Elavtal, Rådgivning och Elhandel, Flexibilitetstjänster

Nyttja dina dolda tillgångar med FCR

Publicerad: 2019-06-07 Uppdaterad: 2024-02-02 kl. 11:05

Nyttja dina dolda tillgångar med FCR

Sol- och vindkraft blir allt vanligare, men eftersom energikällorna är väderberoende klarar de inte av att hantera störningar i elsystemet lika bra som till exempel kärnkraft. Därför är frekvensreglering av elsystemet viktig i övergången, och företag med flexibel elkonsumtion har möjlighet att sälja sin flexibilitet. Genom Vattenfall kan du få tillgång till marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve), och ta tillvara på den biprodukt man kan se flexibiliteten som.

Frekvensreglering

Kraftsystemet är beroende av en balans mellan produktion och förbrukning, och mår bra vid 50,00 Hz. Det innebär att energi måste tillföras och avlägsnas när frekvensen är ojämn. Frekvenshållning är en av Svenska Kraftnäts (SvK) huvuduppgifter, och sköts tillsammans med de nordiska systemoperatörerna. Detta sker genom att tjänster köps i form av reserver från elproducenter. Kostnaden för dessa fördelas sedan på olika aktörer i kraftsystemet.

I takt med att elsystemet byggs ut med allt mer förnybar produktion i form av sol- och vindkraft krävs det mer resurser för att kunna balansera för snabba förändringar i produktionen som påverkar frekvensen i elnätet. Därför vänder sig nu SvK till elkonsumenter för inköp av reserver. Denna möjlighet har sedan flera år tillbaka funnits i Finland, och har den 8 maj 2019 även kommit till Sverige. Tack vare FCR öppnas nya intäktsmöjligheter upp för företag med flexibilitet.

Om man ser på hela det nordiska elsystemet finns ett stort lager av olika frekvensreserver. Och tack vare att konsumentsidan nu också kan bidra till en mer stadig frekvens kan ytterligare byggande av förnybar energiproduktion möjliggöras. En frekvensreserv är alltså produkten som elkonsumenten säljer, och den finns i 2 olika versioner med vissa skillnader - FCR-D och FCR-N.

Ladda ner

Om du har en flexibel elkonsumtion och vill veta mer om FCR, kontakta oss så hjälper vi dig. Du kan också ladda ner vårt white paper nedan om FCR där vi går igenom allt som man behöver tänka på om man vill ansluta sig till tjänsten.

FCR - Få betalt för att bidra till förnyelsebar elproduktion

FCR-D

FCR-D står för FCR-Disturbance, och aktiveras automatiskt när elnätets frekvensavvikelse går under 49,90 Hz. Det händer sällan och under kort tid, och därför påverkas processen i fråga väldigt lite. I praktiken sker regleringen genom att förbrukaren/konsumenten slår av sin process under den korta tid det tar för frekvensen att återhämta sig. I ett växthus hade detta till exempel inneburit att man släckte belysningen under 1-10 minuter.

FCR-N

FCR-N står för FCR-Normal, och är symmetrisk, vilket innebär att den kan reglera frekvensen både upp och ner. FCR-N aktiveras automatiskt vid en frekvensavvikelse mellan 49,90 och 50,10 Hz. Produkten reglerar kraftnätet mer konstant än FCR-D, som istället aktiveras vid större och mer akuta förändringar i kraftnätet. FCR-N reagerar på mindre konsumtionsförändringar och andra mindre avvikelser.

En dold tillgång

Som tidigare nämnts kräver sol- och vindkraft mer flexibilitet i energisystemet, och därför bidrar man genom att sälja sin flexibilitet inte bara till rörlighet i elnätet, utan också till mer förnybar energi i elsystemet. Ökad flexibilitet bidrar också till högre kvalitet i elleveranser från SvK och därmed till sänkta kostnader genom att man då undviker stora investeringar i nätutbyggnad.

