Energieffektivisering

Att energieffektivisera sin verksamhet handlar om hållbarhet – ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet. Ofta kan du minska din energiförbrukning genom enkla åtgärder som kräver små, eller inga, investeringar.

Ekonomiskt påverkar energieffektiviseringen ditt företag i form av minskade kostnader. Klimatmässigt minskar du företagets påverkan på miljön när energiförbrukningen krymper. Den sociala effekten uppstår i och med att både anställda och kunder känner en större stolthet över och lojalitet gentemot företaget, när det finns ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan.

Hållbarhet blir också allt viktigare vid rekrytering. Särskilt i de yngre generationerna är det många som väljer bort arbetsgivare som inte stämmer överens med deras värderingar.

VF_clock_rgb Lästid:  min

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Kapitel 1

Hinder för energieffektivisering

Fördelarna med energieffektivisering är stora, det minskar energianvändningen och främjar en hållbar utveckling. Ändå är det många företag som inte tar tag i frågan. Vad beror det på? Det finns ett antal hinder som försvårar energieffektiviseringen. Det vanligaste är att energifrågan inte är prioriterad av ledningen. Andra hinder är brist på tid, att energifrågorna ligger för långt ner i organisationen och att företaget saknar konkreta mål för energieffektivisering.

Gemensamt för dessa hinder är att energieffektiviseringen är lågt prioriterad i företaget. Ledningen anser inte att frågan är viktig. Att energieffektiviseringen inte prioriteras beror ofta på att energikostnaden är liten i förhållande till företagets totala omsättning. Men jämför istället energikostnaden med vinsten: kan du minska energianvändningen ökar vinsten. Blir det mer intressant då?

Ett annat hinder är brist på kunskap och medvetenhet. Vad kan man egentligen göra för att effektivisera sin energianvändning? Det hindret råder du bot på genom att läsa vidare. Ta även del av vår checklista för hur du energieffektiviserar dina kontor. Driver du en industriverksamhet? Då har vi även en checklista för hur du energieffektiviserar verksamheten

Gör en plan för företaget

För att inte fastna i hinder på vägen är det viktigt att ha en plan för energieffektiviseringen av företaget. Vi ser fem faktorer som är avgörande för att lyckas:

 1. Tydliga och långsiktiga mål.
 2. Engagemang hos ledningen.
 3. Rätt kompetens och resurser.
 4. Visualisering av mål och resultat.
 5. En samarbetspartner som stöttar företaget igenom processen.

Kan ditt företag bocka av listan?
Då är det dags att titta närmare på vad du konkret kan göra.

Spara på belysningen

Belysningskostnaderna för företaget kan sänkas väsentligt med rätt åtgärder. Bara att byta ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor eller LED kan kapa upp emot 80 procent av elförbrukningen. Andra viktiga åtgärder är att se till att lampor inte lyser i onödan genom att använda timer, rörelsedetektor och närvarostyrning. Ytterligare vinst kan göras genom att belysningen anpassas till befintligt ljus – med skymningsrelä kan belysningen utomhus släckas under dagtid. Läs fler tips om hur du kan sänka belysningskostnaderna.

vfoffice

Spara på dataanvändningen

Datorer, surfplattor och mobiler förbrukar mycket energi. Exakt hur mycket beror dels på vilken pryl du använder och dels på vad du gör. Även de datacenter som används för att lagra företags data kräver mycket energi, eftersom de både drar el för att behöver kylas ner. Idag står datacenter för en procent av världens energiförbrukning, och den siffran väntas öka.

Den största delen av vår internetanvändning går till videoströmning. När du använder strömmad video, exempelvis i ett videomöte, går det åt mindre energi om du surfar via wifi än via mobilnätet.

Läs mer om hur framtidens dataanvändning blir mer hållbar.

Spara på värme och vatten

När du vill minska energiförbrukningen för värme är isolering, ventilation och värmeåtervinning viktiga verktyg. En åtgärd som kan spara upp till 80 procent är att behovsstyra värme, ventilation och exempelvis vattenvärme. Genom att installera ett reglersystem kan du använda timer och termostat för att reglera så att energi inte förbrukas i onödan när lokalerna inte används.

En annan åtgärd är att återanvända värme i ventilationen. Värmeväxlare och frånluftspump låter dig återvinna värme från ventilationsluften. Behövs tvärtom kyla kan nattluften nyttjas för att kyla ner husets stomme.

Isolering av otäta fönster, rör och byggnader är också viktigt. Är byggnaden äldre kan tilläggsisolering vara effektivt. För att minska vattenförbrukningen bör du använda snålspolande kranar och se till att du inte har några läckage. Att sänka temperaturen i varmvattenberedaren ger också en god besparing.

Trendspaning

Under 2020 har vi fått bevis på att en global omställning kan komma plötsligt. Vi listar fem trender som påverkar både ditt företag och energilandskapet.
New call-to-action
Kapitel 2

Energieffektivisering för kontor

När du ska energieffektivisera kontoret är belysningen viktig, men också apparaterna. Att välja TCO-märkt utrustning är ett bra sätt att minska driftskostnaden för kontorets apparater. TCO-märkningen finns på allt från bildskärmar till mobiltelefoner, och garanterar att produkten möter hållbarhetskrav under hela livscykeln.

Virtuella servrar är ett annat sätt att minska energiförbrukningen, eftersom det låter er dela kapacitet med andra företag för ökad effektivitet. Har ni egna fysiska servrar bör dessa placeras i ett svalt rum utan direkt solljus, för att minska behovet av att kyla rummet.

Läs våra 8 tips för hur du energieffektiviserar ditt kontor.

