Hållbarhet

5 sätt som hållbarhet ökar företagets lönsamhet

Publicerad: 2024-03-20 Uppdaterad: 2024-03-20 kl. 18:57

Två personer men hjälp tittar på en läsplatta
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand – genom att engagera sig i hållbarhetsarbete kan företaget dra nytta på ett positivt sätt. Utforska hur hållbarhet kan bidra till att öka lönsamheten för ditt företag.

Att fokusera på hållbarhet och kommunicera kring detta blir alltmer avgörande inom affärsverksamheten. Att bortse från detta kan bli kostsamt på flera olika sätt, påpekar hållbarhetsexperten Outi Toivanen-Visti från Helsingfors handelskammare.

1. Att arbeta hållbart gör det lättare att få finansiering och att expandera internationellt

Ett väl genomfört hållbarhetsarbete lockar till sig potentiella investerare, finansinstitut och samarbetspartners till företaget. Enligt Outi Toivanen-Visti är det ofta när företag står inför internationell expansion eller när de söker finansiering som de inser vikten av att arbeta hållbart.

– Banker, finansinstitut och investerare har länge bedömt företagets ESG-betyg (Environmental, Social, Governance). Att ha en hållbarhetsrapportering som överstiger lagkraven förbättrar företagets möjligheter att få finansiering och affärspartners. 

I framtiden kommer hållbarhetsarbetet att vara en oumbärlig del av företagens verksamhet och kommer att regleras noggrant enligt lagstiftningen. Enligt Outi Toivanen-Visti kommer det bli en "våg av regleringar" inom alla branscher. Hon betonar att hållbarhet innefattar miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar, vilket gör det viktigt att följa reglerna noggrant för att säkerställa företagets framgång.

Ett tydligt exempel på reglering är EU-direktivet CSRD som trädde i kraft från och med 2024. Detta direktiv kräver att börsnoterade företag och stora aktörer rapporterar sina åtgärder enligt EU:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Dessutom CS3D som innebär att företag måste ta hänsyn till omsorgsplikt, vilket inkluderar att adressera eventuella brister inom områden som mänskliga rättigheter och miljöfrågor i sina produktionskedjor.

Större företag måste ge detaljerade rapporter längs hela leverantörskedjan. Detta skapar press på mindre företag att förbättra sin egen rapportering

Stora företag behöver noggrant redovisa hela sin leverantörskedja, vilket skapar incitament för mindre företag att förbättra sin egen rapportering längs kedjan, enligt Toivanen-Visti.

De stora aktörerna förväntas ha en översikt över hela leverantörskedjan, där de kan identifiera olika ansvarsområden och bidra till att utveckla verksamheten. Många stora företag genomför redan revisioner längs leverantörskedjan och strävar efter att använda sin påverkan för att lösa eventuella problem.

2. Hållbarhetsarbete stärker varumärket

Det är inte bara investerare och myndigheter visar intresse för företagets hållbarhetsarbete. Även kunder - oavsett om de är konsumenter eller verksamhetskunder - uppmärksammar detta viktiga arbete. Genom att fokusera på hållbarhet stärks företagets varumärke och ökar därmed lönsamheten.

Hållbarhetsarbete stärker företagets förmåga att hantera motgångar

– Genom att vara ansvarsfull och öppen ökar kännedomen och stärker varumärket. Ett väl genomfört hållbarhetsarbete, med transparent kommunikation kring mål och åtgärder för att lösa eventuella problem inom företagets verksamhet och produktionskedja, gör att små kriser inte har samma negativa påverkan på företagets varumärke. Hållbarhetsarbete stärker företagets förmåga att hantera motgångar.

3. Hållbarhetsarbete leder till praktiska besparingar

Att göra miljövänliga val behöver inte vara kostsamt, tvärtom. Ett tydligt exempel är att investera i energieffektivitet, vilket omedelbart återspeglas i företagets ekonomi.

– Vi lider redan av klimatförändringen men starka leverantörskedjor och effektiv användning av råvaror syns i produktionskostnaderna och ger stabilitet i produktionsprocessen, konstaterar Toivanen-Visti.

Billiga lösningar idag kan snabbt bli dyrare i framtiden på grund av extra avgifter. Exempelvis CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som syftar till att förhindra att utsläpp förs utanför EU. I praktiken innebär detta tullar på produkter med hög koldioxidavtryck, producerade i länder utan liknande utsläppsregler som inom EU.

Tanken bakom CBAM är att det är orättvist om utsläppsnormerna skärps i EU, men samtidigt importeras billiga produkter från andra länder. I framtiden måste man vara uppmärksam på tullavgifter om man köper mycket produkter utanför EU.

4. Genom att agera ansvarsfullt reducerar man riskerna

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, pandemier, Rysslands anfall mot Ukraina, krig i Mellanöstern, naturkatastrofer, från översvämningar till skogsbränder - världen är full av kriser som ökar riskerna även på marknaderna. Trots att ett företag uppfyller lagens definitioner för hållbarhetsarbete kan bristande förberedelser inför dessa risker bli mycket kostsamma.

– Idag ökar betydelsen av leveranssäkerhet. Om man alltid strävar efter det lägsta priset och byter leverantör utifrån det, finns en större risk att hamna i leveransproblem när situationen förändras, säger Toivanen-Visti.

Genom att vara hållbar skapar man en grund för att möta osäkerhet, då det innebär att ha en klar förståelse för leverantörskedjan

Genom att vara hållbar skapar man en grund för att möta osäkerhet, då det innebär att ha en klar förståelse för leverantörskedjan.

– Ju starkare och mer tillitsfulla relationer man har med leverantörskedjan, desto mer pålitliga och hållbara blir de. Genom att ha insikt i omständigheterna undviks underprissättning och man bedriver affärer på ett rättvist sätt.

5. Hållbarhetsarbetet kan leda till nya innovationer

I kriser finns också möjligheter till positiv förändring. Toivanen-Visti betonar vikten av innovation. Produkter som bygger på principerna av cirkulär ekonomi, där mindre råvaror och energi används, visar sig vara mer robusta för instabila marknader. Genom att driva innovation av hållbara produkter, vars tillverkningsprocess kan övervakas noggrant, kan vi aktivt forma en framtid där vi är en integrerad del av en mer hållbar värld, menar Toivanen-Visti.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!