning

Publicerad: 2019-06-20 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 11:11

Webp.net-resizeimage (49) (1)

Den 8 maj 2019 öppnade Svenska Kraftnät (SvK) upp marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve) för elkonsumenter med flexibel elförbrukning. Med hjälp av Sympower och Vattenfall, kan elkunder sälja sin flexibilitet till Svenska Kraftnät. Vill du vara en av de första i Sverige som drar nytta av sin flexibilitet och tjänar pengar på att stå redo att slå av och på sin elförbrukning under korta perioder? Nedan beskriver vi hur processen går till och hur du som elkonsument går tillväga för att hjälpa till att skapa ett stabilt kraftnät som ger utrymme för mer sol- och vindkraft.

FCR

För att vårt kraftsystem ska må bra krävs en balans mellan elproduktion och elförbrukning, vilket i en perfekt värld konstant ligger på 50,00 Hz. Men i verkligheten är frekvensen ojämn och blir det allt mer på grund av övergången till energikällor som sol- och vindkraft. Eftersom det är omöjligt att förutspå exakt elförbrukning och elproduktion ser SvK tillsammans med de nordiska systemoperatörerna till att energi tillförs och avlägsnas från kraftnätet när frekvensen fluktuerar.

Frekvenshållning sker genom att energi i form av reserver köps från elproducenter, men i samband med att elsystemet utvecklas krävs mer resurser för att balansera för snabba förändringar. Därför har SvK öppnat upp marknaden för FCR, vilken vänder sig till elkonsumenter. FCR kallas själva produkten med vilken man som elkonsument kan sälja sin flexibla elförbrukning. Läs mer om frekvensreglering och FCR i blogginlägget Nyttja dina dolda tillgångar med FCR eller se videon av Fingrid, SvK:s finska motsvarighet.

Varför behövs FCR?

Så går det till

Tillsammans med Sympower ger Vattenfall elkonsumenter tillgång till marknaden för FCR, som i praktiken innebär att kundens flexibilitet sätts upp för potentiell försäljning åt SvK. Sympower är Nordens ledande systemleverantör och har fler än 100 kunder i dagsläget. I Finland, där FCR-marknaden har varit öppen för elkonsumenter under flera års tid, har systemleverantören dessutom utfört fler än 1000 installationer. Nedan beskriver vi hur processen går till - från att kunden visar intresse till att dennes flexibilitet säljs på marknaden för FCR.

Läs mer: Så fungerar effektbalans

Implementering (1-3 månader)

Under implementeringsfasen går man igenom kundens verksamhet och säkerställer att försäljning av FCR är möjligt. Man försäkrar sig om att det finns processer som kan stängas av under kortare perioder och att det inte skulle ha en negativ påverkan på den huvudsakliga produktionen. Kunden väljer själv elektriker som medverkar, men i huvudsak sköts implementeringen av Sympower. Man ser dock till att kunden har all information som behövs och vid behov kan träningstillfällen ordnas.

  1. Kunden visar intresse för FCR.
  2. Kundens system och elkonsumtion ses över.
  3. En risköversikt görs kring kundens övriga processer.
  4. SvK meddelas om vilken energikapacitet som kan levereras.
  5. En hårdvaruinstallation sätts på plats.
  6. En testfas och förkvalificering med SvK startar.

Operativ fas (exempelvis 3 år)

Under den operativa fasen börjar man buda på marknaden för FCR och kunden får betalt av Vattenfall för sitt medverkande. Avtalets längd kan variera, men löper i de flesta fall under 3 års tid. Under den operativa fasen får kunden en automatisk signal när kraftsystemet behöver extra energi, men blir kompenserad av att bara vara redo för sådana tillfällen. Kompensationen baseras på den erbjudna kapaciteten och de aktuella marknadspriserna. Kunden kan under den här fasen när som helst logga in i användargränssnittet för att hantera sina processer, alltså stänga av möjligheten att reglera. Här kan kunden även se sina intäkter.

  1. Kundens tillgängliga kapacitet prognostiseras dagligen av Vattenfall och säljs till SvK.
  2. Kundens processer aktiveras några minuter åt gången 10-20 gånger per år, beroende på kraftsystemets behov av reglering.
  3. Efter varje utförd reglering meddelas kunden per mejl eller SMS.
  4. Kunden får betalt av Vattenfall.

Hur går processen till och vilken utrustning krävs

Viktor Gårdö, ansvarig för flexibilitetsprodukter på Vattenfall berättar hur processen att ansluta sig till FCR-marknaden går till. Thomas Sundström, underhållschef på AstaReal visar den installerade FCR-utrustningen på anläggningen i Gustavsberg. 

 

Vattenfalls erbjudande

Möjligheter

Genom att sälja din flexibla elförbrukning tjänar du pengar samtidigt som du hjälper kraftsystemet och stödjer övergången till fossilfri energiproduktion med sol och vind.

Risker

För att minimera risken att något skulle skada kundens övergripande process jobbar Vattenfall med Sympower som har fler än 100 partners och redan har gjort fler än 1000 installationer i Finland.

Kompensation

SvK kompenserar de medverkande genom att vara redo att slå av sin konsumtion. Du tjänar alltså pengar bara genom att medverka.

Kundens åtagande

Vattenfall och kunden går tillsammans igenom anläggningen och letar efter processer som kan användas för FCR, och som inte skadar den övergripande processen eller slutprodukten.

Sammanfattning

Tack vare FCR har nya intäktsmöjligheter öppnats upp för företag med flexibel elförbrukning. Nu kan inte bara elproducenter men också elkonsumenter sälja sin flexibilitet och på så sätt hjälpa till att skapa ett stabilt kraftnät. Tillsammans med Sympower möjliggör Vattenfall detta och tar hand om allt från risköversikt till installation av hårdvara. Kunden kan alltså få en extra intäkt och stödja kraftnätet utan risk för att övriga processer eller slutprodukter tar skada.

Är ni verksamma inom industri, fastigheter eller någon annan bransch med stor variation i elkonsumtionen? Om du vill vara en av de som tar tillvara på sin flexibla elförbrukning samtidigt som du stödjer övergången till ett fossilfritt kraftnät, kontakta oss så hjälper vi dig. Om du vill läsa mer om FCR tjänsten, ladda ner vårt white paper som ger dig insyn i hela processen och en uppskattning av hur mycket du kan tjäna genom FCR. 

Läs även:
Så blev FCR en hållbar inkomstkälla för Gränges
Så blev FCR en hållbar win-win för datacentret Bikupa Datacenter

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!