Kapitel 3

Energieffektivisering för bostäder och byggnader

Som fastighetsägare bör du i första hand se över uppvärmningskostnaderna. Att skaffa rörelsesensorer för allmän belysning är en annan bra åtgärd. I ett bostadshus kan även tvättstugan dra en del el. Är tvättstugans apparater äldre än tio år bör de bytas ut mot nyare, mer energieffektiva modeller. Överväg också att skaffa mindre tvättmaskiner, eftersom de ofta går halvfulla.

Håll även koll på om dina hyresgäster installerar fläktar, skyltar eller kylutrustning som går på din elräkning.

Det har blivit vanligare att fastighetsägare tar in hjälp för energieffektiviseringen. Ska du ta in stöd bör du undvika ett antal fällor.

Kapitel 4

Energieffektivisering för restauranger och butiker

Genom att ställa in apparaterna rätt och utnyttja kyla och värme kan du spara 10-20 procent på energikostnaden i butiker och restauranger – utan några stora investeringar. Här är några åtgärder:

 • Täta alla lister och byt ut läckande dörrar till kylar och ugnar.
 • Undvik att placera kyldiskar intill värmeelement eller i direkt solljus.
 • Täck kyl- och frysdiskar av glas nattetid.
 • Rengör regelbundet kylutrustningen från damm och smuts. Då kan anläggningen arbeta rätt.
 • Frosta av kyl och frys ofta. Överväg att skaffa ett kondensfilter som reducerar frost- och ispåbyggnad, det kan minska apparatens energiförbrukning med 30 procent. 
Kapitel 5

Energieffektivisering för lantbruk

I ett jordbruk går det att göra stora besparingar genom energieffektivisering.

Några exempel:

 • Att välja energieffektiva lösningar när du ersätter gammal utrustning kan minska energiförbrukningen med upp till 30 procent.
 • Årliga kontroller av mjölkkylutrustningen kan ge energibesparingar och höja kvaliteten på mjölken.
 • Tänk på att placera mjölktanken svalt, och inte i samma rum som kondensatorn då den avger värme.

Gå igenom vår checklista för att spara 10-20 procent av energikostnaderna för ditt jordbruk.

Kapitel 6

Energieffektivisering för mindre industrier

För att energieffektivisera inom industrin bör du byta ut ineffektiva apparater och armaturer, och se över uppvärmningen. Du bör också ta en titt på avtalen för el och fjärrvärme, och säkerställa att du betalar för rätt effektabonnemang eller säkringsstorlek. Om maskinparken byts kan det vara möjligt att sänka säkringsstorleken eftersom nya maskiner kräver lägre driftström. Då sjunker även kostnaden.

Ta hjälp av vår checklista med sju sätt att energieffektivisera din industriverksamhet.

Kapitel 7

Lagkrav på energieffektivisering

Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft 2012 och syftar till att öka energibesparingarna i alla samhället sektorer, för att bidra till ett hållbart energisystem. Bland annat säger direktivet att energikrav ska finnas med i viss offentlig upphandling, och att vissa statliga byggnader ska genomgå energieffektiviserande renoveringar.

Direktivet innebär också att stora företag har skyldighet att göra en energikartläggning. Små och medelstora företag har rätt till stöd för att göra en sådan kartläggning av företagets energiförbrukning.

Börja prenumerera nu!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energy Plaza och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom hållbar energi.

Kapitel 8

Energikartläggning i stora företag

Sedan 2014 är det lagkrav på att stora företag ska göra en energikartläggning. Syftet med lagen om energikartläggning (EKL) är att förbättra energieffektiviteten i stora företag. Ditt företag berörs av lagen om ni har minst 250 anställda, en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en årsbalansomslutning på över 43 miljoner euro.

En energikartläggning ska ge en representativ bild av företagets energianvändning och genomföras av personer med speciell kompetens för detta. I kartläggningen får du svar på hur mycket energi verksamheten förbrukar och vilka åtgärder du kan ta för att minska energianvändningen, och dina kostnader.

Läs vidare om energikartläggning och ta del av Akteas energiexperters tips för hur du lyckas med den. 

Kapitel 9

Viktiga verktyg när du ska effektivisera

Vi har här nämnt en rad områden som är viktiga att arbeta med när du ska energieffektivisera verksamheten.

Det viktigaste verktyget för energieffektivisering har du redan tillgång till – detaljerade mätvärden över företagets energiförbrukning. Titta på de mätvärden du får från elleverantören och gör en analys över företagets förbrukning. Finns det skillnader mellan säsonger? Mellan veckodagar? Hur är variationen mellan olika tider på dygnet? Var finns topparna och vad beror de på?

Granska särskilt hur förbrukningen varierar inom och utom företagets verksamhetstid. Ett bra sätt att påbörja din energieffektivisering är att först koncentrera dig på den förbrukning som ligger utanför verksamhetstid. Har företaget hög energiförbrukning trots att verksamheten inte är igång? Ta då en nattvandring i lokalerna och kontrollera vad det beror på. Står lysena på? Är maskiner igång? Beta av sak efter sak, så har du kommit en bra bit på vägen.

Det kan vara av värde att studera hur förbrukningen har påverkats under coronapandemin. Ta även del av våra tips på hur energiförbrukningen snabbt kan minimeras under coronakrisen.

Kapitel 10

Så mycket kan du spara

5 steg mot en klimatneutral elkonsumtion

Ta ditt hållbarhetsarbete till nästa steg. Ta reda på vad som krävs för att göra din elförbrukning klimatneutral.
New call-to-action

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag

Om du känner att Vattenfall kan hjälpa dig med frågor kring energi, fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.