Läs mer om: Hållbarhet och socialt engagemang

Hållbarhet och socialt engagemangBiologisk mångfaldbiodiversitet

Fler fjärilar utmed kraftledningsgatorna

Fjärilar och humlor är livsviktiga för många växter och trivs under kraftledningarnas skog och mark. Att röja landets kraftledningsgator på rätt sätt har visat sig stärka den biologiska mångfalden.   ...
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Mätbara mål viktiga för biologisk mångfald

Vattenfall tar återigen hem förstaplatsen i Ecogain Biodiversity Index, EBI, och är nu bäst i Europa på biologisk mångfald bland stora företag. Svenska miljökonsultföretaget Ecogain rangordnar varje ...
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemangBiologisk mångfaldbiodiversitet
Läs artikeln

Nya sätt att mäta biologisk mångfald

Att mäta påverkan på biologisk mångfald är inte lika enkelt som att mäta koldioxidavtryck. På Vattenfall var man tidigt ute med att använda metoder för detta kopplade till livscykelanalyser – och deltar nu i utvecklingen av nya verktyg.
VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemangLagar och skatterBiologisk mångfald
Läs artikeln

”Kriget lär påskynda omställningen”

Kriget i Ukraina har gjort det extra tydligt hur sårbar Europas energiförsörjning är. Även om konsekvenserna på kort sikt är negativa leder kriget sannolikt till att den gröna omställningen snabbas på.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Hållbarhet och socialt engagemangEnergieffektiviseringElektrifiering
Läs artikeln

Tjäna pengar och öka trygghet med bättre belysning

Ny belysning för att minska elkostnaderna lönar sig mer när elpriserna ökar. För att veta hur lönsam effektivisering är gjorde Ludvika kommun ett jämförande test.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Hållbarhet och socialt engagemangEnergieffektiviseringBelysning
Läs artikeln

Sveriges snabbast växande bolag elektrifierar

Instabox vill göra hållbara transporter tillgängliga för alla. Bolaget tar nu nästa kliv i sin hållbarhetsresa tillsammans med Vattenfall – med målet att elektrifiera sin fordonsflotta.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Hållbarhet och socialt engagemangpower-as-a-serviceElektrifieringelbil
Läs artikeln

De tar täten i stålindustrins klimatomställning

På industriföretaget Åkers Sweden vill man gå före i klimatomställningen och målet är att vara helt klimatneutrala till år 2030, i samband med sitt 450-årsjubileum.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Förnybar energiHållbarhet och socialt engagemangElektrifiering
Läs artikeln

Effektiva steg för mindre företags hållbarhet

Hållbarhetsarbete leder inte bara till en bättre miljö utan har även affärsmässiga fördelar. Elektrifiering och energieffektivisering är ett par sätt för småföretag att hänga på hållbarhetsvågen.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Hållbarhet och socialt engagemangEnergieffektiviseringElektrifiering
Läs artikeln

Nya framsteg för fossilfri vätgas till biobränslen

En första elektrolysanläggning för fossilfri vätgasproduktion i Lysekil rycker allt närmare. Analyser från Preem och Vattenfall visar nu på mycket lovande resultat. Den nya tekniken skulle minska utsläppen av koldioxid dramatiskt.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
fossilfriHållbarhet och socialt engagemang
Läs artikeln

Lokal förankring viktig för utbyggd vindkraft

Det finns potential för mer vindkraft i Sverige. Men många satsningar stupar i dag på grund av utdragna tillståndsprocesser och otillräcklig lokal förankring.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
Hållbarhet och socialt engagemangVindkraftInnovation
Läs artikeln