Effektbalans

Sveriges elförbrukning ökar i takt med elektrifieringen av samhället. Detta sätter ökad press på elnätet, speciellt under kalla vinterdagar då förbrukningen är som högst och det kan uppstå obalans.

För att stabilisera elnätet behövs frekvensreglering i form av effektreserver, flexibilitetslösningar och stödtjänster som hanteras av Svk.

Längre ner kan du bland annat läsa om:

  • Vad som menas med effektbalans och effektbrist
  • Batteri- och energilager
  • FCR-D och FCR-N
  • FFR
  • Hur ditt företag  kan bidra till ett stabilt elnät - och dessutom få betalt för det. 

 

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Vad menas med effektbalans?

El kan i dag inte lagras i någon större omfattning. Därför är det viktigt att det hela tiden finns en balans mellan hur mycket el som produceras, och hur mycket som förbrukas. Detta kallas effektbalans - och elnätet har då en frekvens på 50 Hz.

Sol- och vindkraft ställer nya krav på elnätet

Efterfrågan på förnybar energi har ökat och att de senaste åren har varit exceptionella för utbyggnaden av sol- och vindkraften. Detta har dock medfört att produktionen av el blir mindre förutsägbar. Vindkraften kräver att det blåser och solkraften kräver solljus för att kunna producera el. 

När det förbrukas mer el än vad som finns tillgängligt i systemet uppstår en effektbrist. Om inget görs blir konsekvensen strömavbrott, och viktiga samhällsfunktioner kan sluta att fungera.

I nästa kapitel går vi in djupare på effektbrist och i kapitel 4 och 5 förklarar vi de flexibilitetstjänster som ditt förtag kan ansluta sig till. 

Kapitel 2

Effektbrist

När det finns brist på el sjunker frekvensen, när det finns ett överskott stiger den. Statligt ägda Svenska Kraftnät har ansvar för att hålla elnätet stabilt och förebygga störningar. Men det är elproducenterna som har ansvar för att se till att det produceras och förbrukas lika mycket el i Sverige. Läs mer om de olika aktörerna på elmarknaden.

Effektbrist kan ha stora konsekvenser

I takt med att samhället elektrifieras förbrukar vi allt mer energi. Elproduktionen i Sverige räcker inte alltid till för att täcka vår förbrukning. Ofta har effektbristen gått att täcka med hjälp av importerad el från våra nordiska grannländer. Eftersom följderna av en effektbrist är allvarliga finns det flera åtgärder som förebygger och lindrar konsekvenserna.

Stödtjänster är en del av lösningen

Det finns olika typer av stödtjänster som hjälper till att upprätthålla en balans i elsystemet med hjälp av stödtjänster, energilager och effektreserver. Elproducenter och företag som har en flexibel elförbrukning har möjlighet att agera effektreserv, och får då ekonomisk ersättning samtidigt som de bidrar till att möjliggöra en hållbar energiomställning.

Vi kommer berätta mer om det lite längre ner. 

Du kan även läsa om det i vår artikel

Kapitel 3

Effektreserv

Effektreserven är en reservkapacitet som hålls i beredskap för årets kallaste månader. Svenska Kraftnät, som ansvarar för effektbalansen, har slutit avtal med aktörer på marknaden som hjälper till att upprätthålla balansen. En del av dessa är elproducenter som kan öka mängden el som förs in i systemet. Andra är aktörer som har en flexibel elförbrukning och kan dra ner på, eller öka, sin elförbrukning under korta perioder. 

De företag som utgör en del av effektreserven, och står redo att minska sin elförbrukning, får en ersättning som betalas ut av det balansansvariga företaget. 

Guide: Så fungerar elmarknaden

Ladda ner vår guide för att lära dig allt du behöver veta om hur den svenska elmarknaden fungerar.
elmarknaden - din kompletta guide - vattenfall
Kapitel 4

Stödtjänster

FCR-D

För att skydda elnätet från effektstörningar finns flera olika funktioner. FCR står för Frequency Containment Reserve, alltså frekvenshållningsreserv, och innebär att man betalar aktörer på elmarknaden för att justera sin förbrukning för att bibehålla frekvensen i elnätet.

FCR-Disturbance (FCR-D) är den vanligaste stödtjänsten som Vattenfalls kunder ansluter sig till. Den aktiveras automatiskt vid större störningar då frekvensen i nätet har sjunkit under 49,9 Hz. Skyddet innebär att de aktörer som står för flexibiliteten stänger av sin förbrukning i några minuter.

Läs med om FCR och hur ditt företag kan ansluta sig till marknaden lite längre ner. 

FCR-N

FCR-Normal (FCR-N) hanterar automatiskt och kontinuerligt mindre störningar i nätet när frekvensen är mellan 49,9 och 50,1 Hz genom att aktörerna justerar sin förbrukning både upp och ner.

FFR

Den snabba frekvensreserven FFR (Fast Frequency Reserve) aktiveras automatiskt när ett större fel inträffar. De aktörer som tillhandahåller FFR är upphandlade av, och får ersättning från Svenska Kraftnät. Den automatiska frekvensåterställningsreserven, aFRR, återställer frekvensen till 50 Hz.

Den manuella frekvensåterställningsreserven, mFRR, kan aktiveras manuellt vid obalans i kraftsystemet. Den avlastar de automatiska stödtjänsterna i arbetet med att återställa frekvensen till 50 Hz. Störningsreserven tar över om en störning varar under en längre tid.

