Elektrifiering, Transport

Så ska skogsindustrin elektrifieras

Publicerad: 2023-03-14 Uppdaterad: 2023-03-17 kl. 08:41

Så ska skogsindustrin elektrifieras

Fullastade timmerbilar är en klassisk syn på svenska vägar. Om några år kan de vara eldrivna – och den första är redan i drift. Vi har tittat närmare på ett spännande projekt som knyter samman forskning, skogsindustri och fordonsindustri.

Nu rullar världens första tunga eltimmerbil på de svenska vägarna, med en kapacitet på hela 80 ton. Den batteridrivna lastbilen som togs i bruk i juli förra året är ett samarbete mellan skogsföretaget SCA, fordonstillverkaren Scania och forskningsinstitutet Skogforsk. I dagsläget kör den nya timmerbilen timmer mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå, en sträcka på cirka 15 kilometer. Efter två-tre vändor laddas bilen vid SCAs laddstation i Obbola.

Gunnar Svenson

– Vi står inför en verklighet där vi mycket snabbt måste ställa om från fossilt drivna fordon till elektrifierade även inom skogsindustrin och det här visar att det är möjligt. Det finns ett stort intresse från näringens sida och just nu söker vi medel för flera utvecklingsprojekt tillsammans med olika skogsbolag, berättar Gunnar Svenson, forskare på Skogforsk.

 

Stor betydelse för klimatet

Skogsindustrin står för en fjärdedel av transporterna på svenska vägar. För att klara klimatmålen till 2030 är det därför avgörande att branschens transporter blir fossilfria. Biobränslen är en del av lösningen men kommer inte att räcka till – därför behövs också elektrifierade fordon. Men utmaningarna är större än inom många andra branscher, eftersom skogsbruket till stor del sker i glesbygd, på skiftande platser och med långa transportavstånd.

– En utmaning när det gäller elektrifiering handlar om att man behöver göra en avvägning mellan batterikapacitet och möjlig nyttolast. För att få en god transportekonomi behöver vi antingen batterier som är ännu bättre än idag eller fler laddpunkter med hög effekt, så att man kan ladda snabbt och få så korta stillestånd som möjligt, påpekar Gunnar Svenson.

Tillsammans med sina kollegor på Skogforsk kommer han nu att följa och utvärdera projektet när det gäller faktorer som energiförbrukning, produktivitet och kostnader.

Kan köra långt på vätgas

En annan teknisk lösning som han på sikt ser kan vara en möjlighet är att använda vätgas i konventionella dieselmotorer, eller med bränslecellsteknik.

– En av fördelarna är att man kan köra på vätgas som är ett effektivt sätt att lagra el, en av nackdelarna är effektförluster. Å andra sidan kan man tanka och få med sig ganska mycket energi så att man kan köra en längre sträcka. Men tekniken är inte riktigt på plats för tunga fordon ännu, även om det är något vi börjar se på personbilssidan, säger Gunnar Svenson.

Snabb utbyggnad av publika laddstationer för tung trafik

Parallellt med utvecklingen av tunga elfordon behöver också infrastrukturen med publika snabbladdningsplatser byggas ut. I slutet på förra året öppnades Nordens första publika snabbladdningsstation för tung trafik i anslutning till Göteborgs Hamn. Sedan dess har ytterligare laddstationer tillkommit, främst i norra Sverige. Genom Energimyndighetens projekt Regionala Elektrifieringspiloter är målet nu att mer än 100 publika snabbladdningsstationer ska stå klara till hösten.

– Vattenfall har blivit beviljade bidrag för fyra sajter. Av dessa har vi tre på egen hand och en tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall som kommer bygga en vätgastankstation på samma plats, berättar Sofia Nyström, affärsutvecklare på Vattenfall.

Bygger laddstationer åt industrin

Vid sidan av det hjälper Vattenfall också till att bygga upp laddstationer hos företagen själva.

– Vi är högst involverade när det gäller laddinfrastrukturen för eltruckar och att göra de anpassningar i högspänningsanläggningarna som krävs. När det gäller tung trafik hjälper vi exempelvis kollektivtrafik och gruvindustrin i norr med flera laddstationer, berättar Sofia Nyström.

Går det att elektrifiera skogsmaskinerna också?

För skogsmaskiner som skotare och skördare är logistiken kring elförsörjningen en ännu större utmaning än för timmertransporterna. Eftersom fordonen ofta befinner sig långt ifrån några laddpunkter är frågan hur man ska få el där ute? Gunnar Svensson nämner flyttbara batteripack som ett tänkbart alternativ.

– Mig veterligen finns det inga avverkningsmaskiner som enbart går på el idag. Men det finns protyper som håller på att testas – så det kommer att kunna vara en del av skogsindustrins väg mot fossilfrihet, säger Gunnar Svenson.

Missa inte webbinariet den 4 april!New call-to-action

 

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!