Hållbarhet och socialt engagemang

5 steg mot ett hållbart företagande – en priolista

Publicerad: 2024-04-17 kl. 07:45

landskap

Det är av yttersta vikt för företag idag att prioritera hållbarhet. För underleverantörer innebär det också en chans att säkerställa sin plats i inköpskedjorna hos de stora företagen. Dessa företag granskar allt oftare sina leverantörskedjor med avseende på hållbarhetsprestanda, vilket gör att de företag som inte anpassar sig riskerar att bli exkluderade.

Trots att hållbarhet inte alltid är en central del av små och medelstora företags (SMEs) verksamheter, finns det klara fördelar för dem som engagerar sig i dessa frågor. 

Att omvandla ett småföretag till en hållbart drivet organisation kan dock verka överväldigande med tanke på alla åtgärder och förändringar som behöver genomföras. Vi har identifierat några grundläggande steg som kan hjälpa ert företag att börja er resa och som som ger er en klar vägledning för att agera mer ansvarsfullt och minska ert klimatavtryck.

> Läs även artikeln CSRD:s hållbarhetskrav spiller över på underleverantörerna

Steg 1: Utvärdera din verksamhet

För att påbörja hållbarhetsarbetet är det viktigt att noggrant granska de egna verksamheterna. Börja med att identifiera vilka av dina processer som har den största miljöpåverkan. Detta kan inkludera områden som transport, energiförbrukning och materialinköp.

Transport: Analysera effektiviteten i transportrutter, bränsleförbrukningen för fordon och utforska möjligheterna att övergå till mer miljövänliga alternativ.

Energiförbrukning: Mät den totala energiförbrukningen och undersök hur stor del som kommer från hållbara källor. Överväg energieffektiviseringsåtgärder och övergång till förnybar och spårbar energi.

Materialanvändning: Utvärdera klimatpåverkan av inköpta material och sök mer hållbara alternativ.

> Förstå Scope 1, 2 och 3 med vår guide Klimatpåverkande utsläpp

Steg 2: Sätt mål och skapa en handlingsplan

Efter att ha kartlagt de största källorna till utsläpp, fastställ konkreta och mätbara mål för att minska dessa utsläpp.

Sätt mål: Definiera tydliga kort- och långsiktiga mål för utsläppsminskning. Till exempel, hur mycket utsläpp ska minskas årligen under de kommande fem åren.

Engagera personalen: Utveckla en handlingsplan tillsammans med din personal. Detta ökar engagemanget och möjliggör att bättre, innovativa lösningar kan hittas.

Uppföljning och rapportering: Sätt regelbundna uppföljningspunkter och håll teamet informerat om framstegen.

Steg 3: Samarbeta med dina leverantörer

Det är viktigt att inte glömma bort den betydande påverkan som dina leverantörer har på dina egna scope 3-utsläpp, så det är viktigt att arbeta tillsammans med dem för att främja hållbarhet.

Kommunikation med leverantörer: Undersök deras miljöpåverkan och samarbeta för att minska den tillsammans. Skapa en gemensam handlingsplan med utgångspunkt i delade mål.

Steg 4: Engagera dina kunder

Kundernas krav och önskemål blir alltmer miljömedvetna, så det är viktigt att involvera dem i hållbarhetsutvecklingen.

Dialog med kunderna: Förstå dina kunders (och deras kunders) förväntningar och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa på ett hållbart sätt.

Samarbetsbaserad planering: Arbeta tillsammans med dina kunder för att stödja era gemensamma miljömål.

Steg 5: Partnerskap

Att etablera partnerskap mellan företag är värdefulla och kan effektivt hjälpa till att uppnå hållbarhetsmål.

Strategiska partnerskap: Sök partners som delar samma värderingar och hållbarhetsambitioner. Gemensamma projekt och initiativ kan utöka er påverkan och förbättra er marknadsposition.

Vill du ha mer information och tips? Ladda ner vår guide:

Guide: Det fossilfria SME-företaget – Hållbart företagande

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!