Energiteknik, Energieffektivisering, Energirådgivning

Minimera kostnaderna med energieffektivisering

Publicerad: 2021-12-13 Uppdaterad: 2022-12-20 kl. 13:36

Minimera kostnaderna med energieffektivisering

Smartare energianvändning kan leda till rejäla ekonomiska besparingar. En minskad energikostnad motsvarar i kronor och ören en flera gånger större ökad försäljning och de första sparade utgifterna är inom räckhåll för alla företag.

Energi är en till stora delar en kontrollerbar utgift och att effektivisera förbrukningen kan göra stor skillnad. För att förstå värdet även av mindre besparingar kan man jämföra minskade utgifter med vinsten från ökad försäljning. Men en vinstmarginal på 5–8 procent motsvarar en besparing på 10 000 kronor en försäljningsökning på 200 000 kronor. Större besparingar ger större effekt, men det första steget till en besparing kan alla företag ta.

Byter man lamporna till LED minskar elförbrukningen utan att verksamheten påverkas

Det behöver inte vara mer komplicerat än att man ser över hur företagets datorer används. Om de stängs av helt istället för att försättas i viloläge när de inte används går det åt mindre el eftersom många datorer, exempelvis på ett kontor, faktiskt inte används större delen av dygnet. Och belysningen kan vara en energitjuv på ett företag. Byter man lamporna till LED eller andra lågenergilampor minskar elförbrukningen, och elkostnaderna, utan att verksamheten påverkas alls.

Halvera energianvändningen

För många företag kan energianvändningen minska med hälften om man inleder en process från ledningsnivå med sikte på att hitta de största energiutgifterna och sedan använda energin smartare. En sådan process finns beskriven i vår guide Den kompletta energieffektiviseringsguiden som kan laddas ner här.

Minskad energianvändning kan också ge flera andra fördelar. Ekonomiskt blir företaget mindre känsligt för de fluktuerande energipriserna, arbetsmiljön kan förbättras och driftsstoppen blir färre när man byter ut energisystemen till modernare och mer användarvänliga system. Det har skett en snabb teknisk utveckling under de senaste femton åren inom exempelvis värmeteknik som ger lägre elförbrukning och minskade kostnader.

En kartläggning av energikostnaderna är det första steget för alla typer av verksamheter

Men var passar det att börja i just ditt företags verksamhet? En kartläggning av energikostnaderna är det första steget för alla typer av verksamheter och företag. Lista alla energileveranser som ni har och vad de används till. Det kan vara fjärrvärme, fjärrkyla eller företagets egen kylanläggning, inköp av bränslen och el. Hur många kilowattimmar fjärrvärme och fjärrkyla köps? Hur många kilowattimmar el används? Hur stora är kostnaderna för de olika energi-inköpen och hur stora är de i förhållande till företagets vinst?

Sedan är frågan hur mycket förbrukningen kan minska. Behövs värmen och belysningen alltid på de tider som de används i dag? Var kan man använda värme och belysning mindre, eller inte alls, när de faktiskt inte behövs?

Engagera hela företaget

Det är viktigt att effektiviseringsarbetet är förankrat eller drivs på ledningsnivå. Det handlar om vad som är värt att göra och att investera i, och av vilka skäl, på en övergripande nivå för hela företaget. Kan besparingar frigöra kapital till investeringar? Kan nya och användarvänliga energisystem minska behovet av inköpt service? Hur känsligt är företaget för höjda energipriser och vad skulle det innebära att minimera den riskfaktorn?

En så enkel vana som att nästan alla släcker efter sig när de går hemifrån på morgonen kan överföras till arbetsplatsen

I arbetet för att använda energi smartare är det viktigt att hela företaget får möjlighet att delta aktivt. Det behövs också för att flera små åtgärder ska få stort genomslag. Ett exempel är rutiner och beteenden. En så enkel vana som att nästan alla släcker efter sig när de går hemifrån på morgonen kan överföras till arbetsplatsen och spara mycket energi och utgifter. Och exempelvis står många industriportar öppna mitt i vintern för att man kanske ”alltid gjort så” och för att det är mest bekvämt. Då kan utmaningen vara att öka medvetenheten och förändra beteendet hos medarbetarna.

När ett företag har kartlagt sina energiutgifter, inklusive elnätskostnaden och sedan räknat ut vilka åtgärder som ger vilka effekter i form av minskade energikostnader är nästa steg att prioritera och åtgärda.

Energieeffektivisering i er bransch!

 
Läs även: Energieffektivisering för företag - Den samlade bilden för att spara på kostnader och på klimatet!

Hållbarhet på köpet

När man ställs inför behovet av större investeringar för att använda energi smartare är det bra att påminna sig om att de möjliga vinsterna också är fler än bara de som kan räknas i kronor och ören. Mindre energiförbrukning innebär också mindre klimatpåverkan och ökad hållbarhet.

New call-to-action

Ladda ner artikel som PDF

Vill du spara artikeln eller skriva ut den? Ladda ner artikeln via knappen nedan så skickas den direkt till din mejl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!