Om du har en flexibel elförbrukning kan det innebära att du som kund också kan fungera som leverantör och få extra ersättning. Flexibel elförbrukning kan på samma sätt som till exempel spån i ett sågverk ses som en biprodukt till din verksamhet. På samma sätt som spån kan användas för andra ändamål kan din flexibilitet säljas till SvK och användas för att uppnå en jämn frekvens i kraftnätet. Läs mer om effektbalans här.

I Finland har som tidigare nämndes FCR-marknaden för elförbrukare existerat i flera år, men även i Sverige hade många företag kunnat nyttja FCR. Bland annat växthus har visats vara kompatibla med FCR, men också sågverk där elanvändningen till största del består av att torka virke. Under torkningsperioden kan en del av energin användas som antingen FCR-D eller FCR-N.

När FCR köps, är det möjligheten att aktivera produkten som köps och kunden får betalt per timme, vilket innebär att det passar företag vars verksamhet medför många timmars elförbrukning. Företagen får alltså betalt för att vara redo och kan med FCR dra nytta av det allt mer fluktuerande elnätet. De senaste åren har SvK haft ett ökat behov av att stötta elsystemet med olika reserver för att hålla en stabil frekvens, vilket har inneburit en högre anskaffningskostnad för dessa reserver (främst FCR). Kostnaden för anskaffningen sprids ut på olika aktörer i kraftsystemet, vilket bland annat inneburit att grundavgiften för förbrukning, har ökat med hela 31% på bara 1 år (2018 till 2019).

Vattenfalls och kundens roll

Genom att sälja sin flexibla elförbrukning på marknaden för FCR kan man alltså tjäna pengar samtidigt som man hjälper kraftsystemet, och man kompenseras genom att vara redo att stänga av och på sin konsumtion. Dessutom stödjer man övergången till mer fossilfri elproduktion som sol och vind. Men vad ligger på ditt ansvar som kund för att detta ska fungera? Och vilken roll spelar Vattenfall?

Vattenfall

Genom samarbete med Sympower, som är Nordens ledande systemleverantör, ger Vattenfall kunden tillgång till marknaden för FCR. I praktiken innebär detta att kundens flexibilitet identifieras som laster, och sätts upp för potentiell försäljning som en produkt till SvK. Detta kan göras för både större och mindre kunder med olika stor flexibilitet, och den operativa processen är till 100% automatiserad.

Tillsammans med Sympower hjälper Vattenfall kunden att identifiera processer som tidvis kan regleras utan att negativt påverka slutprodukten i kundens process. Vattenfall och Sympower gör också hårdvaruinstallationer som används för mätning av effekt och styrsignalens skick. Utrustningen kan stängas av när som helst, antingen via ett webbgränssnitt eller på plats vid installationen. Risken för dataintrång minimeras då endast analoga signaler används i datakommunikationen.

Kunden

Tillsammans med Vattenfall och Sympower ser kunden över sin anläggning för elanvändning som, utan att göra någon skada, kan stängas av 10-20 gånger per år, i ett fåtal minuter åt gången (historiskt sett). Kundens främsta uppgifter är sedan att bidra med kapacitet och att svara automatiskt på aktivering. Kunden betalar ingenting i förskott.

Hur ansluter du företaget sig till FCR-marknaden?

Viktor Gårdö, ansvarig för flexibilitetsprodukter på Vattenfall förklarar hur processen går till.

 

Sammanfattning

Frekvensreglering är ett måste för att kraftnätet ska må bra. I samband med att mer väderberoende energikällor används blir frekvensregleringen ännu viktigare, eftersom det innebär att frekvensen som ska ligga runt 50 Hz blir mer ojämn. Därför vänder sig nu SvK till kunder med flexibel elkonsumtion som får möjlighet sälja sin flexibilitet som en produkt. Genom att sälja sin flexibilitet kan kunden bidra till ett mer stabilt kraftnät och stödja användningen av mer sol- och vindkraft. Mer om elavtal, rådgivning och elhandel.

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!