Läs om det norska ferrolegeringsföretaget Eramet Norway och deras erfarenhet av FFR

Kapitel 5

Ditt företag kan bidra till FCR

Fler och fler företag åtar sig att bara köpa in förnyelsebar el till sina verksamheter, men få känner till att det finns sätt att stödja förnybara energikällor ytterligare – och att de dessutom kan få betalt för det

Genom Vattenfall får du tillgång till marknaden för FCR, där din flexibla elanvändning hjälper till att hålla kraftnätet i balans - något som behövs när mer elproduktion kommer från sol och vind. 

Tillsammans identifierar vi de dolda resurserna i din verksamhet och ser till att ditt företag kommer igång.

Svk köper in stödtjänster som FCR

FCR-marknaden öppnades upp våren 2019 för elkonsumenter med flexibel förbrukning. Vi går in närmare på det i artikeln Tjäna pengar på din flexibla elförbrukning

Det är Svenska kraftnät som ansvarar för Sveriges elnät och står alltså även för betalningen av dessa stödtjänster. Det var de som tog beslutet att göra det möjligt för företag att bidra till ett stabilt kraftnät genom att sälja sin flexibla elförbrukning.

Konkret sker detta genom att utrustning i verksamheten som drar mycket el tillfälligt kan stängas av. Detta sker dock sällan och under väldigt kort tid. Med hjälp av Sympower ser vi till att endast de processer som tål att stängas av ansluts till FCR.

Inspireras av andra som redan tagit steget

Flera företag har redan anslutit sig och bidrar därmed till ett stabilt elnät i Sverige. Dessutom får de betalt för att stå redo att stänga av vissa resurser utan nämnvärd påverkan på verksamheten. Läs mer om dessa företags erfarenhet av FCR.

> FCR - en hållbar win-win för datacentret Boden Technologies  
> Så blev FCR en hållbar inkomstkälla för Gränges

Intresserad?

Om du vill komma i kontakt med oss för att få mer information om FCR kan du fylla i detta formulär. Är du redan kund hos Vattenfall går det självklart även bra att kontakta din Account Manager.

Vi har även tagit fram ett whitepaper där vi samlat allt du behöver veta om FCR.

  • Hur det fungerar
  • Vilka typer av verksamheter som passar för FCR 
  • Hur du kommer igång
  • Vad du kan tjäna och mycket mer

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

 

Bio-CCS och FCR

I detta webbinarium förklarar Marcus Melin varför flexibilitetstjänster behövs och var företagen ska börja om de är intresserade av att ansluta sig till FCR-marknaden
webbinarium: Bio-CCS och FCR
Kapitel 6

Så påverkar omställningen till förnybar energi

När kärnkraften minskar och vind- och solkraft ökar blir det svårare att planera elproduktionen, eftersom den blir mer väderberoende. Detta ökar behovet av energilager. 

En annan konsekvens är att elnätet behöver byggas ut för att öka kapaciteten för överföring av el mellan olika områden. Det råder elbrist i storstäderna, och elförbrukningen fortsätter att öka. Vid utbyggnaden behöver även hänsyn tas till den biologiska mångfalden.

Läs vidare om hur det svenska transmissionsnätet behöver byggas ut för att värna om den biologiska mångfalden

Börja prenumerera nu!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energy Plaza och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom hållbar energi.

Kapitel 7

Energilager

Ett energilager gör det möjligt att lagra energi för att förbruka vid en senare tidpunkt. Effektiv lagring av energi kommer att vara nödvändigt för att möjliggöra en växande andel förnyelsebar energi, eftersom den förnyelsebara elproduktionen varierar i kapacitet på ett annat sätt än exempelvis kärnkraft. Det pågår många initiativ för att förbättra möjligheten till energilagring.

Läs mer: Så flyttar elproduktionen närmare din verksamhet i framtiden

Kapitel 8

Batterilager

Med ett batterilager är det möjligt att ladda in och ut el utifrån behov. För företag är batterilager en möjlighet att sänka elkostnaden och samtidigt stötta stabiliteten i elnätet.

På Vattenfall är vi engagerade i forskningsprojekt om hur detta kan genomföras i praktiken, både i Landskrona och på ön Arholma i Stockholms skärgård. I Uppsala pågår även ett  projekt där staden får ett eget batterilager.
Läs om det här: Uppsala får massiv "powerbank"

Ju mer tekniken för batterilagring av el utvecklas, desto mer effektiva kommer batterilagren att bli. AI-styrning blir nästa steg för batterilager.

Läs vidare om hur batterilagring kan optimeras med artificiell intelligens.

Kapitel 9

Effekttariffen – en kostnad för ditt företag

Effekttariff innebär att du som elanvändare får större möjlighet att påverka priset på din el. Med effekttariff betalar ditt företag en avgift som baseras på din effekttopp, alltså den timme varje månad då du har använt mest el. 

För att sänka effekttariffen kan ditt företag använda reservkraft, exempelvis i form av batterilagring. På det sättet sprider du ut elförbrukningen från nätet, så att den blir jämnare och sänker därmed din effektavgift. Läs mer här om hur du kan sänka effekttariffen för ditt företag

Att handla el är en komplex affär. Därför har vi samlat allt du behöver veta om att köpa el i Sverige på ett och samma ställe

Vill du veta mer om energi och effektbalans?

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontakta oss