Läs mer om: Hållbarhet

EnergiteknikFörnybar energiHållbarhet

Fossila bränslen – en parentes i svensk energihistoria

Från att vara den största energikällan i Sverige för femtio år sen används fossila bränslen i dag mest för transporter. För Sverige framstår fossila bränslen snart som en parentes i energihistorien.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
Läs artikeln
Senaste artiklarna
Visa alla inlägg

Många vinster med att gräva guld i avfallsaskan

Askan efter avfallsförbränning innehåller en högre andel värdefulla metaller än något berg i Sverige.
­– ­Om man jämför med en gruva så är det ofantligt höga metallnivåer, säger Anders Pettersson på Vattenfall Värme.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
FjärrvärmeUppsalaHållbarhet
Läs artikeln

Anläggningen som bidrar till hållbart växande Knivsta

Efter över 40 år i trogen tjänst ska den gamla biobränslepannan i Knivsta värmeverk bytas ut mot en ny mer effektiv och hållbar. I början på nästa år kommer den leverera värme till det växande Knivsta.  
– Med två silos för pellets och stamvedsflis kan vi välja bränsle, berättar Yvonne Winberg, Vattenfall.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
FjärrvärmeUppsalaHållbarhetKnivsta
Läs artikeln

Fokus på biologisk mångfald hos Vattenfall

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två tätt sammankopplade utmaningar, därför är det viktigt för energibolaget Vattenfall att ta ett holistisk perspektiv i arbetet med biodiversitet.
–Vi behöver ha med oss en insikt i att vi har två kriser som behöver hanteras tillsammans, säger Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall.
VF_clock_rgb Lästid: 4 min
Biologisk mångfaldHållbarhet
Läs artikeln

Trendspaning våren 2022 – Styrka genom nära samarbeten

Nu vill vi ha kontroll och känna trygghet. På energimarknaden ser vi hur fokus skiftar från globalt till nationellt och lokalt. En utveckling som föder nya samarbeten mellan såväl grannar som mellan energiproducenter och företag.

VF_clock_rgb Lästid: 3 min
Hållbarhetenergiomställning
Läs artikeln

Svarta rotorblad räddar fåglar

Genom att måla rotorblad svarta blir de lättare att upptäcka för fåglar – i synnerhet rovfåglar – som därmed undviker kollision. Det visar ett norskt projekt. Nu testas konceptet även i Nederländerna.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
VindkraftBiologisk mångfaldHållbarhet
Läs artikeln

Nyköping satsar på hållbar fjärrvärme till nytt skolområde

När en stadsdel ska byggas om från grunden finns fördelar i att bevara det som bevaras kan. I Nyköping tar man vara på resurserna i den befintliga fjärrvärmen – för att säkra den framtida energiförsörjningen till en ny skola och idrottsanläggning.

VF_clock_rgb Lästid: 7 min
Förnybar energiFjärrvärmeHållbarhet
Läs artikeln

Steg för steg mot ett mer hållbart SME-företag

De stora, multinationella bolagens hållbarhetsambitioner kanske får mer uppmärksamhet. Men för att vi ska kunna nå klimatmålen är det viktigt att även mindre företag gör aktiva val. Dessutom är det avgörande för att kunna ha en lönsam verksamhet.

VF_clock_rgb Lästid: 4 min
fossilfriB2BHållbarhet
Läs artikeln

Städerna binds samman av prisvärd fjärrvärme

Sedan åttiotalet har Oxelösund använt överskottsvärmen från stålindustrin för att värma bostäder och företag genom fjärrvärmenätet. Men när masugnarna och koksverket stänger år 2025 minskar leveransen rejält. Tillsammans med Vattenfall Värme i Nyköping har en ny hållbar och ekonomisk lösning tagits fram.

VF_clock_rgb Lästid: 6 min
FjärrvärmeHållbarhetNyköpingOxelösund
Läs artikeln

Den bästa kilowattimmen används aldrig

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Den kostar inget – och den påverkar inte miljön. Företag har allt att vinna på att energieffektivisera.

VF_clock_rgb Lästid: 5 min
EnergieffektiviseringHållbarhetEnergi
Läs artikeln